Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

ĐĂNG KIỂM XE Ô TÔĐĂNG KIỂM XE Ô TÔ
Chào bạn

  • Đối với xe hơi – xe ô tô việc đăng kiểm định kỳ đảm bảo xe đủ tiêu chuẩn an toàn khi tham gia giao thông là điều bắt buộc, bạn cần lưu ý tới thời hạn đăng kiểm của xe mình tránh bị phạt vì trễ thời gian đăng kiểm xe.

FOLLOW US