Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

ỨNG DỤNG THÁP NHU CẦU MASLOW TRONG QUẢN LÝ

ỨNG DỤNG THÁP NHU CẦU MASLOW TRONG QUẢN LÝ

Chào bạn

  • Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về ý nghĩa của tháp nhu cầu Maslow. Bạn có thể ứng dụng tháp nhu cầu Maslow vào công việc quản lý, marketing, kinh doanh, tình cảm, ứng xử với bên ngoài … Bây giờ chúng ta cùng quan tậm tháp nhu cầu Maslow trong việc quản lý,

FOLLOW US