Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

KỸ NĂNG GIAO TIẾP LÀ GÌ? TẦM QUAN TRỌNG CỦA KỸ NĂNG GIAO TIẾP


K NĂNG GIAO TIP LÀ GÌ?

TM QUAN TRNG CA K NĂNG GIAO TIP


Chào bn!

# Trong xã hi thì kĩ năng giao tiếp có th nh hưởng tích cc đến các mi quan h ca bn. Biết cách đưa ra các thông tin rõ ràng mà người khác hiu được có th giúp ci thin mi quan h ca bn và làm gim bt các vn đ mà bn có th phi đi mt.

FOLLOW US