Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

NGHỆ THUẬT NÓI LỜI XIN LỖI


NGH THUT ĐƯA RA LỜI XIN L

TRONG VĂN HÓA ỨNG XỬ - GIAO TIẾP
*** Mt vài người cho rng xin li s làm h mt th din và là mt hành đng h mình, nhưng nếu không xin li kp thi bn d làm tn thương người đi din và phá hng mi quan h đang có. Đng quên li xin li chân thành, kp thi có th giúp bn hàn gn mi quan h đang xu đi và cũng to điu kin đ ai đó tha th cho bn.

FOLLOW US