Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2018

KỸ NĂNG QUẢN LÝ CẢM XÚC CON NGƯỜI

CM XÚC CA CON NGƯỜI VÀ CÁCH QUN TR CM XÚC

15 BÍ QUYT GIÚP BN QUN TR CM XÚC Đ TIN TI THÀNH CÔNG


** Cm xúc là gì? Ai cũng có cm xúc nhưng đnh nghĩa cm xúc là khác nhau? con người có điu khin được cm xúc không? làm sao đ qun tr cm xúc.

FOLLOW US