Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN - THƯƠNG LƯỢNG


NGH THUT ĐÀM PHÁN – THƯƠNG LƯỢNG
TRONG KINH DOANH VÀ TRONG CUC SNG
Trong kinh doanh, doanh nghip nào cũng mun đt kết qu, có nhiu khách hàng và li nhun cao nht. Ðiu đó ph thuc rt nhiu tài ngoi giao, đàm phán, thương tho hp đng ca nhà kinh doanh hay các nhà lãnh đo đi vi khách hàng, đi tác trên thương trường.

FOLLOW US