Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

NHỮNG LỜI CHÚC Ý NGHĨA NHẤT NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10


NHNG LI CHÚC NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 
HÀI HƯỚC VÀ Ý NGHĨA NHT

NHNG LI CHÚC DÀNH TNG CHO NGƯỜI YÊU# Mi khi tháng Mười v, đó cũng là lúc nhng bn nam li bn rn t tay làm thip hand-made 20/10 cũng như sưu tm nhng li chúc 20/10 cho người yêu hay v. Ngày Ph n Vit Nam 20/10 là s kin khá ln trong năm đ cánh đàn ông,

Ý NGHĨA VÀ LỊCH SỬ NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10


Ý NGHĨA VÀ LCH S  NGÀY PH N VIT NAM 20/10
NGƯỜI PH N HIN ĐI NGÀY NAY RA SAO


$$ Ngày 20/10 hàng năm được chn là Ngày Ph N Vit Nam, đó là s ghi nhn ca đt nước vi nhng con người được Bác H tng 8 ch vàng: “Cn cù, Bt khut, Trung hu, Đm đang”.

FOLLOW US