Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2018

HƯỚNG DẪN TRA CỨU VÀ SỬ DỤNG CHUYỂN ĐỔI CẬP NHẬT THUÊ BAO DI ĐỘNG MỚI


CÁCH TRA CU ĐU S MI CA THUÊ BAO DI ĐNG 11 S CHUYN V 10 S
HƯỚNG DN S DNG NG DNG Đ CHUYN ĐI VÀ CP NHT ĐU S DI ĐNG TRÊN DANH B SMARTPHONE^^ Sáng 29/5, B TT&TT công b chi tiết đi thuê bao 11 s thành 10 s ca 5 nhà mng. Gm Viettel, VinaPhone, MobiFone, Gtel và Vietnamobile. Có khong 60 triu thuê bao s b nh hưởng do đt chuyn đi s thuê bao ln này. Riêng các thuê bao di đng 10 s vn được gi nguyên không thay đi.

FOLLOW US