Thứ Ba, 30 tháng 10, 2018

HƯỚNG DẪN TRA CỨU VÀ SỬ DỤNG CHUYỂN ĐỔI CẬP NHẬT THUÊ BAO DI ĐỘNG MỚI


CÁCH TRA CU ĐU S MI CA THUÊ BAO DI ĐNG 11 S CHUYN V 10 S
HƯỚNG DN S DNG NG DNG Đ CHUYN ĐI VÀ CP NHT ĐU S DI ĐNG TRÊN DANH B SMARTPHONE^^ Sáng 29/5, B TT&TT công b chi tiết đi thuê bao 11 s thành 10 s ca 5 nhà mng. Gm Viettel, VinaPhone, MobiFone, Gtel và Vietnamobile. Có khong 60 triu thuê bao s b nh hưởng do đt chuyn đi s thuê bao ln này. Riêng các thuê bao di đng 10 s vn được gi nguyên không thay đi.
^^ Vic chuyn đi bt đu t ngày 15/9/2018 và kết thúc vào ngày 30/6/2019. Khi tiến hành chuyn đi các nhà mng s phi quay s song song (duy trì c s cũ và s mi) t ngày 15/9/2018 đến ngày 14/11/2018 và duy trì âm báo bng tiếng Vit và tiếng Anh. S khóa 1 chiu thuê bao di đng không chun thông tin t 2/6
^^ K t thi đim chuyn đi đến 23h59 ngày 14/11/2018, người dùng có th thc hin quay s song song c hai đu s cũ và mi.
^^ Vic chuyn đi thuê bao di đng 11 s v 10 s ch thay đi 4 ch s đu 3 ch s. Toàn b 7 ch s cui cùng trong s thuê bao di đng s được gi nguyên.

++::>> Dưới đây là chi tiết bn cn biết cách chuyn đi các đu s ca 5 nhà mng Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile và Gmobile:

I./ Nhà Mng MobiFone:
 1. Đu s 0120 s chuyn đi thành 070
 2. Đu s 0121 s chuyn đi thành Đu s 079
 3. Đu s 0122 s chuyn đi thành Đu s 077
 4. Đu s 0126 s chuyn đi thành Đu s 076
 5. Đu s 0128 s chuyn đi thành Đu s 078
^^ Ví d thuê bao: 0128.7879.678 s chuyn thành s 078.7898.678

II./ Nhà Mng VinaPhone: 
 1. Đu s 0123 s chuyn đi thành Đu s 083
 2. Đu s 0124 s chuyn đi thành Đu s 084
 3. Đu s 0125 s chuyn đi thành Đu s 085
 4. Đu s 0127 s chuyn đi thành Đu s 081
 5. Đu s 0129 s chuyn đi thành Đu s 082
^^ Ví d thuê bao: 0129.234.678 s chuyn thành số 082.234.678

III./ Nhà Mng Viettel:
 1. Đu s 0162 s chuyn đi thành Đu s 032
 2. Đu s 0163 s chuyn đi thành Đu s 033
 3. Đu s 0164 s chuyn đi thành Đu s 034
 4. Đu s 0165 s chuyn đi thành Đu s 035
 5. Đu s 0166 s chuyn đi thành Đu s 036
 6. Đu s 0167 s chuyn đi thành Đu s 037
 7. Đu s 0168 s chuyn đi thành Đu s 038
 8. Đu s 0169 s chuyn đi thành Đu s 039
^^ Ví d thuê bao: 0169.234.789 s chuyn thành: s 039.234.789

IV./ Nhà Mng Vietnamobile:
 1. Đu s 0186 s chuyn đi thành Đu s 056
 2. Đu s 0188 s chuyn đi thành Đu s 058
^^ Ví d thuê bao: 0188.678.456 s chuyn thành: s 058.678.456

V./ Nhà Mng Gmobile:
 1. Đu s 0199 s chuyn đi thành Đu s 059

^^ Ví d thuê bao: 0199.789.567 s chuyn thành: s 059.789.567

HƯỚNG DN S DNG NG DNG Đ CHUYN ĐI VÀ CP NHT ĐU S DI ĐNG
TRÊN DANH B SMARTPHONE

^^ Cùng vi vic chuyn đi đu s di đng ca các nhà mng đòi hi người dùng di đng phi thay đi li nhng s đin thoi di đng 11 s đã lưu trên danh b ca mình đ có th gi liên lc vi các s này. Hãy dùng đin thoi smartphone đ ti ng dng min phí vi tên gi “Chuyn đi đu s - Đu s mi” đ d dàng cp nht danh bạ (điện thoại Samsung bạn vào dùng CH PLay hay Cửa Hàng Play) vào để tải về.

^^ Chuyn đi đu s - Đu s ming dng min phí nhm giúp người dùng Vit Nam t đng cp nht li đu s mi ca các thuê bao di đng 11 s đ chuyn sang 10 s trong đt chuyn đi này.

+>>> Download ng dng Chuyn đi đu s - Đu s mi dành cho Android min phí ti đây hoc ti đây (tương thích Android 4.1 tr lên)

+>>> Download ng dng Chuyn đi đu s - Đu s mi phiên bn dành cho iOS ti đây (tương thích iOS 10.0 tr lên).

>>> Đ s dng người dùng cn cp quyn đ ng dng có th truy cp vào danh b trên smartphone.

BẠN TIN HÀNH CÀI ĐT NG DNG VÀ KHI ĐNG NG DNG. CÙNG TIN HÀNH 3 BƯỚC SAU:

Bước 1: Nhn nút “Quét danh b” đ ng dng tìm nhng s đin thoi có trong danh bn cn chuyn đi đu s. Danh sách nhng s đin thoi 11 s có trong danh b s được lit kê đy đ.

Bước 2: Bn nhn vào nút tam giác góc trên bên phi đ chn các đu s ca nhà mng c th, chng hn các s ca Viettel, MobiFone, VinaPhone, Vietnammobile, Gmobile.

Bước 3: Nhn vào nút “Chuyn qua 10 s bên dưới, ri nhn “OK” hp thoi xác nhn hin ra đ quá trình chuyn đi đu s trên danh bn được thc hin.

>>> Như vy bn đã hoàn tt vic chuyn đi và cp nht li s đin thoi có trong danh b smartphone ca mình.

^^ Theo quy hoch kho s, toàn b các đu s 01 s được thu hi, đ phc v cho các thiết b Internet vn vt (IoT) giúp phát trin các loi h tng thông minh như giáo dc, y tế, giao thông hay các thiết b gia dng.

^^ Do đó, các thuê bao di đng đang s dng đu s 01, hay các thuê bao 11 s được chuyn thành thuê bao 10 s, vi các đu s t Đu s 03 ti Đu s 08.
^^ B Thông Tin và Truyn Thông cho hay vic quy hoch và chuyn đi đu s mi nhm đm bo kho s vin thông được s dng tiết kim, hiu qu, phù hp vi s phát trin ca th trường và công ngh trong tng thi kỳ.
         
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com
Tel: 0918 407070


****************
Cty TNHH BE THE RICHwww.BeTheRich.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US