Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2022

5 CẤP ĐỘ CỦA MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO


5 CP Đ CA MT NHÀ LÃNH ĐO
THEO JOHN MAXWELL


Nhng nhà lãnh đo vĩ đi cn có mt đi ngũ vĩ đi đ thành công, h dn dt đi ngũ bng tm nh hưởng thay vì bng quyn hn hay ra lnh. Đ đo tm nh hưởng và hiu qu ca lãnh đo có nhiu cách khác nhau.

John Maxwell là mt tác gi, din gi và mc sư người M. Tác gi ca hơn 60 cun sách, ch yếu được biết đến vi lý thuyết ca ông v lãnh đo. Chuyên gia nghiên cu ngh thut lãnh đo John Maxwell đã ch ra 5 cp đ mà mt nhà lãnh đo có th tri qua trong s nghip, và đây có th coi là thước đo đ đánh giá s thành công ca mt nhà lãnh đo.
John Maxwell cho rng “Lãnh đo không đơn gin là mt v trí, nó là c mt quá trình phn đu”, đng thi nhn mnh khi mt lãnh đo nâng được cp đ lãnh đo ca mình. T đó lãnh đo s to dng được nhiu nh hưởng đến người khác hơn, dn đến vic công vic s đt được hiu qu cao hơn.
Trong cun sách ca John Maxwell, 5 cp đ lãnh đo - mô t tng cp độ - ưu và khuyết đim như sau:

I./ Lãnh đo cp đ 1: V trí trong công vic (position level) – đơn gin là v trí cao hơn người khác, vì nhim v nên nhân viên phi làm.
Đây là xut phát đim dành cho tt c nhng ai đã, đang, và s tr thành mt nhà lãnh đo. Sau mt thi gian cng hiến, đem li nhiu li nhun cho công ty, bn bt đu được thăng tiến lên mt v trí cao hơn. Bn bt đu s hu nhng nhân viên ca riêng mình, cùng vi áp lc cao hơn.
Vic li v trí này ngn hay dài tùy thuc vào vic bn có th tiến lên bc thang cao hơn hay không. Cp bc này ch là quyn hành, tc là bn ch đơn gin khiến người khác nghe theo vì bn có chc v cao hơn. Tuy nhiên, con người thường không mun phi tuân theo ai ch vì h buc phi làm thế. Nhng người cp 1 có khi là ông ch nh, h da vào các quy tc, quy đnh, chính sách và biu đ t chc đ kim soát nhân viên ca h, nhân viên s ch nghe theo vì dưới quyn ca h.
John Maxwell ch ra rng “Có v trí cao không khiến bn tr thành nhà lãnh đo”, vic li v trí này lâu dài s khiến cho cp dưới không n phc, dn đến vic không có được s tn ty, kh năng và trách nhim ca nhân viên. cp này bn s luôn n lc phn đu, luôn khiêm tn, bn cn làm đ n lc phát trin lên khi Cp đ 1 tiến lên các cp đ cao hơn.II./ Lãnh đo cp đ 2: S đng thun (permission level) – các mi quan h đã được hoàn chnh:
Lãnh đo cp đ này chính là các mi quan h, lãnh đo s hc cách lng nghe nhân viên, tìm hiu xem h cn gì và không hài lòng điu gì. Tiếp đó hãy quan sát, nm thông tin v vic nhân viên ca mình đang làm gì, có gp khó khăn gì không. Luôn có thái đ giúp đ, sn sàng phc v nhân viên, nh hưởng đến h, vn hành mi th bng cách được đng thun. Luôn khc ghi rng các mi quan h chính là nn móng vng chc đ xây dng thành qu sau này.
Không mt nhà lãnh đo nào trên thế gii có th thành công bng cách làm vic mt mình. To dng được các mi quan h s chuyn đi vic mi người nghe theo bn, bn kết ni được mi người vi nhau, hòa nhp vi cp dưới ca mình, và khiến h mun nghe theo bn. Khi mi người cm thy thích thú, cm thy được quan tâm, bn thân có giá tr và được tin cy, h bt đu làm vic cùng vi người lãnh đo ca h.
Tuy nhiên John Maxwell cũng cho rng lãnh đo không nên li quá lâu cp đ này, bi “ li quá lâu s khiến nhng người có đng lc cao tr nên hiếu đng không cn thiết”. Vì vy các nhà lãnh đo cn trao di đ lên cp đ 3.

III./ Lãnh đo cp đ 3: To ra kết qu (Production level) –  tr thành đng lc cho người khác:
Kết qu ca công ty vn là mt trong nhng yếu t cn thiết đ xác đnh xem mt CEO có thc s là mt nhà lãnh đo hiu qu không. cp đ này, nhà lãnh đo cn phi thc s chng t được năng lc ca bn thân, vi năng sut làm vic luôn mang li kết qu mc cao cho doanh nghip, khiến cho mi người phi tâm phc khu phc vì nhng li ích, nhng kết qu mà bn đã đem đến cho công ty. Không ch lãnh đo to ra kết qu riêng l, mà h cũng có th giúp nhiu nhóm làm vic có kết qu.
Chc chn rng nhân viên s mun đi theo người s mang đến thành công hay kết qu cui cùng cho tp th cho nhóm. cp đ này, mt CEO đã khiến cho mi người luôn cm nhn được s thành công. H ngưỡng m lãnh đo, thích nhim v ca lãnh đo, h tin rng các vn đ luôn được gii quyết mt cách trit đ dưới s ch đo ca lãnh đo.
Nếu bn mun đi đến nhng cp đ lãnh đo cao hơn na thì bn phi đt được cp đ to ra kết qu cho doanh nghip. Cp đ này cũng đánh du vic bn đã thc s tr thành mt nhà lãnh đo tt, cũng như s ch đo ca bn đã đem đến nhng thành qu nht đnh.

IV./ Lãnh đo cp đ 4: Phát trin nhân lc (People development) – người dn li cho s phát trin ca nhân viên:
Đ đt được cp đ 4 lãnh đo to ra các t chc ưu tú, các nhà lãnh đo phi chuyn t nhà sn xut sang nhà phát trin con người, vic đào to phát trin giúp nhng người khác làm lãnh đo, bi vì mi người là tài sn đáng giá nht ca bt kỳ doanh nghip nào. cp đ này bn ch đt 20% trng tâm vào năng sut cá nhân và đt 80% vào vic phát trin và dn dt nhng người khác.
Nếu mong mun doanh nghip ca bn luôn phát trin và vng mnh trong tt c các giai đon, cp đ 4 chính là mc bn cn phi đt được. Vic phát trin nhân lc bao gm tuyn dng, đào to, sp xếp các v trí nhân s mt cách hp lý đ phát huy ti đa kh năng ca tng cá nhân, có l trình thăng tiến to ra được các thế h lãnh đo tiếp theo. Mt nhà lãnh đo gii mun mang đến s thnh vượng lâu dài cho doanh nghip thì cn phi có mt tp th lãnh đo gii đ làm được vic này.
John Maxwell luôn đ cao vic đào to lãnh đo kế nhim bng cách đ h theo sát, hc hi, và cui cùng là đ h t làm và bn s là người bên hướng dn nhng lúc thc s cn thiết. Nhng bài hc, nhng kinh nghim, nhng đóng góp mà bn dành cho nhân viên bây gi đã tr thành nhng yếu t tiên quyết đ mi người đi theo bn, ng h bn.

V./ Lãnh đo cp đ 5: Đnh cao (Pinnacle level) - Lãnh t:
Không cn nhiu li gii thích cho cp đ này, mi người nghe thy tên bn, biết bn đi din cho t chc nào, và h s đi theo s lãnh đo ca bn vô điu kin. Tt c mi người đu dành s tôn trng cho bn vì h đã biết v quá nhiu đóng góp mà bn dành cho c nhân viên và t chc.
Đ đt được đến cp đ này là vô cùng khó khăn, và trên thc tế thì ch rt hiếm nhng nhà lãnh đo đo đt đến Cp 5 — Đnh cao và có th gây được tm nh hưởng rng ln đến vy. Không ch vì lãnh đo cp đ này là mt đnh cao trên bn cp đ khác, nó đòi hi c mt mc đ cao v k năng và mt s kh năng lãnh đo t nhiên. Các nhà lãnh đo cp 5 phi mt rt nhiu thi gian và công sc đào to đ có phát trin các nhà lãnh đo khác đt đến Cp 4. Nếu đt đến Cp 5 h s to ra mt đi ngũ lãnh đo trong doanh nghip ca h.
John Maxwell cho rng “Ch nhng nhà lãnh đo đã dành nhiu năm phát trin con người và t chc mi có kh năng chm đến cp bc này”. Bn cn phi có được s nhit huyết, ý chí ngh lc, không ngng hc hi đi mi và c gng không ngng ngh trong mt khong thi gian rt dài, cùng vi đó là mt chút may mn.
Các nhà lãnh đo đnh cao cp 5 rt ni bt so vi nhng người khác. H thuc tp trên, và h dường như mang li thành công bt c nơi nào h đến. Lãnh đo cp đ cao cp 5 thường nâng cao toàn doanh nghip và to li ích cho mi người, to s thành công và thăng tiến cho h. Các nhà lãnh đo cp 5 thường có nh hưởng rng rãi vượt khi doanh nghip, ra khi quc gia và lãnh vc mà h làm vic.
Tóm li mt CEO, mt giám đc điu hành, nhà lãnh đo thc th nên t khám phá được mình đang cp đ nào đi vi nhân viên đ t đó tìm ra cách dn dt h phù hp nht. Đi vi nhng nhân viên đã làm vic lâu năm thì nhà lãnh đo có th cp đ th ba và tư, nhưng đi vi nhng nhân viên mi vào làm thì nhà lãnh đo ch có th cp đ đu tiên.
Cương v lãnh đo luôn có sc nh hưởng đến toàn doanh nghip và ngoài xã hi, và bn chính là người nm trong tay sc mnh làm gia tăng nh hưởng y. Vì vy mt khi đã có cơ hi làm lãnh đo được nm gi quyn lc trong tay, hãy luôn luôn c gng hc hi mi điu xung quanh và đt hết mi n lc vào vic nâng tm lãnh đo ca ca mình.
Mun đi nhanh thì đi mt mình, mun đi xa thì hãy đi cùng đi nhóm. Hãy tích lũy cho mình tht nhiu kiến thc, k năng, kinh nghim đ đào to dn đt đi nhóm lãnh đo ca mình, có như vy bn mi tr thành người lãnh đo cp 4 hoc cao hơn là đnh cao. Đ đt được điu đó bn cn phi mt rt nhiu thi gian đ trau di kiến thc, k năng hoc có th bn chn con đường ngn và nhanh hơn bng cách khi nghip – startup thành lp doanh nghi
p.
Chúc bn đào to được tht nhiu lãnh đo!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US