Thứ Ba, 19 tháng 7, 2022

PHƯƠNG PHÁP GIÚP BẠN LÀM CHỦ BẢN THÂN


PHƯƠNG PHÁP GIÚP BN LÀM CH BN THÂNBn đã thc s làm ch được bn thân mình? Bn có hài lòng vi cuc sng ca bn hin ti? Nếu bn đang hài lòng vi cuc sng hin ti, hài lòng vi nhng gì mà bn đang có, t công vic, gia đình, sc khe, mi quan h, hnh phúc đến hưởng th cuc sng, và bn đang cm thy bình an, thoi mái thì không cn phi nghĩ ti vic làm ch bn thân na.

Nhưng nếu bn cm thy chưa hài lòng vi cuc sng hin ti, cuc sng ca bn không như ý mun, nhng điu bn làm đu chưa đt hoc có khi tht bi. Thì ngay lúc này bn tht s cn nghĩ ti vic làm ch bn thân ca mình càng sm càng tt.
Làm ch bn thân như nga có cương, như thuyn có lái, thì người ta mi có th điu khin theo ý mun được. Mi người đu cn biết mình mun gì, đi mình đi v đâu, ước mun thì tt lành và cao đp. Nhưng không phi chúng ta mun làm ch bn thân là có th làm được như ý, nên cn s rèn luyn, nhn ni mõi ngày.

1./ Làm ch bn thân là gì?
Làm ch bn thân là biết điu khin mình, biết điu tiết mi s cho quân bình, đúng mc, biết khi nào cn tiến hay lúc nào nên lùi, biết dng đúng lúc hay khi nào khoan, khi nào nhanh, khi nào cn chm li, có khi cn tm dng nhưng nhiu phen phi chy nước rút, ngay c nhiu lúc cn biết tr lui và bt đu li.
Làm ch bn thân là mt đc nét ca người trưởng thành, biết lèo lái đi mình theo ý mun và hướng v chân thin m, nếu không chúng ta có th hành đng theo bn năng và vì thế, d tr nên mt k bc đng, sng vô đnh hướng và sng như nhng con ri b điu khin bi nhiu lc ni ti mâu thun.
Làm ch bn thân là làm ch suy nghĩ, cm xúc và hành vi, làm sao cho có s hòa hp cân đi gia tiếng nói ca lý trí và con tim. Người biết làm ch mình là người có th chn cho mình cm xúc mình mun.

2./ Mc đích và ý nghĩa ca làm ch bn thân:
Làm ch bn thân đ biết rõ bn làm gì, bn đang mun gì, mc đích và biết rõ tiến đ đang đi ti đâu, có nhng tình hung phát sinh nào hay không.
Làm ch bn thân đ an tâm, thoi mái và bình an khi hưởng th nhng gì chúng ta đang có, đón nhn nhng điu tt đp ti. An tâm thc hin nhng kế hoch đt ti nhng điu tt đp hơn cho chúng ta.
Làm ch bn thân đ biết t chi nhn nhng gì chúng ta không mun, nhng điu không tt, không làm hi bn thân mình, Không làm đau bn thân chúng ta, làm hy hoi tài sn hay nhng mi quan h tt đp ca chúng ta và cho nhng người xung quanh.
Làm ch bn thân s giúp chúng ta s dng ti đa nhng tim năng ca mình đ đem li li ích cho mình, nhng kh năng mà tri đã phú cho con bn mà cho đến nay bn có th còn đang đ nó ng yên chưa s dng nó.
Mi người chúng ta trong đi lm lúc có nhng cơ hi, hay hoàn cnh thun li; nhng người làm ch bn thân s có bn lĩnh nm bt ngay được nó, còn nhng người không làm ch bn thân yếu đui đ cho nó qua đi.
Nhng người biết làm ch bn thân thường sng vi ý chí, ngh lc, h đu tranh vi nhng khó khăn và vượt qua tr ngi, nh làm ch chính mình. Còn người mm yếu thường t đ cho đi mình cun lôi và trôi dt v bến b vô đnh.

3./ Nhng khó khăn nếu không làm ch được bn thân:
Không làm ch được bn thân thì không thng được tính nhút nhát, mc cm hoc nhng ni s hãi do đnh kiến, do kinh nghim tht bi trước đó làm bn tê lit và yếu mm, và đ cho nhng lc tiêu cc cun hút mình theo.
Không làm ch được bn thân s hi tiếc v 1 s hành đng không chun mc ca bn, than trách bn thân mình hay người khác khi có vic gì đó xy ra không như ý t đó s tht bi khi làm điu gì đó.
Không làm ch được bn thân đã làm rt nhiu bn tr đã đánh mt, bán r hay làm hng đi mình như lao vào con đường nghin hút ma túy, ngáo đá, tình dc gái gú, làm gái gi, tham nhũng, game, vũ trường bar, rượu chè, đua xe, trm cướp thm chí giết người …t đó b bê vic hc hành, b vic làm, b gia đình.
Không làm ch được bn thân làm người ta d dàng buông xuôi trước nhng khó khăn, nghch cnh hay tht bi, hoc nhng đòi hi ca bn phn, ca ch nhân, ch tín, nhng cám d vt cht, chc v.
Khi không làm ch được mình, người ta sng theo phn ng bn năng hơn là s điu khin ca ý thc qua vic qun lý tâm ý và hành vi. Khi không làm ch được mình, người ta như đang qu qung trong tăm ti và si mê đến ngu xun, đem c thân và tâm giao cho bn năng sai khiến ri hành đng liu lĩnh, nói năng thiếu s kim soát ca ý thc, đến khi tnh táo tr li thì mi chuyn e đã quá mun màng.
Người không làm ch được mình d dàng sa ngã vào các t nn xã hi, các trò đ đen may ri có sc hp dn và có tính gây nghin ghê gm, đến mc phi tan ca nát nhà, gia sn tiêu tan, s nghip không còn, hôn nhân đ v, người thân phân tán, gia đình điêu đng v.v. vn không biết dng li.
Khi không làm ch được mình, người ta không còn kh năng t quyết, chính lúc y h như đã t đánh mt chính mình. Chng khác nào chiếc xe đang lao xung vc thm mà người điu khin lc tay lái, không th lường được biết bao him nguy đang chc ch phía trước.
Khi không làm ch được mình, con người tr nên cô đơn, trng vng, thường có xu hướng tìm ngun vui t các cuc chơi tm thường hay các thú vui vô b, và ch khi ‘ông ch’ tr v vi thân, h mi cho rng mình quá ngu mui khi qu qung trong “vùng mù” ti tăm không đnh hướng!
Khi không làm ch được mình, con người tr nên liu lĩnh và bt cn, ngo đi và khinh bc tt c. H có nhng biu hin như ta đây là người hùng và mnh m, nhưng nào biết được, hơn bao gi hết, h tht s yếu đui và d dàng sa ngã nếu chng may rơi vào nhng cám d mà bình thường không cn c gng h cũng có th vượt qua d dàng.

4./ Các phương pháp làm ch bn thân:

4.1./ Hãy sng tht:
Đ làm ch bn thân mình, ct lõi nht vn là sng tht. Sng tht có nghĩa là nói tht và làm tht, không nói xo, nói dói, nói quá li, dù li nói xo đó là vô hi, và vn cn tránh làm tn thương người khác. Nht là trong vic chúng ta làm, hãy làm như nhng điu chính mình nói, đng ha ri làm khác đi hay nói mt đng làm mt no.

4.2./ Ý thc v hành đng ca mình:
Kh năng nhn thc v tư duy và hành đng ca chính mình là biết phân bit rõ thin ác và nhng hu qu cũng như nh hưởng ca nó đến bn thân, nhng người liên quan và môi trường xung quanh như thế nào, t đó đ xác đnh nhng gì nên làm và không nên làm.
Trong khi tiến hành mt vic gì, nếu vic y có li cho mình, có li cho người, có li trong hin ti và li tương lai thì mi nên tiến hành, cn chú tâm quán xét tng hành vi c ch ca mình, kim chng đ có đnh hướng tt đp trước khi tp trung năng lượng vào thc hin.
Sau khi thc hành, nhìn li thành qu, đánh giá ln na đ xem có cn rút kinh nghim thc tế gì t vic làm này hay không. S t m và thn trng tng chút như vy đm bo cho chúng ta nhn thc rõ ràng tâm ý ca mình trong mi lúc, mi nơi. Khi tht s kim soát được bn thân, chúng ta dn t ch và điu khin tâm mình vào nhng vic có li ích, hp lý và dn b đi nhng thói quen không tt, không phù hp.

4.3./ Hãy sng theo quy tc k lut ca t chc:
Mun làm ch bn thân tt thì cn khép mình vào k lut trong khuôn phép quy tc, điu l c th. đâu có khuôn phép, đó có k cương và n nếp, đâu có k lut, đó có chun mc và nghiêm minh. Chính nhng điu này đm bo s tn ti dài lâu và phát trin bn vng ca mt t chc, cng đng.

4.4. Kiên đnh vi mc tiêu đ ra:
Hãy tp cách sng bám sát mc tiêu đ ra, bng cách ghi ra giá tr đang theo đui ra giy, hàng ngày nhìn chúng như mt cách nhc nh theo tích cc. Và giành hết thi gian thc hin được mc tiêu đ ra, vi s quyết tâm, kiên trì, n lc c ngày ln đêm đ thc hin nhng mc tiêu đó. Nếu không kiên đnh như vy, năng lượng ca chúng ta phân tán và dn hao mòn và không đ sc đ theo đui chí nguyn.
Có kiên đnh như thế mi gt bõ nhng cm xúc, ham mun, đam mê luôn có sc quyến rũ và lôi kéo mãnh lit. Khi y, chúng ta không còn thi gian đ d dãi vi nhu cu khoái cm tm thường, góp phn làm ch vn mnh ca mình trong cuc sng.

4.5. / Đnh v bn thân:
T đnh v bn thân và nhìn li bn thân trong mi hành đng, li nói, kiến thc và suy nghĩ là cách hu ích đ đánh giá nhng thành qu ca mình. T đó t nhc nh bn thân v nhng mc tiêu và giá tr chúng ta đang hướng ti đ ch đng ch đo tâm ý, dn dt năng lc và điu khin hành vi ca mình đi đúng hướng nhm đt đến mc tiêu đã đnh.
Biết đnh v bn thân và nhìn li mình là cơ s đ chiến thng bn năng và điu này đòi hi s n lc không ngng đ đu tranh vượt lên chính mình. Khi quan sát mi quan h gia t thân vi môi trường bên ngoài, chúng ta thu hiu được nhiu điu đ phát trin kh năng t ch vng chãi hơn.

4.6./ Gi tâm đim tĩnh:
Đim tĩnh là gi tâm trng yên lành đ chúng ta đ sáng sut làm ch nhng cm xúc tiêu cc, trước nhng khó khăn, th thách thay vì đ chúng điu khin hành đng ca mình. Đim tĩnh là biu hin ca người có bn lĩnh, t ch, là yếu t then cht giúp con người x lý tt các vn đ trong giao tiếp và ng x, t đó chn được gii pháp thích hp và hiu qu đ phn ng li nhng tác đng t bên ngoài.
Người có tâm đim tĩnh có kh năng t chế ng và kim soát tt các trng thái cm xúc ca mình, nên ít khi b người khác hay ngoi cnh tác đng chi phi làm chch hướng đi ca mình. T đó giúp chúng ta suy xét thu đáo mi s vic xung quanh, có nhiu cơ hi đ tìm ra gii pháp ng x hp lý, hu hiu nht trong khi nhng người khác có th không đ bình tĩnh và kiên nhn.
Đim tĩnh là sc mnh to ln ca lý trí trong cuc sng không th min nhim trước nhng li khen ngi, s tâng bc, vui v, hưng phn, yêu thương, tha mãn. Người bình thn không đ nóng gin, bc tc, lo lng, s hãi, b chê bai, chán nn, ch trích ác ý ca người ngoài, căng thng chi phi.

4.7./ Phân tích s vic:
Biết suy nghĩ, phân tích, nghi ng trước mi chn la ln nh trong ngày và trong đi. Đánh giá t nhiu thông tin khác nhau, phân tích mt li và hi khi làm hay nói mt điu gì đó.
Tóm li, làm ch chính mình thì mi có th sáng sut quyết đnh mi vn đ và chn gii pháp hiu qu nht trong công vic, trong cuc sng. Hãy gi tâm đnh tĩnh trước s tác đng ca các yếu t bên ngoài cũng như nhng cm xúc tiêu cc bên trong đ suy xét thu đáo mi vic và tìm gii pháp thích hp cho mi vn đ trong cuc sng.
Đ biết làm ch bn thân, phi rèn luyn k lut và giáo dc bn thân trong thi gian rt dài. Ngoài ra còn rèn luyn s chu đng nhng điu trái ý, nhng thiếu thn, chp nhn nhng điu không thun li, s kiên trì, tinh thn trách nhim. Tp phân tích và đánh giá bn thân đ điu chnh nhng hành vi cho phù hp và mang kết qu cao nht nhm đt mc tiêu đ
ra.
Chúc bn làm ch bn thân, đ có th trn quyn quyết đnh vn mnh ca đi mình.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US