Thứ Hai, 18 tháng 7, 2022

TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP ĐỂ CHỌN ĐÚNG NGÀNH NGHỀ


TƯ VN HƯỚNG NGHIP Đ BN CHN NGÀNH NGH ĐÚNG KH NĂNG VÀ PHÙ HP VI NHU CN XÃ HIBước qua kì thi Tt Nghip Trung Hc Ph Thông, các cô cu hc sinh bt đu phi tri qua th thách ln nht trong cuc đi mình đó là hướng nghip cho mình, s la chn khi quyết đnh hc ngh, hc mt ngành chuyên môn ti trường nào?
đ tương lai có th giúp các em vng bước trong cuc sng, đt bit trong thi đi cách mng công nghip 4.0.
Theo thng kê thì sau kì thi Trung Hc Ph Thông, mt s lượng ln hc sinh vn chưa có được quyết đnh cho tương lai ca chính mình, có ti 40% trong s đó chưa th đnh hướng và la chn được ngành hc. Các em vn mơ màng vi các ngành ngh trong xã hi, nên chưa biết mình nên hc ngành nào s là ngh nghip mình gn bó vi mình sau này.
Điu đó cũng không th trách các em vì các em vn còn đang được vòng tay che ch ca b m, nên chưa biết nhiu điu v cuc sng, ngh gì hay, ngành nào s là xu thế trong tương lai. Chính vì vy tm quan trng ca vic tư vn hướng nghip cho hc sinh k c sinh viên là điu rt cn thiết và cp bách.


I./ Hưng nghip là gì?

Hướng nghip là các hot đng nhm h tr mi cá nhân chn la và phát trin chuyên môn ngh nghip phù hp nht vi kh năng mi cá nhân đó. Đng thi tha mãn nhu cu nhân lc cho tt c các lĩnh vc ngh nghip trong th trường lao đng cp đ đa phương và quc gia.
Hướng nghip không ch là s la chn mt ngh nghip mà mình yêu thích, chn mt trường đi hc phù hp vi mình, mà đây ch là phn ngn ca mt quá trình, mt hot đng trong s rt nhiu các hot đng ca hướng nghip. Thut ng hướng nghip (career mentoring) nếu được hiu chính xác nó là s kết hp ca nhiu lĩnh vc như: đánh giá ngh nghip (career assessment), qun lý ngh nghip (career management), phát trin ngh nghip (career development).
La chn ngh nghip ch là mt phn và là giai đon đu trong tiến trình hướng nghip ca mi người. Hướng nghip là mt quá trình liên tc tác đng t khi người hc còn ngi hc bc ph thông, qua quá trình trao di chuyên môn ngh nghip và tìm được nơi lao đng phù hp.
Khi mi cá nhân có được chuyên môn ngh nghip vng vàng phù hp, h s có nhiu cơ hi có mt ngh nghip n đnh, nâng cao cht lượng cuc sng cá nhân. mt góc đ khác, hướng nghip có hiu qu to ra mt lc lượng lao đng có đnh hướng rõ ràng, do vy h có năng lc ngh nghip tt, làm tăng năng sut lao đng, góp phn cho s phát trin v kinh tế xã hi.II./ Ti sao cn tư vn hưng nghip?

Rt nhiu bn tr chun b đi vào cánh ca đi hc vn còn lúng túng, chưa hiu biết v vic chn cho mình mt nghành hc. Khá nhiu bn sau khi tt nghip đi hc mi nhn ra là mình đã chn sai ngành và h phi b thi gian hc li, tiếp tc la chn nhng ngành ngh mi, gây bao lãng phí v thi gian, tài chính cho gia đình và xã hi... Do đó, tm quan trng ca vic hướng nghip ngày càng được nâng cao ngay t hc sinh.
Đnh hướng ngh nghip s giúp con người t xác lp ngh nghip và đi ti quyết đnh mt cách có ý thc trong vic la chn con đường ngh nghip phù hp vi s thích và kh năng và nhu cu ca xã hi. Bài toán hướng nghip hướng ti chn đúng ngh tránh hc li t đu. Bi vy, tư vn hướng nghip s giúp các bn tr tránh chn nhm hướng và đi nhm đường.
Theo thng kê va công b ca B Lao đng Thương binh và Xã hi, t l tht nghip ca các nhóm trình đ Đi Hc và trên Đi Hc tăng liên tc, t l c nhân và thc sĩ  tht nghip chiếm khá cao 20%. Thc sĩ phi hc li trung cp ngh đ có vic làm, c nhân phi chy xe ôm công ngh Grab, Uber, GoViet, Be, Lalamove… đ kiếm sng, hoc làm tm quán café, trà sa, nhà hàng... Vy lí do ti sao trình đ đi và thc sĩ mà li có t l tht nghip cao đến như vy. Có l do phương pháp ging dy ca B Giáo dc ti các trường đi hc có vn đ ?  Hoc có phi là các bn chn sai ngành hc do hướng nghip chưa đy đ?


III./ Tư vn hưng nghip đ chn đúng ngành nghgm 7 bưc:


+>> Tư vn hướng nghip là mt hot đng rt quan trng, nhm giúp các bn hc sinh, sinh viên có th t la chn được ngành ngh phù hp vi mong ước và năng lc ca bn thân mà không phi nh cha m, thy cô hay ai khác.

1./ Xác đnh được s thích, đam mê:
Hin nay th trường lao đng rt đa dng và có hơn 2.000 ngành ngh khác nhau. Quan trng bn đam mê hay yêu thích ngh gì, mong mun được làm công vic gì đ phát huy được hết năng lc ca bn? Hãy lit kê ra giy nhng ngành ngh mà bn đam mê hoc thy thích.
Sau khi chn ngh nghip đúng vi s thích, đam mê s giúp bn không b nn chí, b cuc dù gp khó khăn, th thách hay áp lc và t đó bn lao vào làm vi hết kh năng công sc mình, giúp phát trin tài năng trn vn hơn. Do vy, hãy đi theo con đường mà mình đam mê và n lc làm vic chăm ch đ hin thc hóa nhng ước mơ ca mình.

2./ Đnh v bn thân - đánh giá năng lc bn thân – năng lc tài chính gia đình:
Trước khi chn cho mình ngh thì bn cũng phi đnh v li bn thân hay xác đnh được năng lc bn thân. Bn có nhng k năng gì, nhng s trường gì, nhng đim mnh nào? Nhng đim yếu nào? Nhng ưu và khuyết đim ca bn là gì? Tính cách, tài năng và s trường ca bn phù hp vi điu gì công vic nào? Sau đó, hãy chn nhng ngh phù hp vi tính cách và nm trong kh năng ca bn, chúng s giúp bn cm thy tht s t tin và thoi mái.
Đánh giá li năng lc tài chính gia đình hin có vì chi phí cho vic hc đi hc không h nh, t tin tr, chi phí ăn ung sinh hot, mua sm cá nhân, trang thiết b đến hc phí, hc ngoi ng, hc tin hc, hc k năng...
Vì vy, vic chn ngành ngh và trường hc sao cho phù hp vi kh năng tài chính ca gia đình cũng là tiêu chí cn được lưu ý. Vic biết lượng sc mình s giúp các bn thêm t tin và kiên trì theo đui ngh nghip, dn đến cơ hi thành công cao hơn. Gia đình có điu kin nên cho các em hc các trường Quc tế như Rmit hay cho du hc nước ngoài.

3./ Xem xét nhu cu xã hi và th trường lao đng:
Ngày nay khi cách mng công nghip 4.0 phát trin và áp dng rng rãi vào các doanh nghip thì vic tìm hiu nhu cu lao đng là điu cn thiết. Mt công vic d kiếm khi xã hi đang cn, nhu cu tuyn dng s cao hơn ngun lao đng hin có, vì thế bn hc ngành ngh đó càng được xem là d xin vic.
Dưới đây là mt sngh ( ch tham kho không mang tính cht li khuyên) được d đoán vn tiếp tc khát nhân lc trong vài năm ti:

  1. Các ngh liên quan đến vic phân tích s liu: Kế toán, phân tích s liu tài chính, qun lý tài chính.
  2. Nhóm ngành công ngh 4.0: K thut phn mm, ngành IT - lp trình trên app ca smartphone, Công ngh thông tin, K thut đin và cơ khí.
  3. Nhóm ngành Nông - lâm - Thy sn, Sinh hc ng dng, Công ngh sinh hc, Bác sĩ dược sĩ, Thm M làm đp.
  4. Nhóm ngành Qun tr kinh doanh, Digital Marketing, Marketing, Du lch, Nhà hàng, Khách sn.
  5. Nhóm ngành lãnh đo, qun lý, văn phòng, giáo viên ngoi ng.
  6. Nhng ngành có hp tác liên quan đến các tp đoàn ln như: Vingroup, Samsung, Hoc nhng ngành liên quan đến công ngh 4.0 như: công ngh sinh hc, vt lý, Lĩnh vc K thut s, Trí tu nhân to - Artificial Intelligence ( AI), Vn vt kết ni – Internet of Things (IoT). Hoc nhng ngành ngh liên quan đến nhng nước đu tư ln vào Vit Nam như Nht Bn, Hàn Quc.
  7. Hc mt ngh đơn gin ti các trường Cao đng – trung cp ngh hoc hc t tư nhân bên ngoài: Nếu như gia đinh không có điu kin và năng lc bn thân có thiên hướng mt ngh c th phù hp, các bn có th đang ký hc các chương trình đào to ngn hn ngh t 3-9 tháng. Các ngh này có đc đim chung đáp ng các nhu cu trong cuc sng và không đòi hi qua nhiu k năng, kiến thc và tay ngh cao.
  8. Chương trình đào to ngh chuyên sâu v thc hành,  rèn luyn k năng ti 70% thi gian. Mô hình, dng c trc quan, máy lp ráp thc tin…đáp ng nhu cn các doanh nghip cn tay ngh hơn bng cp hoc không xin đi làm ti các doanh nghip, đơn v nhà nước các bn có th m công ty riêng cho mình hin nhiên như vy các bn đã làm giàu không cn bng đi hc.
  9. Nhng ngành ngh không cn bng Đi hc: tiếp viên hàng không, người mu, PG girl, đóng phim, hài kch, Ngh lái xe Taxi, lái xe công ngh cao Grab, Uber, Be, Goviet; Nhân viên bán hàng trc tiếp cho các shop hay siêu th, tiếp tân khách sn, Nhân viên bán hàng Online, Nhân viên sa cha đ đin t, đ gia dng tron gia đình, sa cha nhà, th h th xây, Nhân viên giao hàng, Nhân viên kho, Nhân viên thu ngân, Nhân viên bo v chuyên nghip, ph h, phc v nhà hàng quán cà phê, làm bếp th nu ăn, chuyên viên makeup, thiết kế thi trang, chp nh ngh thut, chuyên viên t chc s kin, th hàn, sa cha ô tô xe máy, th ct tóc, làm móng nail
  10. Nếu gia đình có điu kin và có vn thì các bn tr có th tp tành kinh doanh cho riêng mình và khi nghip. Bt đu là 1 shop hay quán nh, sau đó m rng và phát trin lên thành ông ch. Nếu gia đình giàu thì bn có th đu tư vào các ngành như bt đng sn, du lch, nhà hàng, khách sn, chng khoáng, hay m doanh nghip sn xut… 
Lưu ý: trước khi làm gì thì bn cũng cn trang b cho mình kiến thc và k năng.

4./ Trang b kiến thc trước khi làm mt ngh:
Sau khi đã chn được 1 ngành mình hc thì bn tiếp tc hc và trang b cho mình kiến thc v chuyên môn. Kiến thc chuyên môn chính là các kiến thc bn hc hàng ngày trong trường lp, là tiêu chí đánh giá kết qu hc tp ca thí sinh và sau này cũng là tiêu chí tuyn chn công vic khi thí sinh phng vn vic làm. Do đó, kiến thc chuyên môn cc kỳ quan trng và cn thiết nên bn dành nhiu thi gian và công sc đ nâng cao kiến thc chuyên môn ca mình.
Kiến thc chuyên môn đòi hi bn phi có quá trình hc tp, rèn luyn vi ging viên. Ngoài ra bn có th t nghiên cu thêm qua sách báo, tp chí chuyên ngành, trên internet. Bn cũng cn b sung thêm kiến thc v ngoi ng và tin hc.
Nếu bn chn mt ngh thì bn cũng phãi hc kiến thc chuyên môn v ngh bn cho thun thc nhé. Hãy trang b cho mình nhng kiến thc trong ngành và k c ngoài ngành tht nhiu nhé.

5./ Chun li thái đ và trang b nhng k năng cn thiết trước khi đi làm:
Các k năng cn thiết khi bt đu đi làm như: k năng giao tiếp lng nghe, k năng hc hi, k năng qun lý thi gian, k năng gii quyết vn đ, k năng làm vic nhóm, … 
Thái đ như: đo đc sng, lc quan, trung thành, trung thc, hp tác, cng hiến, vượt khó, linh đng, luôn hành đng.

6./ Tìm kiếm cơ hi, trãi nghim và mnh dn th thách:
Sau khi hc ra trường thì hn bn còn rt tr, đang trong quá trình phát trin và hoàn thin bn thân. Và như đã nói trên bn xem như đã hoàn thành vic trang b cho mình kiến thc, k năng, thái đ, ngoi ng, tin hc… nên vic xin th vic ch là bước đơn gin. Vì vy, hãy tìm kiếm nhng nơi đ bn thân được trc tiếp tri nghim thc tế qua các cơ hi thc tp ti công ty chuyên nghip, có khi làm không lương đ có kinh nghim.
Quá trình trãi nghim đó s giúp bn có thêm kinh nghim và hiu rõ hơn v tính cht c th ca công vic mình đang  th và nhn ra liu bn thân có tht s phù hp hay không. Và đôi khi, chính nhng mi quan h vi đng nghip xung quanh s dn li cho bn đến nhiu cơ hi ngh nghip tt sau này.

7./ Sn sàng th ngh sau đó phát trin thành s nghip:
Sau khi bn đã th vic xong và chn được mt ngh đ làm công vic ca mình ri thì tiếp tc n lc rèn luyn tích lũy thêm kinh nghim, k năng, kiến thc chuyên môn đ phát trin và gn bó thành s nghip ca mình. Bn phi n lc đ được thăng chc hoc tìm cơ hi ngh nghip tt hơn na nhm to nhiu kết qu hơn, to sc nh hưởng ca bn trong công ty trong xã hi. Đ con đường s nghip mình mun theo đui được như ý, bn cn rt nhiu thi gian, quyết tâm, n lc và kiên trì.
Hy vng rng vi nhng thông tin v tư vn hướng nghip trên s giúp ích cho các bn khi đng trước nhng s la chn quan trng ca tương lai mình. Vic hướng nghip không th trông cy vào thy cô, cha m hoc xã hi, mà t bn thân mình phi phi vch hướng tìm ngành hc, và sau đó t tìm vic làm cho mình như các bước trên.
Nhà trường, gia đình nên xem vic h tr cho lp tr hướng nghip là mt nhim v quan trng trong s nghip giáo dc. H tr kiến thc, thông tin cn thiết đ các em chun b nhng gì trong quá trình hc tp và rèn luyn, đ các em có th t hướng nghip trong tương lai. T hướng nghip là t mình đnh hướng ngh nghip, t mình xác đnh đúng ngành ngh thích hp vi bn thân và phù hp vi xã hi.
Tui 15 tr lên là tui các em chun b vào đi, tui này, các em bt đu tp làm quen và thông tin đ được hướng nghip, và dn vào ý thc hướng nghip đúng đn, ch đng. Trước khi vào đi, hc sinh nên va tiếp tc nâng cao trình đ hc vn, va t điu chnh mình theo mt đnh hướng ngh nghip phù hp. Đó là cách nghĩ chín chn và làm chín chn, cũng là cách ch đng đu tư có li cho tương lai. Mt tương lai như thế s được n đnh, vng vàng, mang ý nghĩa lp thân, có ngh nghip chc chn. Có như vy, vic t lp, t cường vi ý thc lp nghip là điu cn nghĩ ti, đ thoát dn s l thuc vào kinh tế gia đình.
Các em cũng đng chy theo phong trào và đng ng nhn rng, tương lai hoc cơ hi tiến thân được xác đnh bi cái tm bng cp Trung cp hay Đi hc. Nhiu người thành đt ni tiếng như Thomas Edison, Bill Gates ngày nay, h không đi lên t tm bng đi hc. Nhiu bn tr hin nay lp nghip đ thành công trước, hc tp đ ly bng sau.
Khi chn trường, chn ngành, rt nhiu hc sinh ch da trên là nhng trường đi hc có tên tui, hoc chn nhng ngành ngh thi thượng ca xã hi hoc đơn gin là các ngành đu vào ly đim cao... ch không chn là năng lc và t cht phù hp vi ngh nghip ca h. Hu qu là nhiu sinh viên v mng khi bước chân vào ging đường. Thc tế, không có ngành ngh nào “hot” ch có con người “hot” trong ngành ngh đó mà thôi. Vì vy, các em cn nhìn nhn khách quan ca ngh, đ t đó hài lòng và sng được vi ngh s chn.
Chính s không được đnh hướng ngh nghip chưa đúng đã dn đến li hc làng nhàng, không mc tiêu, mc đích phn đu ca sinh viên. Nhiu sinh viên b buc thôi hc hoăc c vượt qua các kì thi mt cách khó khăn vi suy nghĩ có được tm bng đi hc trong tay ri hng tính... Chn đúng ngành ngh phù hp là b phóng cho tài năng phát trin và thành công trong tương lai.
Chúc bn chn đúng ngh mình thích!0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US