Thứ Tư, 18 tháng 5, 2022

NHỮNG LỢI ÍCH KHÔNG NGỜ KHI SỐNG LẠC QUAN


8 LI ÍCH KHI SNG LC QUAN GIÚP BẠN THÀNH CÔNG HƠN TRONG CUỘC SỐNG
~ Lc quan là gì? Lc quan là thái đ sng đim tĩnh, an nhiên trước nhng tình hung, s vic không mong mun xy ra. Người có thái đ sng lc quan s luôn thy s thanh thn và nh nhàng trong mi ngày sng. Lc quan cũng là mt k năng sng tích cc mà mi người cn rèn luyn.


~ T phú, triu phú, người giàu hay người thành công đu là nhng người sng lc quan và có tính cách tích cc. Lc quan là mt đc đim vô cùng quan trng giúp h thành công và làm nên s nghip.

~ Lc quan giúp chúng ta d dàng đi phó vi nhng thay đi ngoài ý mun như: căng thng, tht vng, buồn phiền, tri nghim t nhng sai lm từ đó đem li những kinh nghiệm, hnh phúc, s t tin và kh năng gii quyết vn đ. Người lc quan s kim soát căng thng tt hơn, ít bnh hon, sng lâu hơn và dĩ nhiên s hnh phúc và thành đt hơn so vi người bi quan.


==::>> Hãy cùng tìm hiu nhng li ích thc tế t vic ta sng lc quan và tích cc:

1./ Sng lc quan giúp loi b căng thng, mt mi, stress:

~ Mõi ngày bn luôn gi n cười trên môi và không bao gi đ cho mình cm thy bun bc có nghĩa là khi sng lc quan là bn có th loi b nhng căng thng, mt mi, bun, stress.

~ Bên cnh đó nếu bn quan tâm đến nhng mt tích cc ca cuc sng thì khi đi mt vi căng thng bn cũng s vượt qua d dàng hơn.

2./ Sng lc quan giúp bn ci thin sc khe th cht:

~ Khi bn sng lc quan s giúp bn ci thin sc khe ca mình. Theo kết qu nghiên cu thì nhng người lc quan có sc kho th cht tt hơn nhng người bi quan khi h bước vào đ tui t 45-60. Đây là mt li ích rt tuyt vi dành cho nhng người lc quan.

3./ Sng lc quan giúp bn làm vic đt mc tiêu và hiu qu hơn:

~ Thái đ tích cc và sng lc quan cùng nim tin cũng có th giúp bn hoàn thành nhng mc tiêu đ ra bi bn luôn biết cách đi mt vi khó khăn và tìm ra hướng đi mt cách d dàng. Ngược li, nhng người hay hoài nghi, hay suy nghĩ vn đ theo hướng tiêu cc thường không đt được nhng gì h mun hoc có đt được cũng mt nhiu thi gian. S tht vng luôn vây quanh nhng người này, khiến h mt đi hng thú và nhiu trường hp không chu phn đu đ đt mc tiêu.

~ Sng lc quan, tích cc giúp bn làm vic mt cách hiu qu hơn mà thm chí cm thy đ vt v hơn. Nghiên cu cho thy rng nhng người sng tích cc th hin bn thân tt hơn nhng người sng tiêu cc trong cùng mt môi trường làm vic.

4./ Sng lc quan bn s sng lâu hơn:

~ Theo nghiên cu thì nhng người lc quan có xu hướng đi phó tt hơn vi bnh tt và h sng th hơn nhng người sng bi quan.

5./ Sng lc quan bn s có ngh lc sng và vượt qua khó khăn:

~ Sng lc quan, tích cc giúp bn đi mt vi khó khăn trong cuc sng vi mt tinh thn quyết tâm, ý chí mnh m hơn. Nhng người sng vi tinh thn lc quan h tp trung vào nhng gì h có th làm đ đt được nhng kết qu tt nht khi h phi đi mt vi khó khăn. Như vy h có th vượt qua được được nhng khó khăn, th thách ca cuc sng.

6./ Sng lc quan bn s hnh phúc hơn:

~ Sng lc quan tích cc bn s luôn cm thy vui và hnh phúc. Sng lc quan giúp bn ci thin tt hơn h min dch ca mình, tr nên vui v linh hot hơn, ít b căng thng và mt mi hay bun phin. Vì thế, nhng người sng lc quan yêu đi luôn cm thy vui v, hnh phúc và tràn đy năng lượng.

7./ Sng lc quan bn s tìm thy cơ hi mi ngay c trong khó khăn:

~ Người lc quan luôn hướng đến điu tích cc và có th nhìn thy cơ hi trong các tình hung đy khó khăn, thách thc. Bi h luôn biết cách gii quyết được mi vn đ và sáng to ngay c khi gp khó khăn nht.

8./ Sng lc quan giúp bn được người khác quý mến:

~ Nhng người lc quan tích cc thường có mt sc mnh khiến cho mi người xung quanh cm thy h có năng lc và tht đáng mến. Đng nghip khi làm vic cùng bn s b nh hưởng bi s lc quan, vui v ca bn mà tr thành hiu ng, giúp h tin tưởng hơn vào công vic và cuc sng. T đó, người xung quanh luôn cm thy bn là ch da đáng tin cy ca h.

~ Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là trong hoàn cnh nào bn cũng t ra lc quan mt cách thái quá, không có nghĩa là lúc nào cũng phi hưng phn, xây dng nim tin vô căn c. Mi thái đ lc quan ca bn phi xut phát t thc tế và tùy hoàn cnh, bn s lc quan nếu bn biết rng mình s vượt qua tr ngi và đt được mc tiêu đ ra.

==::>> Vy thay vì lãng phí thi gian và năng lượng đ bun chán, bn hãy tp trung vào công vic vi thái đ lc quan đ tìm kiếm thành công cho bn thân.

Chúc bn luôn sng lc quan yêu đi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com
Tel: 0918 407070


****************
Cty TNHH BE THE RICHwww.BeTheRich.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US