Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2020

KHẨU TRANG KHỬ KHUẨN TỪ MUỐI CÓ THỂ DIỆT VIRUS CORONA – COVID 19 KHÔNG?


KHU TRANG KH KHUN T MUI CÓ TH DIT VIRUS CORONA – COVID 19 KHÔNG?


Theo các chuyên gia Y tế thì khu trang kh khun t mui ăn có th dit các loi virus ging như corona trong vòng 5 phút, thí nghiệm đã được th nghim trên 3 chng cúm, theo Đi hc Alberta, Canada.


Coronavirus là mt dòng h virus rng ln gm nhiu chng virus khác nhau, gây ra các căn bnh t cm lnh thông thường cho ti dch SARS, MERS-CoV hay 2019-nCoV.

Hyo-Jick Choi, mt k sư y sinh hc, ging viên ti Đi hc Alberta, Canada cho biết mt loi khu trang có th loi b mm bnh vi thành phn chính là mui ăn. Do cu trúc phân t ca mui là tinh th cng, có các cnh sc nên phân t mui có th đâm xuyên qua virus, khiến cho virus không th sng sót được.
Sau khi th nghim khu trang có cha mui trong phòng thí nghim vài năm qua. Kết qu cho thy loi khu trang này có th bt hot 3 chng virus cúm. Đi ngũ đã xut bn kết qu nghiên cu ban đu trên tp san khoa hc Science Reports vào năm 2017.

Virus và các loi mm bnh khác có th di chuyn trong không khí hay thông qua git bn như nước bt hay dch tiết do ho, ht hơi. T đó virus COVID 19 bn ra và bám dính trên b mt đ dùng vt dng.

Ngoài ra các git bn mang coronavirus có th lưu trên b mt khu trang. Khi git bn mang virus chm vào khu trang tm mui, nó s hp th mui ăn. Phân t mui kết tinh đâm xuyên qua virus và bt hot virus. Trong phòng thí nghim, virus đã b bt hot trong vòng 5 phút, và b tiêu dit trong vòng 30 phút, ông Choi tiết l.


Hãy chung tay mang khu trang nơi công cng, ra tay thường xuyên bng nước ra tay dit khun hoc xà phòng đ phòng chng dch corona – covid 19.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US