Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

TRƯƠNG NGỌC GIA HÂN: TỪ 24 - 27 THÁNG TUỔI


TRƯƠNG NGỌC GIA HÂN: TỪ 24 - 27 THÁNG TUỔI


Chào bạn.

Mời bạn xem bộ sưu tập của con gái Trương Ngọc Gia Hân từ 24 tháng tuổi tức tròn 2 tuổi đến 27 tháng tuổi ( đến ngày mồng 11Al tết nguyên Đáng năm 2014 năm giáp ngọ -Dương Lịch: 10/2/2014). Trương Ngọc Gia Hân sinh ngày 21/11/2011.

Đến thời đểm này Trương Ngọc Gia Hân đã biết nói nhiều và rất thích đi đến trường học cùng các bạn.

Bên cạnh đó còn có bộ sưu tập của bé Trương Ngọc Khánh Vân từ 4 đến 6 tháng tuổi. Trương Ngọc Khánh Vân sinh ngày 15/8/2013.

Bé Trương Ngọc Khánh Vân hiện tại đã biết lật nhưng chưa biết bò.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


0918 407070

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US