Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

ĐẠO PHẬT HAY PHẬT GIÁO LÀ GÌ?ĐO PHT HAY PHT GIÁO LÀ GÌ?


Đo Pht không phi là mt h thng ca đc tin và th phượng, và cũng không đòi hi s tin tưởng mù quáng, mà cn đt nim tin da trên trí hiu biết v s thc. Người Pht t đt nim tin vào Ðc Pht, bi vì Ngài là người đã khám phá ra con đường gii thoát. Phật giáo (chữ Nho là: 佛教) là một tôn giáo bao gồm một loạt các truyền thống, tín ngưỡng và phương pháp tu tâm dựa trên lời dạy của một nhân vật lịch sử có tên là Siddhārtha Gautama (悉達多瞿曇).    
Đo Pht hay gi là "Buddhism" là mt danh t ca người phương Tây dùng đ gi mt tôn giáo xây dng trên nn tng các li dy ca Đc Pht. Các quc gia Nam Á và Đông Nam Á thì gi là "Buddha - Sasana", có nghĩa là li dy ca Đc Pht, Pht pháp hay Pht Giáo. 
T Buddha được phiên âm ra tiếng Vit là Bt hay Pht, không phi là tên riêng. Tên riêng ca Đc Pht là Siddhattha Gautama. Siddhārtha Gautama, phiên âm tiếng Vit là Tt-đt-đa C-đàm, hay Sĩ-đt-ta C-đàm, hay Lý-đa-tha C-đàm ( phiên âm Hán Vit t tiếng Phn: 悉達多 瞿曇). Các tín đ đo Pht sau này tôn xưng ngài là Shakyamuni  hay Thích Ca Mâu Ni, phiên âm Hán Vit t tiếng Phn: 迦牟尼, gi đơn gin là Pht hay thường gi Đc Pht.
Theo s liu, Siddhārtha Gautama là mt vương t hoàng tc Gautama (C-Đàm) đã t b đi sng phú quý đ tìm đo. Sau sáu năm cu đo, ông đt được giác ng tâm linh và dành 45 năm cui ca cuc đi mình cho vic truyn dy giáo lý n Đ.
Siddhārtha Gautama được các Pht t coi là mt bc đo sư đã giác ng viên mãn và t gii thoát hoàn toàn khi quy lut sinh t luân hi, hiu rõ được s vn hành ca thế gii xung quanh, đng thi truyn bá kinh nghim giác ng ca mình cho người khác đ h có th t chm dt kh đau bn thân, nhn s hnh phúc ti thượng. Ông va t b đi sng xa hoa và cũng va t b li tu ép xác kh hnh thnh hành trong các hc thuyết tôn giáo n Đ thi đó.
Chi tiết v cuc đi, nhng li dy và các gii lut ca ông được nhng hc trò ghi nh và tng hp li sau khi Siddhārtha Gautama qua đi. Hàng lot nhng bn kinh ghi li li dy ca ông được lưu gi qua truyn ming và được viết thành sách 400 năm sau.
Giáo lý Nguyên thy ca Đc Pht là s quan tâm ca Ngài đến tt c các vn đ đo đc trong xã hi con người, bng nhng cách hướng thin mà chính Ngài đã th nghim và thc chng, đ làm cách sng cho chính mình cũng như cho người, cùng nhau đưa đến vic tnh thc, gii thoát. Bi vì trong vic tu đo, điu quan trng là dit tr phin não, đ làm cho cái tâm tr li th tính thanh tnh sn có ca nó trong mi người.
Theo chiu dài ca lch s cho đến ngày hôm nay có khong hơn 300 triu tín đ trên khp thế gii đã đi theo bước chân ca Ngài, đ đt đến trng thái lý tưởng ca s hoàn thin v tri thc ln đo đc, bng nhng phương tin hoàn toàn nhân bn, và đng thi làm ln mnh lòng t bi nhân ái, hu giúp cho chính mình có th tr thành mt người bn chân thành đi vi tt c nhân loi.
Đc Pht đã dy nhng phương pháp đa dng, đơn gin, nhưng vì trình đ ca con người vô cùng khác bit. Không phi mi người đu suy nghĩ trong cùng mt cách. Do đó chúng ta cn thường xuyên, t chiêm nghim và thc hành mt cách nghiêm túc, tng gi, tng phút, đ đt được hnh phúc hin ti.
Giáo lý v Pht tính s góp phn nâng cao tm nhn thc đ con người xác lp được mt thế gii quan và mt nhân sinh khoan dung, giác ng và t bi ca đo Pht. Ch nhng nn đo lý xut phát t ci ngun sâu thm ca tâm linh mi có th tác đng sâu xa đến xã hi được.
Ngun sưu tm sách phật giáo!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US