Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ

DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ
Chào bạn.

Ước mơ của bạn là gì? Bạn có đang thực hiện ước mơ của mình?

Ước mơ! Ai cũng có ước mơ và nhiều mơ ước. Ước mơ là những mong muốn của bạn về một cuộc sống như ý. Ước mơ giúp bạn có mục tiêu để phấn đấu, có lý tưởng để nỗ lực và có điểm đến để đi.

Như vậy cho dù bạn là ai, thuộc thành phần nào thì bạn cũng có một ước mơ cho riêng mình. Những người nghèo ước mơ có những bữa ăn đầy đủ, và có những manh áo ấm khi đông về. Những đứa trẻ mồ côi lại ước mơ được có cha mẹ, được sống trong sự cưu mang của cha mẹ. Số đông ước mơ được giàu sang, được hạnh phúc, có cuộc sống ổn định sung túc về vật chất và tinh thần. Số thì ước mơ được nổi tiếng, làm sa sĩ, làm chính trị gia … 

Có người có ước mơ thật giản dị, có những mơ ước thật cao sang, xa vời … ước mơ của con người thật muôn màu muôn vẻ... 

Chúng ta cùng tìm hiểu các câu danh ngôn hay về cuộc sống và ước mơ của bạn:CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:   1          

Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên, và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến mơ ước trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin.

We all have our own life to pursue, our own kind of dream to be weaving, and we all have the power to make wishes come true, as long as we keep believing.

Louisa May Alcott

************                                                                

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:   2          

Tôi chỉ có thể phát triển cao như những gì mà mình vươn tới, đi xa như những gì mà mình tìm kiếm, thấy sâu sắc như những gì mà mình chứng kiến, trở thành những gì mà mình ước mơ.

Only as high as I reach can I grow, only as far as I seek can I go, only as deep as I look can I see, only as much as I dream can I be.

Karen Ravn

************                

                                              

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:   3           

Đây là những kẻ điên rồ, lạc lõng, phản kháng, đầy rắc rối, những cái chốt tròn trong những cái lỗ vuông... những người có cách nhìn khác biệt - họ không ưa luật lệ... Bạn có thể trích dẫn họ, không tán đồng với họ, vinh danh họ hoặc lăng mạ họ, nhưng điều duy nhất bạn không thể làm là lờ họ đi bởi vì họ thay đổi nhiều điều... họ thúc đẩy nhân loại tiến lên phía trước, và trong khi một số người có thể thấy họ là điên rồ, chúng tôi thấy những thiên tài, bởi chỉ những người đủ điên rồ để nghĩ mình có thể thay đổi thế giới mới là những người thay đổi thế giới.

Here’s to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes… the ones who see things differently — they’re not fond of rules… You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can’t do is ignore them because they change things… they push the human race forward, and while some may see them as the crazy ones, we see genius, because the ones who are crazy enough to think that they can change the world, are the ones who do.

Steve Jobs

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:   4          

Đôi khi chúng ta mơ có được ai đó chúng ta thật sự yêu thương, nhưng cuộc đời không như vậy. Chúng ta không có được tất cả những gì mình muốn, nhưng cuối cùng chúng ta lại yêu người còn tốt đẹp hơn cả giấc mơ của chúng ta.

Sometimes we dream of having someone we really like but life isn’t like that. We don’t get everything we want but in the end we end up loving someone better than we dream.

Tác giả: chưa rõ nguồn!

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:   5          

Tất cả những người đàn ông và phụ nữ thành công đều là những người mơ mộng. Họ mơ mộng về tương lai của họ, lý tưởng trên mọi phương diện, và rồi họ lao động mỗi ngày hướng về viễn cảnh xa xôi ấy, mục tiêu hay cái đích đó.

All successful people men and women are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, and then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose.

Brian Tracy

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:   6          

Để làm được những điều to lớn, chúng ta không những phải hành động mà còn phải mơ mộng, không những phải có kế hoạch mà còn phải có niềm tin.

To accomplish great things, we must not only act, but also dream; not only plan, but also believe.

Anatole France

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:    7         

Sự tồn tại hẳn sẽ không thể chịu nổi nếu chúng ta không bao giờ mơ mộng.

Existence would be intolerable if we were never to dream.

Anatole France

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:    8         

Tương lai thuộc về những ai tin tưởng vào cái đẹp của ước mơ.

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.

Eleanor Roosevelt

************                                                


               

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:    9         

Ước mơ cũng tốn nhiều năng lượng như lên kế hoạch.

It takes as much energy to wish as it does to plan.

Eleanor Roosevelt

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:   10          

Giấc mơ bạn mơ một mình chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ bạn mơ cùng người khác là hiện thực.

A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality.

John Lennon

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:    11         

Với hầu hết chúng ta, giấc mơ chỉ thành hiện thực sau khi không còn đáng kể nữa. Chỉ ở tuổi ấu thơ chúng ta mới có cơ hội biến giấc mơ thành hiện thực khi nó còn là cả thế giới.

For most of us, dreams come true only after they do not matter, Only in childhood do we ever have the chance of making dreams come true when they mean everything.

Tác giả: chưa rõ nguồn!

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:   12          

Kẻ khốn cùng nhất trên thế giới này không phải là người không một đồng xu dính túi, mà là kẻ không có nổi một ước mơ.

Tác giả: chưa rõ nguồn!


************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:    13         

Hạnh phúc thay cho những ai dám mơ và sẵn sàng trả giá để biến ước mơ trở thành hiện thực.

Happy are those who dream dreams and are willing to pay the price to make them come true.

Tác giả: chưa rõ nguồn!

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:    14         

Ai cũng có cả đại dương để bay, nếu điều đó nằm trong tim họ. Mạo hiểm chăng? Có thể. Nhưng giấc mơ nào biết đến biên giới.

Everyone has ocean's to fly, if they have the heart to do it. Is it reckless? Maybe. But what do dreams know of boundaries?

Amelia Earhart

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:   15          

Nếu bạn có thể tưởng tượng, bạn có thể đạt được nó. Nếu bạn có thể ước mơ, bạn có thể trở thành nó.

If you can imagine it, you can achieve it. If you can dream it, you can become it.

William Arthur Ward

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:    16         

Tương lai thuộc về người tin vào vẻ đẹp trong những giấc mơ của mình.

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.

William Arthur Ward

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:    17         

Hãy học khi người khác ngủ; lao động khi người khác lười nhác; chuẩn bị khi người khác chơi bời; và có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước.

Study while others are sleeping; work while others are loafing; prepare while others are playing; and dream while others are wishing.

William Arthur Ward

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:    18         

Hãy tổ chức cuộc đời bạn quanh những giấc mơ của bạn - và bạn sẽ thấy chúng trở thành sự thực.

Organize your life around your dreams - and watch them come true.

Tác giả: chưa rõ nguồn!

************                                          

                     

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:   19          

Đừng để bị những rắc rối của mình thúc đẩy. Hãy để giấc mơ dẫn đường.

Don't be pushed by your problems. Be led by your dreams.

Tác giả: chưa rõ nguồn!

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:    20         

Nếu quá khứ tìm cách chi phối suy nghĩ của bạn, hãy để giấc mơ đốt cháy từng ngày.

When the past tries to dominate your thoughts, let you dreams ignite your day.

Tác giả: chưa rõ nguồn!

************                                                                

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:    21         

Nếu bạn muốn biến những ước mơ của mình thành hiện thực, điều đầu tiên mà bạn cần phải làm là thức dậy.

If you want to make your dreams come true, the first thing you have to do is wake up.

Tác giả: chưa rõ nguồn!

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:    22         

Hãy mang cả thành công của người khác trong giấc mơ của mình, vì thành công của chính mình.

Include the success of others in your dreams for your own success.

Tác giả: chưa rõ nguồn!

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:     23        

Khi giấc mơ của bạn biến thành bụi đất, hãy hút bụi.

When your dreams turn to dust, vacuum.

Tác giả: chưa rõ nguồn!

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:   24          

Hãy đánh giá bản tính tự nhiên của bạn bởi những gì bạn làm trong giấc mơ.

Judge of your natural character by what you do in your dreams.

Ralph Waldo Emerson

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:   25          

Không phải người ta ngừng theo đuổi giấc mơ vì mình già đi, người ta già đi vì ngừng theo đuổi giấc mơ.

It is not true that people stop pursuing dreams because they grow old, they grow old because they stop pursuing dreams.

Gabriel Garcia Marquez

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:    26         

Giúp người khác dành được giấc mơ của họ, và bạn sẽ đạt được giấc mơ của mình.

Help others achieve their dreams and you will achieve yours.

Les Brown

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:    27         

Chúng ta phải tìm cách trở thành một thế lực tích cực trong cuộc sống của mình. Chúng ta phải nắm lấy vận mệnh của chính mình, thiết kế một cuộc đời vững chắc và thực sự bắt đầu sống với giấc mơ.

We must look for ways to be an active force in our own lives. We must take charge of our own destinies, design a life of substance and truly begin to live our dreams.

Les Brown

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:    28         

Tôi khuyên bạn hãy nói rằng giấc mơ của mình là khả thi và rồi vượt qua mọi phiền phức, lờ đi mọi phức tạp và lao qua vòng đai, dù nó đang bốc cháy.

I advise you to say your dream is possible and then overcome all inconveniences, ignore all the hassles and take a running leap through the hoop, even if it is in flames.

Les Brown

************                                        


                      

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:    29         

Bạn có trách nhiệm biến giấc mơ của mình thành hiện thực.

You take on the responsibility for making your dream a reality.

Les Brown

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:    30         

Phần lớn những khi bạn đối diện với nỗi sợ hãi của mình, bạn sẽ phát hiện ra thực chất nó chẳng phải là mối đe dọa lớn lắm. Tất cả chúng ta đều cần động lực sâu sắc, mạnh mẽ cho phép chúng ta vượt qua trở ngại để có thể sống với giấc mơ của mình.

When you face your fear, most of the time you will discover that it was not really such a big threat after all. We all need some form of deeply rooted, powerful motivation / it empowers us to overcome obstacles so we can live our dreams.

Les Brown

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:    31         

Một người cần có tầm nhìn về những điều có thể để đạt được mức trải nghiệm mới. Người có lòng can đảm để sống với giấc mơ của mình.

It takes someone with a vision of the possibilities to attain new levels of experience. Someone with the courage to live his dreams.

Les Brown

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:    32         

Bạn không thể yếu đuối trên con đường theo đuổi giấc mơ. Hãy dám vượt qua các rào chắn để tìm con đường của riêng mình.

You cannot be wimpy out there on the dream-seeking trail. Dare to break through barriers, to find your own path.

Les Brown

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:     33        

Nhiều người không tập trung được lòng can đảm để sống với giấc mơ vì họ sợ chết.

A lot of people do not muster the courage to live their dreams because they are afraid to die.

Les Brown

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:    34         

Quá nhiều người trong chúng ta không sống với giấc mơ của mình vì chúng ta sống với nỗi sợ hãi.

Too many of us are not living our dreams because we are living our fears.

Les Brown

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:    35         

Trên giường, tình yêu thật sự của tôi luôn luôn là giấc ngủ đã cứu rỗi tôi nhờ cho tôi giấc mơ.

In bed my real love has always been the sleep that rescued me by allowing me to dream.

Luigi Pirandello

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:    36         

Hai mươi năm sau lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn vì những điều mình đã làm. Vậy nên hãy tháo nút dây. Hãy cho thuyền rời khỏi bến cảng an toàn. Hãy căng buồm đón gió. Tìm tòi. Ước mơ. Khám phá.

Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.

Mark Twain

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:    37         

Con người ai cũng mơ, nhưng không phải như nhau. Những người mơ vào ban đêm trong nơi thầm kín bụi bặm của tâm tưởng thức dậy vào ban ngày và thấy tất cả chỉ là hư ảo, nhưng những người mơ vào ban ngày rất nguy hiểm, vì họ có thể hành động từ trong giấc mơ với cặp mắt rộng mở, để biến nó thành hiện thực.

All men dream; but not equally. Those who dream by night in the dusty recesses of their minds wake in the day to find that it was vanity; but the dreamers of the day are dangerous men, for they may act out otheir dreams with open eyes, to make it possible.

T. E. Lawrence

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:     38        

Chúng ta sống thật nhất khi đang mơ trong lúc tỉnh.

Our truest life is when we are in dreams awake.

Henry David Thoreau

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:    39         

Tôi đã học được rằng nếu một người tự tin tiến bước theo hướng của giấc mơ và nỗ lực sống cuộc đời mình đã mường tượng thì anh ta sẽ bất ngờ ngặp được thành công trong những lúc bình thường.

I have learned, that if one advances confidently in the direction of his dreams, and endeavors to live the life he has imagined, he will meet with a success unexpected in common hours.

Henry David Thoreau

************                                                        

       

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:     40        

Giấc mơ là đá thử vàng với bản tính của chúng ta.

Dreams are the touchstones of our character.

Henry David Thoreau

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:     41        

Hãy tự tin tiến bước theo hướng của ước mơ. Hãy sống cuộc đời bạn đã mường tượng.

Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have imagined.

Henry David Thoreau

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:     42        

Đừng lo lắng nếu bạn phải xây lâu đài ở trên không. Chúng ở đúng nơi cần ở rồi. Giờ hãy đặt nền móng xuống bên dưới.

Do not worry if you have built your castles in the air. They are where they should be. Now put the foundations under them.

Henry David Thoreau

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:     43        

Hồi kết của trí tuệ là mơ đủ cao để đánh mất giấc mơ khi đang theo đuổi nó.

The end of wisdom is to dream high enough to lose the dream in the seeking of it.

William Faulkner

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:     44        

Tất cả chúng ta đều thất bại trong việc theo đuổi giấc mơ về sự hoàn hảo. Vì vậy tôi đánh giá chúng ta trên cơ sở những thất bại huy hoàng khi cố làm những điều không thể.

All of us failed to match our dreams of perfection. So I rate us on the basis of our splendid failure to do the impossible.

William Faulkner

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:     45        

Lương tâm của mỗi người là lời nguyền rủa anh ta phải nhận từ các vị thần linh để đạt được quyền mơ ước.

A man's moral conscience is the curse he had to accept from the gods in order to gain from them the right to dream.

William Faulkner

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:     46        

Tất cả cảm hứng thi ca đều chỉ là giải mã những giấc mơ.

All poetic inspiration is but dream interpretation.

Hans Sachs

************                                    

                           

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:     47        

We all dream; we do not understand our dreams, yet we act as if nothing strange goes on in our sleep minds, strange at least by comparison with the logical, purposeful doings of our minds when we are awake.

Tất cả chúng ta đều mơ; chúng ta không hiểu giấc mơ của mình, vậy mà chúng ta lại cư xử như thể chẳng có gì lạ lùng đang diễn ra trong đầu óc chúng ta khi ngủ, lạ lùng ít nhất khi so sánh với phương cách hoạt động lí trí và mục đích của đầu óc ta khi thức.

Erich Fromm

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:     48        

Cả giấc mơ và truyền thuyết đều là những cách liên lạc quan trọng giữa chúng ta và chính bản thân chúng ta. Nếu chúng ta không hiểu ngôn ngữ chúng được viết, chúng ta bỏ lỡ những điều chúng ta hiểu và tự nhắc bản thân trong những lúc chúng ta không quá bận rộn tìm cách chi phối thế giới bên ngoài.

Both dreams and myths are important communications from ourselves to ourselves. If we do not understand the language in which they are written, we miss a great deal of what we know and tell ourselves in those hours when we are not busy manipulating the outside world.

Erich Fromm

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:     49        

Đừng rời xa ảo mộng của mình. Khi chúng không còn nữa, bạn vẫn có thể tồn tại, nhưng bạn cũng không sống nữa.

Don't part with your illusions. When they are gone, you may still exist, but you have ceased to live.

Mark Twain

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:    50         

Chẳng có gì như một giấc mơ tạo dựng tương lai.

There is nothing like a dream to create the future.

Victor Hugo

************                                                                 

CÁC CÂU DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ SỐ:     51        

Hãy mơ những giấc mộng can trường và cao thượng, rồi giấc mộng của mi sẽ trở thành lời tiên tri.

Dream manfully and nobly, and thy dreams shall be prophets.

Edward Bulwer Lytton

************                    


CÁC CÂU DANH NGÔN NÓI VỀ ƯỚC MƠ SỐ: 52

Ngày hôm qua chỉ là cảnh mộng, và ngày mai chỉ là một giấc mơ. Nhưng ngày hôm nay sống tốt sẽ khiến mỗi ngày qua là giấc mơ hạnh phúc, và mỗi ngày mai là giấc mơ hy vọng.

Yesterday is but a vision, and tomorrow is only a dream. But today well lived makes every yesterday a dream of happiness, and every tomorrow a dream of hope.

Tác giả: chưa rõ nguồn!                                          


------->>>>>>>>>>>>

Cuối cùng chúc các bạn có ước mơ riêng mình và thực hiện được ước mơ đó thành công một cách trọn vẹn và hoàn hảo!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mr. Trương Lam Sơn


0918 407070

****************0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US