Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2022

BÍ QUYẾT XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CUỘC ĐỜI


13 BƯỚC HƯỚNG DN XÁC ĐNH MC TIÊU CUC ĐI


&& Cuc sng ca bn ch bt đu tr nên tuyt vi khi bn xác đnh rõ mc tiêu là bn mun gì, lên kế hoch đ đt được điu đó và thc hin kế hoch đó mi ngày.


&& Tht vy, trong cuc sng thì ai cũng đu cn phi xác lp mc tiêu, mc tiêu giúp bn có được tm nhìn dài hn và đng lc ngn hn. Mc tiêu như kim ch nam, mc tiêu giúp bn có đng lc, có mt hướng đi và tp trung kiến thc, thi gian và ngun lc ca bn nhm đt được mc tiêu đã đ ra.

&& Khi đã xác đnh được nhng mc tiêu rõ ràng, bn có th tìm nhng phương pháp đ đt được nhng mc tiêu đó. Bn cũng s nâng cao s t tin ca bn khi đã biết rõ kh năng đt được mc tiêu khi đã thiết lp.


== >> Tham khảo khóa học online Quản Trị Cuộc Đời - Đường Đến Thành Công của Tiến Sĩ Lê Thẩm Dương tại đây!13 BƯỚC HƯỚNG DN THIT LP MC TIÊU CUC ĐI BN:

I./ Xác đnh điu mình mun:

&& Hãy tưởng tượng bn có tt c thi gian và tin bc, tt c bn bè và nhng mi quan h, tt c s giáo dc và kinh nghim cn thiết đ đt được các mc tiêu bn đt ra cho mình.

&& Sau đó Bn v mt bc tranh ln v nhng gì bn mun làm trong cuc sng hoc trong mt khong thi gian xác đnh t 5 - 10 năm. Hãy xác đnh các mc tiêu ln mà bn mun đt được trong trong cuc đi hoc là trong mt khong thi gian xác đnh trong tương lai t 5 đến 10 năm theo nhng nhóm dưới đây.

1./ S nghip:

&& Bn mun v trí nào trong s nghip ca mình? Bn mun đt được nhng gì trong tương lai?

2./ Tài chính:

&& Bn mun mình kiếm được bao nhiêu tin trong năm nay, năm ti và 5 năm na? Bn mun thu nhp bao nhiêu? giai đon nào? Tình hình tài chính ca bn s liên quan đến mc tiêu ngh nghip ca bn như thế nào? Bn mun tiết kim và tích lũy được bao nhiêu tin trong quá trình làm vic sut đi? Bạn muốn tự do tài chính trong bao nhiêu năm nữa 5 - 10 năm? 

3./ Hc hành:

&& Trình đ hc vn, phát trin bn thân: Bn cn có nhng trình đ bng cp gì và phi có nhng k năng gì đ đt được nhng mc tiêu khác?

4./ Gia đình:

&& Bn có mun tr thành mt bc ph huynh tt không? Bn mun là mt người tr ct và hnh phúc vi con cái không? Bn mun người khác hoc thành viên trong gia đình nhìn nhn bn là người như thế nào? Bn mun kiến to cho mình và gia đình mình kiu sng như thế nào?

5./ Thái đ:

&& Có suy nghĩ tiêu cc nào níu gi bn không? Cách bn cư x có vn đ gì không? Bn có ý chí ngh lc hay lc quan không?

6./ Sc khe:

&& Bn cn làm gì đ có được sc khe tt ngay c khi bước sang tui già? Bn mun sc khe ca mình s khác bit như thế nào nếu nó hoàn ho trên mi phương din?

7./ Tinh thn:

&& Nim vui, gii trí … bn mun hưởng th nim vui như thế nào?

8./ Cng đng – xã hi:

&& Bn có mong mun thế gii tr nên tt đp hơn không? Bng cách nào?

9./  Mi quan h:

&& Bn bè thân thiết, người thân, … s yêu quý và tôn trng bn không? Bạn sẽ có nhiều người bạn cũng là người thành công?

==;;>> Bn chn ra mt mc tiêu hoc nhiu mc tiêu trong mi nhóm ch đ phn ánh điu bn mun làm trong cuc đi mình. Hãy chc rng nhng mc tiêu bn thiết lp chính là nhng gì bn mun, không phi là nhng gì cha m, gia đình, bn bè, người thân ca bn mun.
II./ Thiết lp mc tiêu cá nhân nh hơn:

&& Khi đã thiết lp mc tiêu cho cuc đi bn, hãy chia nh mc tiêu ln đó thành nhng mc tiêu nh hơn và thiết lp mt kế hoch ngn hn cho nhng mc tiêu nh hơn mà bn cn hoàn thành. Khi đã có kế hoch ca mình, hãy bt đu tiến hành hành đng tng bước trong kế hoch đ đt được nhng mc tiêu đã đt ra.

&& Thiết lp chia mc tiêu ln thành nhng mc tiêu nh có th làm trong vòng 1 năm, 6 tháng, 1 tháng, 1 tun và 1 ngày đ hướng đến nhng mc tiêu ln hơn. Chun ca mc tiêu bn nên theo tiêu chun SMART, mc tiêu phi rõ ràng, c th, chi tiết và có th ước lượng được ( bn có th tìm hiu THIT LP MC TIÊU SMART TI ĐÂY).

&& Ở giai đon đu, nhng mc tiêu nh ca bn có th là đánh giá ngun lc và nâng cao kiến thc, k năng bng cách hc hi, đc sách và thu thp thông tin cn làm đ đt được nhng mc tiêu cp đ cao hơn. Điu này s giúp bn nâng cao k năng và cht lượng, tính thc tế ca vic thiết lp mc tiêu ca bn.

&& Cui cùng xem xét li kế hoch ca bn và chc chn rng nó phù hp vi cách bn mun sng cuc đi ca bn.
III./ Viết mc tiêu ra giy:

&& Mc tiêu ca bn cn phi được viết ra giy mt cách rõ ràng, c th, chi tiết và mc tiêu có th ước lượng được. Bn có th dùng bn đ tư duy mindmap đ miêu t chúng tht rõ ràng và chi tiết.

IV./ Đt ra thi hn hp lý:

&& Nếu mc tiêu ca bn khá ln, hãy chia nh ra và đt ra các thi hn ngn. Nếu bn mun đt được mc tiêu t do tài chính, bn có th phi đt mc tiêu t 5 đến 10 năm, và ri chia nh theo tng năm, đ bn biết mình s phi tiết kim và đu tư hàng năm bao nhiêu tin, công sc.

&& Nếu vì lý do nào đó bn không đt được mc tiêu theo như tiến đ,  hãy điu chnh và đt ra mt thi hn mi.

V./ Xác đnh nhng tr ngi phi vượt qua:

&& S luôn có nhng gii hn hoc s c ngoài ý mun có th cn tr bn đt được mc tiêu ca mình. Bn hãy d đóan các tình hung và khc phc đ hoàn thành công vic ca mình.

VI./ Xác đnh nhng kiến thc và kĩ năng cn có đ đt được mc tiêu ca mình:

&& Đu tiên bn t đánh giá mình xem có ngun lc và nhng k năng gì. Đc bit bn phi xác đnh kĩ năng mà bn gii nht hay có s trường nht và phi phát trin đ có th đng trong top 10% nhng người gii trong lĩnh vc ca mình.

&& Kĩ năng quan trng mà bn yếu kém nht s quyết đnh mc thu nhp và s thành công ca bn. Đ có th tiến b hơn, bn nên tp trung vào gii quyết nhng kĩ năng còn yếu ca bn thân trước.

&& Kĩ năng nào mà nếu như bn phát trin và thc hin nó s nh hưởng mt đến cuc đi bn? hoc s giúp bn hoàn thành mc tiêu ca mình tt nht? Hãy lp kế hoch và phát trin nó mi ngày.

VII./ Tìm nhng người s giúp đ bn và nhng mi quan h hp tác cn có đ đt được mc tiêu ca mình:

&& Bn hãy lên mt danh sách tt c nhng người có liên quan hoc s làm vic cùng đ đt được mc tiêu trong cuc đi bn. Hãy bt đu vi nhng thành viên trong gia đình, đó là s h tr và hp tác mà bn s rt cn. Mt người thy h tr bn v các kinh nghim hay chiến lược.

&& Danh sách nhng người sếp, đng nghip và cp dưới, hay nhng khách hàng mà bn cn s giúp đ ca h đ có th bán đ hàng hay dch v, giúp bn có doanh s ngay.

&& Đ có được nhng mc tiêu ln, bn nht thiết s cn s giúp đng h ca rt nhiu người. Nên bn hãy xây dng và duy trì mt mi quan h rng ln vi nhng người mà h có th giúp đ hoc giúp đ li h.

VIII./ Lên mt danh sách tt c nhng điu bn cn làm đ đt được mc tiêu ca mình:

&& Lit kê nhng tr ngi mà bn có th phi vượt qua, kiến thc và kĩ năng mà bn cn phi phát trin, nhng mi quan h hp tác mà bn cn phi có. Khi bn nghĩ ra được mt điu mi, c thêm chúng vào cho đến khi hoàn thành xong danh sách.

&& Khi bn đã làm được mt danh sách tt c nhng điu mình cn làm đ đt được mc tiêu, bn s thy rng mc tiêu ngày càng d đt được hơn bn nghĩ.

IX./ Biến danh sách ca bn thành mt kế hoch:

&& Bn sp xếp các bước trong danh sách cn làm ca mình theo trình tưu tiên. Điu gì bn cn phi làm trước khi thc hin mt vic khác và theo mt th t điu gì quan trng nht s làm trước?

&& Sau khi sp xếp danh sách công vic ca bn thành mt chui các bước t khi bt đu cho đến khi hoàn thành mc tiêu ca bn tc là bn đã có được mt mc tiêu và mt kế hoch c th. 

=>> Bn hãy:
  • Lp kế hoch mi ngày, mi tun và mi tháng.
  • Lp kế hoch tháng vào đu mi tháng.
  • Lp kế hoch tun vào cui tun trước đó.
  • Lp kế hoch ngày vào ti ngày hôm trước.
&& Càng lp kế hoch mt cách cn thn và chi tiết, bn càng đt được thành công trong thi gian sm hơn. C mi 1 phút bn dành đ lp kế hoch s giúp bn tiết kim 10 phút khi thc hin.

X./ Hãy chn ra mt nhim v hàng đu và quan trng nht mi ngày:

&& Bn chn vic nào là quan trng nht trong ngày thì làm trước ri đến vic quan trng kế tiếp.

XI./ Hành đng thc hin kế hoch:

&& Mt khi đã có kế hoch c th và xác đnh được nhim v quan trng nht trong ngày, bn cn phi tìm ra bin pháp đ tp trung thc hin cho đến khi nhim v đó được hoàn thành và có kết qu. Không nên trì hoãn vì bt kỳ lí do nào.

&& Khi hành đng thì bn phi t k lut nghiêm khc bn thân không sao lãng, tp trung 100% vào nó cho đến khi hoàn thành. Mt khi đã hình thành được thói quen hoàn thành mi nhim v, Bn s đt được gp đôi, gp ba ln kết qu người khác. Nếu bn làm đi làm li điu này cho ti lúc nó tr thành thói quen, bn s hoàn thin được nhiu mc tiêu hơn trong nhng tun và nhng tháng tiếp theo.


XII./ Duy trì nhn ni - không bao gi t b:

&& Hãy làm vic theo kế hoch đ đt mc tiêu và duy trì nó mi ngày. Hãy duy trì nhn ni khng đnh thái đ nghiêm túc và tâm huyết vi mc tiêu ca cuc đi mình. Không bao gi t b thì thành công s sm tìm đến bn.

&& Ý chí ngh lc ca bn mi ln bn vượt qua nhng khó khăn th thách, tht bi và tht vng bn s có thêm kinh nghim và tr nên mnh m hơn. Bn s tăng thêm lòng t trng và t tin vào bn thân. Mc tiêu ca bn s tr thành không th ngăn cn được.

&& Hãy bt đu t hôm nay ngay lúc này và ngay ti nơi bn .

XIII./ X lý phù hp khi đã đt mc tiêu:

&& Nếu mc tiêu ca bn đã đt được là mc tiêu quan trng, hãy t tưởng thưởng cho bn thân mt cách thích hp. Nó s giúp bn gây dng s t tin bn đáng có.

&& Nếu bn đt được mc tiêu quá d dàng, hãy xác lp li mc tiêu tiếp theo khó hơn mt tý. Nếu mt quá nhiu thi gian đ đt được mt mc tiêu, hãy điu chnh xác lp các mc tiêu tiếp theo d hơn mt chút.
Nếu có yếu t khiến bn cn thay đi các mc tiêu khác hoc nếu bn nhn thy ngun lc ca bn đã thay đi thì hãy quyết đnh đưa ra mc tiêu khác đ phù hp vi ngun lc ca bn.

&& Hãy thường xuyên điu chnh xác lp mc tiêu cá nhân theo thi gian và nếu mc tiêu đó không còn quan trng vi bn na, hãy xem xét thay thế nó bng mc tiêu khác phù hp hơn.

==::>> Lý thuyết ti ging đường đi hc chc chn không đ làm hành trang đ vào đi. Đng đ s nghip và cuc sng ph thuc vào bng cp mà cuc sng ca bn do bn t quyết đnh. Hãy v lên nhng mc tiêu trong cuc đi bn khi còn tr, khi bn bt đu suy nghĩ v tương lai. Sau đó hãy rèn luyn các k năng đ có th làm nhng vic mà bn mun trong cuc đi ca bn.

==::>> Bn phi luôn yêu quý và biến nhng công vic bn thích tr thành mt công vic mà bn có th đ đ trang tri cuc sng hoc hơn na là làm giàu. Đng đ đến lúc v già vn hi tiếc vì chưa được mt ln làm vic mà mình hng mong mu
n.

Chúc bn có được nhng mc tiêu cuc đi mình và hoàn thành nó như ý nguyn!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com
Tel: 0918 407070


****************
Cty TNHH BE THE RICHwww.BeTheRich.com
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US