Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2022

NHỮNG LỜI CHÚC TẾT - CHÚC MỪNG NĂM MỚI NĂM TÂN SỬU 2021 HAY VÀ Ý NGHĨA


NHNG LI CHÚC TT - CHÚC MNG NĂM MI HAY VÀ Ý NGHĨA
NĂM TÂN SỬU 2021Tết đến, xuân v là dp mi người trong gia đình đoàn t và gi đến cho nhau nhng li chúc ý nghĩa. Nhng li chúc tết dành tng nhau chính li nét đp trong phong tc ca người vit. T li chúc đó còn th hin rt rõ tâm nguyn ca người chúc gi gm ti người nhn nhưng mong ước nguyn cu hnh phúc, bình an.
Nhân dp năm mi, năm Canh Tý 2020 sp qua ( năm con chuột), năm Tân Sửu 2021 sắp đến ( tuổi con Trâu). Mi bn tham kho nhng li chúc mng năm mi 2021 hay và ý nghĩa nht dưới đây:

I./ NHNG LI CHÚC TT HAY THEO VN THƠ:

~* ĐÔNG QUA XUÂN TI
NĂM MI RN RÀNG
CHÚC SP AN KHANG
GIÀU SANG PHÚ QUÝ


~* TT XUÂN CHÚC SP ĐÔI LI
ĐI DƯƠNG SC KHE THNH THƠI AN NHÀN
GIA ĐÌNH SUNG TÚC GIÀU SANG
LÀM ĂN PHÁT ĐT THĂNG QUAN MI NGÀY.

~* ANH TÀI LI GP VN HÊN
LÀM ĂN TIN TI PHT LÊN BT NG
CHÚC NGƯỜI CM LÁI XUÔI ĐÒ
TIN CON THUYN ĐN BN B THÀNH CÔNG.


~* TIN VÀO NHƯ NƯỚC TRÙNG TRÙNG
TIN RA NH GIT NGNG NGAY TC THÌ
TT XUÂN CHÚC SP ĐÔI LI
MT NĂM THUN LI BI VƠI THÀNH ĐY.


~* NAM NHI THA CHÍ ANH HÀO
MT NĂM TÀI LC LI CAO CHT CHNG
XUÂN VUI TT M QUÂY QUN
XIN KÍNH CHÚC SP THÀNH CÔNG MI NGÀY.


~* TƯNG BNG PHÁO N RƯỢU SAY
TƯNG BNG VUI VI NHNG NGÀY BI THU
CHÚC CHO CHÍ LN ĐƯỢC MÙA
ĐU XUÂN CHÚC SP SM TRƯA YÊN BÌNH!


~* NĂM QUA TT ĐÃ ĐN RI
EM XIN CHÚC SP VI ĐÔI CÂU NÀY
TIN TÀI NNG VÍ NNG TAY
GIA ĐÌNH THNH VƯỢNG, VUI VY, M ÊM
ĐI NGOI THUN DƯỚI, THUN TRÊN
ĐÁNH ĐÂU CŨNG THNG, CŨNG BN SC DAI.
MT NĂM HỲ HC LÀM ĂN
NGNG ĐU TT ĐÃ ÙN ÙN ĐN CHÂN
MNG NGÀY ĐÔNG ĐÃ SANG XUÂN EM KÍNH CHÚC SP MUÔN PHN BI THU


~* TT ĐN PHÁO N GIÒN TAI
CHÚC SP PHÁT LC, PHÁT TÀI, PHÁT XUÂN
TRONG NGOÀI THUN LI XA GN
HP ĐNG D TRÚNG, MƯỜI PHÂN VN MƯỜI.


~* ĐÔNG QUA THUN LI BÌNH AN
TT ĐN LC Đ, LC VÀNG BÉN CHÂN
BUÔN ĐÔNG, BÁN BC ĐU THÔNG
MÙNG 1 LI CÓ QUÝ NHÂN XÔNG NHÀ.
ĐU NĂM SUNG TÚC THUN HÒA
CUI NĂM RNG RNH ĐNG RA ĐNG VÀO
THÀNH CÔNG MI LÚC THÊM CAO
BC VÀNG NÚI NÚI LI CAO CHT CHNG


~* LC XUÂN N BIC QUANH NHÀ
NÂNG LY CHÚC SP THUN HÒA GIÓ MƯA
CHÚC NGƯỜI ĐI SM V TRƯA
LC TÀI RNG RNH, SUT MÙA GP HÊN

II./ LI CHÚC TT GI TNG BN BÈ, NGƯỜI THÂN:
 • CUNG CHÚC TÂN NIÊN, SC KHE VÔ BIÊN, THÀNH CÔNG LIÊN MIÊN, HNH PHÚC TRIN MIÊN, TÚI LUÔN ĐY TIN, SUNG SƯỚNG NHƯ TIÊN.
 • TT TI TN TÀI. XUÂN SANG ĐC LC. GIA ĐÌNH HNH PHÚC. VN S CÁT TƯỜNG! NĂM THÂN SP ĐN. CHÚC BN ĐÁNG MN. S NGHIP TIN LÊN. GP NHIU ĐIU HÊN!
 • CHÚC BN CÓ 1 BU TRI SC KHE, 1 BIN C TÌNH THƯƠNG, 1 ĐI DƯƠNG TÌNH BN, 1 ĐIP KHÚC TÌNH YÊU, 1 NGƯỜI YÊU CHUNG THY, 1 S NGHIP SÁNG NGI, 1 GIA ĐÌNH THNH VƯỢNG.
 • HAPPY NEW YEAR CHÚC C GIA ĐÌNH BN VN S NHƯ Ý, T S NHƯ MƠ, TRIU TRIU BT NG, KHÔNG CH CŨNG ĐN!
 • CHÚC NĂM MI AN LÀNH CHÚC 365 NGÀY HNH PHÚC 52 TUN NHƯ Ý, 12 THÁNG AN VUI, 8.760 GI THOI MÁI, 52.600 PHÚT MAY MN VÀ, MT NĂM MI AN KHANG THNH VƯỢNG PHÁT TÀI PHÁT LC.
 • CUNG CHÚC TÂN NIÊN MT CH NHÀN. CHÚC MNG GIA QUYN ĐNG BÌNH AN. TÂN NIÊN ĐEM LI NIM HNH PHÚC. XUÂN ĐN RI HƯỞNG TRN NIM VUI.
 • CUNG CHÚC TÂN XUÂN PHƯỚC VĨNH CU – CHÚC TRONG GIA QUYN ĐƯỢC AN KHƯƠNG TÂN NIÊN LAI ĐÁO ĐA PHÚ QUÝ XUÂN ĐN AN KHƯƠNG VN TH TƯỜNG.
 • CUNG KÍNH MI NHAU CHÉN RƯỢU NNG. CHÚC MNG NĂM ĐN, TIN NĂM XONG. TÂN NIÊN PHÚC LC KHƠI VA D. XUÂN MI TÀI DANH KHI THA LÒNG. VN CHUYN LO TOAN THAY ĐI HT. S GÌ B TC ĐU HANH THÔNG. NHƯ ANH, NHƯ CH, BNG BÈ BN. Ý NGUYN, DUYÊN LÀNH, ĐP ƯỚC MONG.
 • CHÚC XUÂN TÂN SỬU! TIN THA H CT, ĐT THA H MUA. SM XE ĐI ĐUA, LÀM VUA LÀM CHÚA, MNG NĂM CON CHUỘT! LC TO LC TO!
 • CHÀO MNG NĂM TRÂU! CHÚC MI NGƯỜI HAY ĂN CHÓNG BÉO, TIN NHIU NHƯ KO, TÌNH CHT NHƯ KEO, DO DAI NHƯ MÈO, TRNG TRO NHƯ CHUỘT BẠCH.
 • TRÂU! BN SNG THT LÂU, TIN VÔ NHƯ NƯỚC, GIA ĐÌNH ĐI PHƯỚC, SC KHE DI DÀO, HNH PHÚC TUÔN TRÀO!
 • XUÂN MI TÂN SỬU 2021 – CHÚC BN LUÔN: ĐONG CHO ĐY HNH PHÚC – GÓI CHO TRN LC TÀI – GI CHO MÃI AN KHANG – THT CHO CHT PHÚ QUÝ.
 • MNG 2021 PHÁT TÀI PHÁT LC. TIN VÔ XNG XC, TIN RA T T. SC KHE CÓ DƯ, CÔNG DANH TN TI. TÌNH DUYÊN PHƠI PHI, HNH PHÚC THĂNG HOA. XIN CHÚC MI NHÀ MT NĂM ĐI THNG.III./ NHNG LI CHÚC TT 2021 HAY NHT DÀNH CHO BN BÈ ĐNG NGHIP:

~* NĂM TÂN SỬU 2021 – CHÚC BN LUÔN: ĐONG CHO ĐY HNH PHÚC – GÓI CHO TRN LC TÀI – GI CHO MÃI AN KHANG – THT CHO CHT PHÚ QUÝ.

~* NĂM MI TÂN SỬU 2021, CHÚC BN SC KHE DO DAI, CÔNG VIC THUN LI, THĂNG TIN DÀI DÀI, PHI NHNG NƯỚC ĐI TIN TI THÀNH CÔNG.

~* XUÂN NÀY HƠN HN MY XUÂN QUA. PHÚC LC ĐƯA NHAU ĐN TNG NHÀ. VÀI LI CUNG CHÚC TÂN NIÊN MI. VN S AN KHANG VN S LÀNH.

~* NĂM MI NĂM TÂN SỬU, CHÚC BN 12 THÁNG PHÚ QUÝ, 365 NGÀY PHÁT TÀI, 8760 GI SUNG TÚC, 525600 PHÚT THÀNH CÔNG 31536000 GIÂY VN S NHƯ Ý. ĐÂY LÀ LI CHÚC NĂM MI V THI GIAN

~* CUNG CHÚC TÂN XUÂN PHƯỚC VĨNH CU – CHÚC TRONG GIA QUYN ĐƯỢC AN KHƯƠNG TÂN NIÊN LAI ĐÁO ĐA PHÚ QUÝ XUÂN ĐN AN KHƯƠNG VN TH TƯỜNG. ĐÂY LÀ LI CHÚC MNG NĂM MI TH HIN CHÚT HÁN NÔM MÀ CÁC C HAY DÙNG CHÚC NHAU RT NHO NHÃ.

~* NĂM MI ĐÃ SANG, CHÚC NHÀ NHÀ THT NHIU SC KHE, MING CƯỜI VUI V, TIN VÀO MNH M, MI VIC SUÔN S, Đ SNG TIP CUC ĐI THT ĐP Đ.

~* NĂM MI CHÚC NHAU SC KHE NHIU. BC TIN RNG RNH THOI MÁI TIÊU. GIA ĐÌNH HNH PHÚC BÈ BN QUÝ. THANH THN VUI CHƠI MI BUI CHIU.

~* KÍNH CHÚC GIA ĐÌNH NĂM MI THT BÌNH AN: VUI TRONG SC KHO, TR TRONG TÂM HN, KHÔN TRONG LÝ TƯỞNG VÀ TRƯỞNG THÀNH MI LĨNH VC.

~* MÙA XUÂN XIN CHÚC – KHÚC CA AN BÌNH – NĂM MI PHÁT TÀI – VN S NHƯ Ý GIÀ TR LN BÉ – ĐY P TING CƯỜI – TRÊN MT NGI NGI – TRÀN ĐY HNH PHÚC – XUÂN ĐN HY VNG – M NO MI NHÀ – KÍNH CHÚC ÔNG BÀ – SNG LÂU TRĂM TUI – KÍNH CHÚC BA M – SC KHO DI DÀO – ĐÔI LA YÊU NHAU – CÀNG THÊM NNG M – CÁC EM BÉ NH – HC GII CHĂM NGOAN – CHÚC TT MI NGƯỜI – NĂM MI HOAN H – GP NHIU NIM VUI.

~* NĂM HT TT ĐN – CHÚC ÔNG CHÚC BÀ – CHÚC CHA CHÚC M – CHÚC CÔ CHÚC CU – CHÚC CHÚ CHÚC DÌ – CHÚC ANH CHÚC CH – CHÚC LUÔN CÁC EM – CHÚC C CÁC CHÁU – DI DÀO SC KHO – CÓ NHIU NIM VUI – TIN XU NNG TÚI – TIN GIY ĐY BAO – ĐI ĂN ĐƯỢC KHAO – V NHÀ NGƯỜI RƯỚC – TIN VÔ NHƯ NƯỚC – TÌNH VÀO ĐY TIM – CHĂN M NM ÊM – SUNG SƯỚNG BAN ĐÊM – HNH PHÚC BAN NGÀY – LUÔN LUÔN GP MAY – TRÀN ĐY HNH PHÚC.

~* NĂM MI TT ĐN – RƯỚC HÊN VÀO NHÀ – QUÀ CÁP BAO LA – MI NHÀ NO Đ – VÀNG BC ĐY T – GIA CH PHÁT TÀI – GIÀ TR GÁI TRAI – SUM VY HNH PHÚC – CU TÀI CHÚC PHÚC – LC ĐN QUANH NĂM – AN KHANG THNH VƯỢNG. LI CHÚC NĂM MI QUA ĐIN THOI

~* ĐONG CHO ĐY HNH PHÚC. GÓI CHO TRN LC TÀI. GI CHO MÃI AN KHANG. THT CHO CHT PHÚ QUÝ. CÙNG CHÚC NHAU NHƯ Ý, HNG CHO TRÒN AN KHANG, CHÚC NĂM MI BÌNH AN. C NHÀ ĐU SUNG TÚC.

~* MNG 2021 PHÁT TÀI PHÁT LC/ TIN VÔ XNG XC, TIN RA T T/ SC KHO CÓ DƯ, CÔNG DANH TN TI/ TÌNH DUYÊN PHƠI PHI, HNH PHÚC THĂNG HOA/ XIN CHÚC MI NHÀ MT NĂM ĐI THNG

~* NĂM HT TT ĐN – ĐÓN KH TIN DÊ – CHÚC ÔNG CHÚC BÀ – CHÚC CHA CHÚC M – CHÚC CÔ CHÚC CU – CHÚC CHÚ CHÚC DÌ – CHÚC ANH CHÚC CH – CHÚC LUÔN CÁC EM – CHÚC C CÁC CHÁU – DI DÀO SC KHO – CÓ NHIU NIM VUI – TIN XU NNG TÚI – TIN GIY ĐY BAO – ĐI ĂN ĐƯỢC KHAO – V NHÀ NGƯỜI RƯỚC – TIN VÔ NHƯ NƯỚC – TÌNH VÀO ĐY TIM – CHĂN M NM ÊM – SUNG SƯỚNG BAN ĐÊM – HNH PHÚC BAN NGÀY – LUÔN LUÔN GP MAY – SUT NĂM CON CHUỘT.

~* SANG NĂM MI CHÚC MI NGƯỜI CÓ MT BU TRI SC KHO, MT BIN C TÌNH THƯƠNG, MT ĐI DƯƠNG TÌNH CM, MT ĐIP KHÚC TÌNH YÊU, MT NGƯỜI YÊU CHUNG THY, MT TÌNH BN MÊNH MÔNG, MT GIA ĐÌNH THNH VƯỢNG. CHÚC CÁC BÀ, CÁC ÔNG, CÁC CÔ, CÁC CHÚ, CÁC CH, CÁC ANH SANG NĂM MI VN S NHƯ Ý, T S NHƯ MƠ, LÀM VIC NHƯ THƠ, ĐI VUI NHƯ NHC, COI TIN NHƯ RÁC, COI BC NHƯ RƠM, CHUNG THY VI CƠM VÀ SC SON VI PH. LI CHÚC NAM MOI CÓ CHÚT VN VÒ MÀ CÁC BN TR HAY DÙNG.

~* CHÚC BN CÓ 1 BU TRI SC KHE, 1 BIN C TÌNH THƯƠNG, 1 ĐI DƯƠNG TÌNH BN, 1 ĐIP KHÚC TÌNH YÊU, 1 NGƯỜI YÊU CHUNG THY, 1 S NGHIP SÁNG NGI, 1 GIA ĐÌNH THNH VƯỢNG. – CHÚC NĂM MI C GIA ĐÌNH BN VN S NHƯ Ý, T S NHƯ MƠ, TRIU TRIU BT NG, KHÔNG CH CŨNG ĐN!

~* THAY MT ĐNG, QUC HI, CHÍNH PH, MT TRN T QUC KÍNH CHÚC ĐNG CHÍ VÀ GIA ĐÌNH MT NĂM MI HNH PHÚC, AN KHANG, THNH VƯỢNG! ĐÂY LÀ LI CHÚC MNG NĂM MI CHO KHI ĐƠN V HÀNH CHÍNH S NGHIP NHƯNG ĐÔI KHI CÁC BN TR CŨNG DÙNG LI CHÚC NÀY Đ CHÚC NHAY RT VUI

IV./ LI CHÚC TT GI TNG NGƯỜI YÊU, V/ CHNG:

~* XUÂN SANG BIC LC TRÊN CÀNH. ANH XIN CHÚC V TR XINH NHT NHÀ. ĐI CH BT BÁNH, BT QUÀ. NÓI NĂNG N N, THƠ CA SUT NGÀY. BC TIN CHT VÍ, NNG TAY. BT BÀI ĐAY NGHIN “CÔ NÀY XINH KHÔNG”. DU DÀNG GIA ĐÁM BN ĐÔNG. ĐNG LUN TAY VÉO ANH GNG MÌNH LÊN. CHÚC EM KHE MNH, HIN, DUYÊN. CHÚC EM BT TÍNH X XIÊN CÁC CHNG. CHÚC EM MÔI Đ MN NNG. CH ĐNG TRN MT RI PHNG MÁ LÊN. CHÚC EM BT TÍNH HAY RÊN. MI LN LƯƠNG LU KHÔNG NGUYÊN, KHÔNG TRÒN. CHÚC EM VUI V, CƯỜI GIÒN. Đ ANH CŨNG BT ĂN ĐÒN MI KHI V ƠI XUÂN ĐN ĐÔNG ĐI THÔI THÌ CHÚC V MƠ GÌ CŨNG NÊN.

~* NU GIT NƯỚC LÀ NHNG N HÔN, ANH S TRAO EM BIN C. NU LÀ NHNG ÔM P VUT VE ANH S TNG EM C RNG CÂY. NU ĐÊM DÀI LÀ TÌNH YÊU ANH GI EM C TRI SAO LP LÁNH. NHƯNG ANH KHÔNG CÓ QUYN TNG EM TRÁI TIM VÌ  NI ĐÓ ĐÃ THUC V EM. CHÚC EM NĂM MI TÌNH YÊU CA ANH.

~* BÂY GI ANH ĐÃ YÊU EM, HÔM NAY VÀ NGÀY MAI NA, VÀ CHÚA ĐÃ CHO ANH THI GIAN. ANH S YÊU EM ĐN CUI CUC ĐI. CHÚC TÌNH YÊU CA ANH MT NĂM MI HNH PHÚC VÀ MAY MN.

~* NU NHƯ NÓI TRÁI ĐT MAY MN VÌ CÓ ĐƯỢC MT TRI, NHNG CON THUYN MAY MN VÌ CÓ ĐI DƯƠNG Đ VÙNG VY, C CÂY CÓ MT ĐT Đ SINH TN… THÌ PHI NÓI ANH LÀ MT NGƯỜI CC KÌ MAY MN VÌ ANH ĐÃ CÓ ĐƯỢC EM TRONG CUC ĐI. CHÚC EM YÊU CA ANH NĂM MI MI S TT LÀNH.

~* TRÊN TRÁI ĐT CÓ 7.000.000.000 NGƯỜI. VÀ ANH KHÔNG HIU VÌ SAO ANH CH NHN TIN CHO MI MÌNH EM. CÓ L VÌ 6.999.999.999 NGƯỜI CÒN LI KHÔNG TH THAY TH ĐƯỢC EM. HAPPY NEW YEAR MY LOVE!

~* EM YÊU! MT NĂM LUÔN LÀ MT KHONG THI GIAN TRN VN, NHƯNG TRONG TÌNH YÊU KHÔNG PHI LÚC NÀO CŨNG TRN VN ĐÂU EM! ANH BIT, VÌ KHÔNG TH CH ANH LÂU HƠN ĐƯỢC NA MÀ EM ĐÃ CHN CHO MÌNH MT LI R, ANH HIU… THÔNG CM VÀ KHÔNG GIN EM MC DÙ TIM ANH VN ĐAU NHÓI KHI NH ĐN EM. VÀ BÂY GI, TRONG GI PHÚT NÀY ĐÂY, TIM ANH LI TIP TC ĐAU THÊM NA Đ CU CHÚC CHO EM LUÔN HNH PHÚC. MÙA XUÂN NÀY CŨNG NHƯ BAO MÙA XUÂN CÒN LI TRONG ĐI ANH, ANH S CU NGUYN CHO EM LUÔN ĐƯỢC “NGƯỜI TA” THƯƠNG YÊU NHƯ ANH YÊU THƯƠNG EM.

~* EM HÃY M LÒNG ĐÓN NHN TRÁI TIM TRÀN ĐY TÌNH YÊU ANH DÀNH CHO EM. ANH NGUYN S MANG ĐN CHO EM NIM VUI VÀ HNH PHÚC SUT NĂM MI VÀ TRONG C CUC ĐI NÀY.

~* EM MUN NÓI VI ANH RNG ANH LÀ C CUC ĐI EM. YÊU ANH TN SÂU THM TRONG TRÁI TIM. EM KO TH THIU ANH. ANH LÀ TÌNH YÊU CA EM. NĂM MI EM CHÚC CHO TÌNH YÊU CA CHÚNG MÌNH MÃI ĐP NHƯ THA BAN ĐU LUÔN CHÁY BNG ANH NHÉ!

~* CHÚC ANH YÊU MT NĂM MI VI THIT NHIU NIM VUI MI, NHIU MAY MN VÀ THÀNH CÔNG MI… NHƯNG NGƯỜI THƯƠNG THÌ LUÔN LUÔN LÀ CŨ NHA ANH! HIHI. CHÚC ANH M MT RA LUÔN GP NHNG ĐIU VUI V, CÒN NHM MT LI THÌ MƠ THY TOÀN NHNG GIC MƠ ĐP… V TI MÌNH ANH HA.

~* ĐÂY LÀ CÁI TT ĐU TIÊN MÌNH CÓ NHAU PHI KHÔNG ANH ? NHƯNG MÌNH CŨNG KHÔNG ĐƯỢC CNH NHAU ANH NH… BÔNG RT MONG ĐN LÚC CÓ TH HÁT ĐƯỢC BÀI “XUÂN HP MT” LM ĐÓ ANH À…

~* NU NHƯ NÓI TRÁI ĐT MAY MN VÌ CÓ ĐƯỢC MT TRI, NHNG CON THUYN MAY MN VÌ CÓ ĐI DƯƠNG Đ VÙNG VY, C CÂY CÓ MT ĐT Đ SINH TN… THÌ PHI NÓI EM LÀ MT NGƯỜI CC KỲ MAY MN VÌ ĐÃ CÓ ĐƯỢC ANH TRONG CUC ĐI => CHÚC ANH YÊU CA ANH NĂM MI MI S TT LÀNH, TƯƠI Đ
P.

V./ LI CHÚC TT 2021 DÀNH CHO SP, QUN LÝ, CP TRÊN:

~* CHÚC MNG NĂM MI SP NHÀ TA
CÓ MY CHÚT THƠ ĐC GI LÀ
MNG CHO SP MT NĂM MI
RNG R CÔNG DANH S NGHIP THÀNH
HNH PHÚC TIN TÀI LUÔN TP NP
GIA ĐÌNH TR NH TING CƯỜI VUI
SC KHE DI DÀO, TĂNG GIA MNH
BUÔN BÁN KINH DOANH, LI NHUN NHIU.

~* EM XIN CHÚC MNG NĂM MI ANH/CH. CHÚC ANH/CH LUÔN MNH KHE, HNH PHÚC VÀ LUÔN THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIC, CUC SNG

~* CHÚC V THUYN TRƯỞNG CA CHÚNG TA TIP TC ĐƯA CON TÀU (TÊN PHÒNG OR CÔNG TY) THNG TIN RA BIN LN - (TÊN PHÒNG OR CÔNG TY) NGÀY CÀNG LN MNH, VNG VÀNG TRÊN TH TRƯỜNG.

~* CHÚNG EM XIN CHÚC SP: CÓ MT BU TRI SC KHE, MT BIN C TÌNH THƯƠNG CÙNG ÁNH ĐI DƯƠNG HNH PHÚC VÀ CHÚC SP THÀNH ĐT - THÀNH CÔNG HƠN NA TRÊN CON ĐƯỜNG S NGHIP. NÀO TT C CHÚNG TA CÙNG CHÚC SP HAPPY NEW YEAR... HAPPY NEW YEAR... HAPPY NEW YEAR... HAPPY NEW YEAR.

~* THAY MT ACE XIN GI TI SP LI CHÚC MNG MNG NĂM MI, CHÚC SP MT NĂM MI VUI – KHE – TR TRUNG – LUÔN GI ĐƯỢC TÂM HN DT DÀO TRÀN ĐY NĂNG LƯỢNG THP SÁNG CÔNG TY.

~* NU BN ĐÃ TNG LÀM CÔNG NÀO ĐÓ GI ĐÃ NGH, BN HOÀN TOÀN CÓ TH GI LI CHÚC TT TI SP CŨ CA  MÌNH : " NHÂN DP NĂM MI , TÔI CU CHÚC CHO ANH VÀ CÁC ĐNG NGHIP ĐÓN MT CÁI TT THT VUI V VÀ LUÔN GT HÁI ĐƯỢC NHIU THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIC"

~* THƯA ANH, NĂM CŨ SP QUA, NĂM MI SP ĐN, TÔI VA GIA ĐÌNH XIN CU CHÚC ANH VÀ GIA ĐÌNH MT NĂM MI DI DÀO SC KHE, VN S NHƯ Ý, LUÔN ĐT NHNG THÀNH QU MI TRONG CUC SNG.

VI./ LI CHÚC TT HÀI HƯỚC TNG MI NGƯỜI:

~* NĂM MI: ĐAU ĐU VÌ NHÀ GIÀU! MT MI VÌ HC GII! BUN PHIN VÌ NHIU TIN! NGANG TRÁI VÌ XINH GÁI! MT MI VÌ ĐP GIAI! VÀ MT NG VÌ KHÔNG CÓ ĐI TH!

~* XIN CHÚC TT C CÁC ĐNG CHÍ: DÙ THT BI HAY THÀNH CÔNG, DÙ LÔNG BÔNG HAY ĐANG LÀM VIC, DÙ ĐANG ĂN TIC HAY NHÀ, DÙ GIÀ HAY TR, DÙ ĐANG SP Đ HAY CHƯA CÓ CHNG, DÙ LÀ RNG HAY LÀ TÔM, DÙ ĐANG BIA ÔM HAY TRÀ ĐÁ, DÙ CÓ HÚT THUC... LÁ HAY LÀ KHÔNG, DÙ CÓ CÔNG HAY CÓ TI, DÙ BƠI LI HAY KARATE, DÙ ĐI XE HAY ĐI B... NĂM MI TÂN SỬU VUI V HNH PHÚC!!!

~* CHÚC NHAU SNG KHE NHƯ TRÂU
SNG DAI NHƯ ĐĨA, SNG LÂU NHƯ RÙA
TIN TÀI DANH VNG TA LƯA
GIA ĐÌNH ĐM M CHO VA LÒNG NHAU.

~* CANH TÝ QUA
TÂN SỬU TỚI
VN ĐIU M
TRIU ĐIU VUI
KHÔNG ĐIU XUI
T ĐIU PHÁT
XUÂN BÁT NGÁT
CHÉN RƯỢU SAY
TIN ĐY TAY
VÀNG ĐY TÚI
HAPPY NEW YEAR!!!

~* MNG NĂM MI – VN S NHƯ Ý SINH LÝ DI DÀO – VÀNG VÀO C KÝ – TIN RA TI TÍ – THT LÀ HT Ý.
Chúc bn cùng gia đình năm mi vn s như ý!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US