Thứ Tư, 29 tháng 6, 2022

MÕI NGÀY MỘT CÂU NÓI HAY VÀ Ý NGHĨA - PHẦN 2


MỖI NGÀY MT CÂU NÓI HAY VÀ Ý NGHĨA56./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 56 ):Không làm ch được bn thân đã làm bn tr đã đánh mt, bán r hay làm hng đi mình như: nhng cám d vt cht, chc v,
tham nhũng, nghin hút ma túy, ngáo đá, tình dc gái gú, làm gái gi, game, vũ trường bar, rượu chè, đua xe, trm cướp thm chí giết người …t đó b bê vic hc hành, b vic làm, b gia đình, buông xuôi trước nhng khó khăn, tht bi.
Hãy làm ch bn thân, biết lèo lái đi mình theo ý mun và hướng v chân thin m, biết điu khin mình, biết khi nào cn tiến hay lúc nào nên lùi, dng đúng lúc.
Bí quyết là: sng tht chân thành, sng có k lut theo t chc và lut pháp, ý thc và cân nhc v hành đng mình, biết đnh v bn thân, gi tâm đim tĩnh, sng có mc tiêu, và cui cùng nên có mt người thy.

57./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 57 ):Tháp nhu cu con người ca Maslow, t cp 1 - đến 5:
1./ Nhu cu sinh lý: ăn, mặc, nước ung, nhà , tình dc
2./ Nhu cu v an toàn: cn yên tâm v sc khe, gia đình, vic làm, tài sn…
3./ Nhu cu xã hi: gia đình yên m, giao tiếp bn bè, cng đng.
4./ Nhu cu được tôn trng: mun được người khác tôn trng như: đa v, quyn lc, uy tín, đa v, được tin, kính n.
5./ Nhu cu t hoàn thin: mun th hin bn thân, kh năng, được công nhn là thành đt.
Chúng ta cn nghiên cu và tìm hiu c th nhu cu ca nhân viên, khách hàng, chng hoc v, người yêu, người thân, ca bn thân đ đưa ra các gii pháp phù hp cho vic tha mãn nhu cu cho h, đ đáp ng, chăm sóc, chiu chung mt cách hp lý và có dng ý.


58./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 58 ):Cân bng cuc sng là điu cn thiết đ va phát trin s nghip, va có thi gian dành cho bn thân, gia đình và nhng người thương yêu.
Mnh dn thay đi vic khi thy phù hp và hãy làm công vic mình yêu thích, như thế ngày nào bn cũng được vui và bn cm thy như không phi làm ngày nào c. Luôn tìm kiếm đam mê và thiết lp các mc tiêu kh thi.
Tn hưởng cuc sng bên ngoài: như ăn ti vi gia đình, vui chơi cùng bn bè, hn hò người yêu, đi du lch hoc hc thêm mt môn ngh thut nào đó đã thích.
Tp th dc, vn đng hàng ngày, gi cho cơ th luôn tràn đy năng lượng, sc khe và tinh thn tht tt.
Tp đơn gin hóa mi vn đ, sng lc quan, tâm tnh.

59./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 59 ):


Trước khi biết yêu người khác, hãy hc cách t yêu chính mình, thu hiu chính mình, t chăm sóc bn thân, không mong ch người khác yêu thương mình. Nếu bn mun hnh phúc, vui v và thành công hơn.
Đng mt thi gian vi nhng mi quan h sai lm, đng c gng làm hài lòng người khác, đng biến mình thành bn sao ca bt kỳ ai, hãy là chính mình làm điu mình thích.

Đng bn tâm vi quá kh, đng ghen t, đng than vãn, đng khép ca mà t chi nhng mi quan h mi.60./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 60 ):


Cách thiết lp mc tiêu Thông Minh theo nguyên tc Smart:
S – Specific: Mc tiêu phi c th, rõ ràng.
M – Measurable: Mc tiêu phi đo lường được bng nhng con s: cân đo đong đếm được.
A – Atainable: Mc tiêu phi tính kh thi, có th thc hin được, đng quá xa tm tay, quá cao so vi năng lc ca mình, cũng đng quá thp. Vì mc tiêu cao quá thì nó là ước mơ vin vông.
R – Realistic: Mc tiêu phi phù hp vi tình hình thc tế, hoàn cnh.

T – Time bound: Mc tiêu phi có thi gian hoàn thành c th như bao nhiêu ngày, tháng, năm…61./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 61 ):


Mô hình phân tích SWOT là mt công c hu dng được s dng cho cá nhân, t chc, Doanh nghip nhìn rõ mc tiêu ca mình, xây dng kế hoch, chiến lược đ phát trin và hoàn thin.
Strengths – Đim mnh: chính là li thế ca riêng bn, đim ni tri, đc đáo, kiến thc, danh tiếng, k năng, mi quan h, công ngh … => cn phát huy duy trì làm nn tng cho phát trin.
Weaknesses – Đim yếu: là nhng vic bn làm chưa tt => cn sa cha, thay thế, loi b.
Opportunities – Cơ hi: cn tn dng, nm bt, ưu tiên, phát trin.

Threats- Nguy cơ: nhng khó khăn cho bn trên con đường đi đến thành công => cn đ ra phương án gii quyết nhng ri ro, phương án d phòng.62./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 62 ):Tài sn và tiêu sn!
Tài sn là nhng gì chúng ta b tin đ s hu chúng, sau đó chúng mang tin cho li hoc sinh li.
Tiêu sn là nhng gì chúng b tin đ s hu chúng, sau đó phi tiếp tc b tin ra đ “nuôi” hoc duy trì chúng.
Hãy mua nhà đ , mua xe đ đi và biến nó thành tài sn đ sinh li.
Bí quyết là cn tích lũy nhiu tài sn và b đi hoc biến tiêu sn thành tài sn.63./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 63 ):


Bí quyết đthay đi cuc sng hin ti là chúng ta cn thay đi thường xuyên 3 yếu t: môi trường, người thy và bn thân dám nghĩ dám làm. 
Thay đi môi trường sng và làm vic ti mt nơi mi hoc đến nhng nơi mà bn chưa tng đến.
Giao tiếp, tiếp cn vi nhng người gii, người thy đ chúng ta cn hc hi và làm theo h.   

Dám nghĩ dám làm nhng điu mình mà mình chưa tng làm.


64./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 64 ):


Đng đi ăn - ung, đi tp th dc, đi thưởng thành qu mt mình!
Hãy đi vi nhng người mà chúng ta biết, thích và tình c gp trong giao tiếp hàng ngày. Đ xây dng nhng mi quan h thành tht, thc tế, có giá tr, chia s v vic kinh doanh và c trong cuc sng theo mt cách chân thành nht.
Nhiu người đang sng trong mt thế gii kết ni con người qua mng xã hi: Twitter, Linkedin, Facebook, Instagram, youtube… khiến đi sng thc bên ngoài đang m dn đi.
Dù xã hi đang cun theo thế gii o, chúng ta hãy luôn xây dng nhng mi quan h chân thành, vi nhng người sn sàng chia s và ci m hơn. 
65./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 65 ):


Bí quyết lp đy thi gian rnh ri bng nhng điu hu ích!
Chăm sóc sc khe: vn đng tp th dc ít nht 15 phút kèm theo hít th sâu.
Khám phá nhng trãi nghim mi: đc 1 cun sách mi, xem 1 b phim mi, đi đến 1 nơi mi, gp g 1 người l, hc 1 môn hoc 1 k năng mm mi, làm 1 vic chưa tng làm.
Xây dng các mi quan h công vic đ có th phát trin s nghip, các hot đng khi nghip - Doanh nghip, hot đng chia sẽ cng đng, hot đng t thin.
66./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 66 ):Tp thói quen đơn gin hóa mi vn đ: “biến chuyn to thành chuyn nh, chuyn nh thành chuyn không có gì.”
Nhm gim bn rn, bon chen ca cuc sng, hn chế nhng hn đn phc tp, mang li s yên bình, thanh thn, có nhiu thi gian đ làm vic quan trng hơn.
Tp trung nhng th quan trng nht đ làm, luôn làm vic nh nhưng có kết qu. Chia s vic cho người thân, đi nhóm, không bao đng. Rút kinh nghim ch không sng quá kh.
Luôn nghĩ không ai, không có bt c th gì là hoàn ho. B qua nhng người tiêu cc, nhng gì h nói xu v bn.67./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 67 ):


Thường xuyên đi ng sau 11 gi đêm có nguy cơ chết sm.
Nguy cơ đt t do thiếu ng có th xy ra nếu thi gian ng vượt quá 9,5 tiếng hoc kém 4,5 tiếng.

Vic thc khuya s làm tn thương và ri lon chc năng ca gan, lá lách và thn. Vì t 1 gi đến 3 gi sáng, gan s hot đng giúp thanh lc và gii đc cơ th.
Thiếu ng hoc ng mun gây nh hưởng não b, trí nh và kí c, gây chóng mt, gim tp trung, phn ng chm, ù tai.

Nguy cơ mc bnh tim mch và bnh tiu đường, suy gim h min dch gim sc đ kháng do hng chu kỳ sinh lí bình thường ca cơ th68./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 68 ):


Li nhun ròng, li nhun gp là gì?
Li nhun ròng là khon tin chênh lch gia tng doanh thu bán hàng được tr đi tt c các khon chi phí, k c thuế. Li nhun ròng chính là tin lãi ca doanh nghip sau khi đã đóng thuế.
Li nhun ròng (Net profit, net income) = li nhun gp (gross profit) - các khon chi phí - thuế Doanh Nghip phi np.

Li nhun gp (gross profit) = doanh thu thun (net sales) - giá vn hàng bán (cost of good sold).
69./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 69 ):


Tìm hiu v doanh thu thun và li nhun Doanh nghip?
Doanh thu = (Tng giá tr sn phm bán ra * Đơn giá sn phm) + Các khon ph thu khác.
Doanh thu thun = Doanh thu  – Chiết khu bán hàng – Hàng bán b tr li – Gim giá hàng bán, khuyến mãi.
Li nhun trước thuế = Doanh thu thun – Giá vn hàng bán – chi phí bán hàng – chi phí qun lý doanh nghip…

Li nhun sau thuế = Li nhun trước thuế – thuế doanh nghip phi np cho nhà nước.70./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 70 ):


RETURN ON INVESTMENT (ROI) / H S THU NHP TRÊN ĐU TƯ?
ROI (Return On Investment) là ch s % t l thu được trong hot đng kinh doanh, li nhun nhun so vi doanh thu. Vic xác đnh ch s này nhm mc đích đánh giá, d đoán, đo lường hiu qu đng vn đu tư, so sánh cách thc to li nhun ca mt công ty. ROI là ch tiêu đ đánh giá hiu qu kh năng s dng các ngun lc đã được giao phó cho công ty.
ROI (%) = Li nhun ròng / Chi phí đu tư = (Doanh thu – chi phí) / chi phí đu tư.

Hiu mt cách c th, nếu ch s ROI là dương 40% thì vi 100 triu đng vn b ra, mang li cho bn thêm 40 triu đng.


71./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 71 ):


Khi hn gp khách hàng, đi tác, người thân, bn bè, đng nghip hãy mang theo 1 món quà tng.
Quà tng th hin s quan tâm, cha đng tình cm hoc đ cm ơn, chúc mng, hoc là kính, quý mến hoc tình yêu, đ gây bt ng, đ li n tượng tt đp.
Quà tng phi có ý nghĩa, mang tính ngh thut, tính hp dn, tính lưu nim và tng đúng thi đim… s làm người nhn vui v, luôn nh v bn.

Tuy nhiên cũng tránh tng th gì đó to tác hoc đt tin s gây hiu lm và nghi ng bn làm như vy đ đt được mt mc đích nào đó.72./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 72 ):


Bn mong mun t b nhng thói quen xu và thay thế bng 1 thói quen tt, mi và lc quan tích cc hơn, đ cuc sng được tt đp hơn.
Trung bình, đ có thói quen mi đt hành vi t đng hóa đến trng thái bình n sau khong 66 ngày và vic b qua 1 ngày không làm tn hi đến kết qu lâu dài.
Mt s loi thói quen có th tn nhiu hoc ít thi gian hơn đ tp, mt t 18 ngày cho đến 254 ngày lp đi lp li hành đng đó đ tr thành 1 thói quen.

Mt bao lâu đ hình thành thói quen không quan trng, quan trng là hãy bt đu t ngày 1 và duy trì tp lp đi lp li.73./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 73 ):


i" ch có  hnh phúc?
Thi gian trôi qua rt nhanh và không ngng ngh, có tin cũng không th mua được.  
Hiếu kính không th đi, khi cha m vn còn.
Đng đ thân th khi suy kit ri, mi tp th dc và sng lành mnh.
Đng đ con cái hư hng mi giáo dc, bi cây non mà xiêu vo, thì khi trưởng thành rt khó un nn.
Đng đi đến khi cô đơn, hon nn, khó khăn, tht bi mi nh đến bn bè.
Đng ch đi đến khi chia xa mi tiếc nui nhng phút giây bên nhau.

Đng đi khi hết tin mi lao vào làm, hãy bt đu làm ngay hôm nay.


74./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 74 ):


Nghĩ ln, bt đu t vic nh!
Nghĩ ln, hướng v tương lai, theo đui đến cùng mc tiêu ln, sáng to ra nhng th có giá tr lâu dài và bn vng vi thi gian, dám nghĩ dám làm, sng cng hiến, không t gii hn mình.

Nhưng khi làm hãy bt đu t vic nh nht, tp trung vào làm đ có kết qu xut sc nht, ri nhân bn kết qu lên. Làm đu đn và có l trình phát trin bài bn, chú trng vic đào to con người và lc lượng kế cn, luôn hc hi, b sung kiến thc và k năng, rèn luyn bn thân… là công thc quan trng đ biến gic mơ thành s tht.75./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 75 ):


X lý khng hong truyn thông nếu không chun b và có gii pháp x lý kp thi, bài bn thì có th gây ra hu qu khó lường.
Khng hong truyn thông có th xy ra vi cá nhân, nhà chính tr, doanh nghip, các cơ quan, đơn v, t chc bt kỳ lúc nào, nht là trong thi đi mng xã hi Internet bùng n to nên hàng triu nhà báo mng như hin nay.
X lý khng hong truyn thông, ging như dp mt đám cháy và s giúp gim thiu thit hi.

Bí quyết là ta phi có phương án đ phòng, hành đng trước. Luôn có đi sẵn sàng x lý ngay trong 24h và cn người phát ngôn cho báo chí nhm kim soát tin tc.76./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 76 ):


4 BƯC X LÝ KHNG HONG TRUYN THÔNG:
1./ Lp nhóm x lý khng hong ngay trong vòng 24 gi, tìm ra nguyên nhân gc r ca nó, luôn theo dõi trên các mng xã hi xem dư lun nói gì.
2./ Chp nhn và đương đu vi khng hong, chp nhn khách hàng đúng, dư lun đúng, không nên tranh lun vi dư lun.
3./ Nhn toàn b li và phát ngôn li xin li chân thành, chân tht đng thi thông báo trên báo chí, website công ty, fanpage, youtube, không nên im lng.
4./ Gii quyết tha đáng bi thường thit hi, khc phc tn tht ngay cho khách hàng, x lý nhân viên không đúng. T đó xoa du dư lun, x lý tt khng hong có th biến khng hong thành cơ hi.77./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 77 ):


Chun b làm gì đ bt đu khi nghip?
Đu tiên cn vượt qua rào cn tâm lý như: tp thói quen vi tht bi, dám mo him, dám làm dám chu, b qua s can thip ca gia đình, người thân, dư lun.
Tiếp theo là hc giao tiếp và bán hàng. Hãy tham gia 1 công vic bán mt sn phm nào đó, bt đu bán t sn phm có giá tr thp.
Hãy bt đu tp bán hàng bng cách làm đi lý hay nhà phân phi cho các nhãn hàng có sn.

Ch nên khi nghip vi đi ngũ sáng lp 2 người làm điu hành. Có thêm người th 3 s xy ra mâu thun. 


78./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 78 ):


Dù bn làm bt c công vic gì, thì bn cũng đang đi bán hàng và món hàng là chính bn thân bn.
Nếu làm công ăn lương, đ có thu nhp bn cn phi bán trình đ, kiến thc, kinh nghim, thi gian, công sc, hình nh, năng lc ca bn cho ch, cho người tr lương bn, cho đi nhóm trc tiếp làm vic cùng bn.
Nếu là ch doanh nghip, đ có thu nhp thì bn cũng cn bán hình nh, s phc v, thương hiu cá nhân, sn phm dch v ca mình cho đi tác, cho khách hàng, cho nhân viên, cho cng đng.

Bí quyết hãy hc cách bán hàng và xây dng hình nh ca btht chun đ bn thân đt được giá tr cao nht.79./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 79 ):


Thu nhp th đng - passive income là gì? là thu nhp mà không cn phi làm vic quá nhiu hoc không cn làm vic vn có thu nhp.
Cách to thu nhp th đng:
1./ Đu tư: đu tư mua tài sn cho thuê như nhà, xe, thiết b...; mua c phiếu đ hưởng c tc hoc các qu đu tư khác; gi tiết kim ngân hàng. 

2./ Bán bn quyn sáng tác: bài hát, phát minh, sách, phim, video, nh, phn mm, ng dng, game,… bn ch sáng tác mt ln, người s dng s tr tin bn quyn cho bn mãi mãi.

3./ Trên Internet như: viết blog trên website, làm youtube … đ kiếm tin qung cáo hoc làm tiếp th liên kết.

4./ Nhượng quyn thương hiu sn phm, cá nhân.


5./ Đu tư sn phm dch v mà thu hút thành viên đóng phí hàng tháng.


80./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 80 ):Marketing là gì? là quá trình qung cáo, tìm hiu và tha mãn nhu cu, mong mun ca khách hàng, ca th trường; thông qua quy trình trao đi sn phm hay dch v trên th trường.
Sn phm cn có nhn hiu, du hiu đ nhn biết như: tên, logo, slogan, màu sc và hình nh…
Bt đu marketing bng cách qung bá nhng thế mnh ca sn phm, ca Cty, ca người đng đu s giúp khách hàng quan tâm hơn và dùng th đ trãi nghim nhng giá tr. Tư vn, gii đáp kp thi các thông tin hu ích đ dn dn khiến h tr thành khách hàng tin cy.

Sử dụng các công c hay kênh marketing như: tivi, báo, đài, treo pano, hi ch, câu lc b, hi tho, t rơi, kênh Internet hay online, qua các chương trình tài tr, siêu th81./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 81 ):


Chế đ làm vic 996 là cn thiết đ thc hin đam mê và thành công hơn nht là cho các startup ( là làm vic “t 9h sáng đến 9h ti, 6 ngày mt tun”). 
Khi làm vic nên áp dng phương pháp Pomodoro: c mõi quy trình làm vic tp trung 25 phút thì ngh gii lao 5 phút ( nhm mt thư giãn, nghe nhc, vn đng nh, trò chuyn, ung nước, mát xa đu, khuôn mt, thin, sp xếp bàn làm vic, đi do trong văn phòng…).

Nếu bn tìm được công vic yêu thích, thì làm vic 996 hoc hơn na không còn là vn đ. 
Quan đim t phú Trung Quc Jack Ma: “Nhng người có th làm vic theo lch trình 996 là nhng người tìm được đam mê ca h vượt qua nhu cu cơm áo go tin,” 
82./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 82 ):


T do tài chính là gì? là người có mc thu nhp th đng ln hơn chi phí cho nhu cu sng ca người đó. Hoc là khi h s hu tài sn cá nhân đ có th dùng sinh sng lâu dài.
Khi bn t do tài chính thì bn không cn phi kiếm tin, không bn tâm v tin hay không b đng tin chi phi, điu khin.

Nếu không có k năng v qun lý tài chính và t do tài chính thì chúng ta làm ra bao nhiêu tin cũng thy không đ, tài sn nhiu vn thy ít.


83./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 83 ):


5 phương pháp để đạt t do tài chính:
Kiếm tht nhiu tin hoc to nhiu ngun thu nhp th đng nhm gii thoát bn thân khi các vn đ v tài chính không còn lo lng v tin lương.
Tiết kim: dành 10% thu nhp hàng tháng đ dành cho đến tui hư(Nếu làm công chc đã có lương hưu).
Đơn gin hóa chi tiêu, ngưng ngay vic chi tiêu mua sm không cn thiết, mt cách tùy hng theo cm xúc.
Đu tư như: gi ngân hàng, chng khoán, bt đng sn, vàng, kinh doanh mua bán, lp Công ty c phn…

Đu tư vào nhng kiến thc và k năng cn thiết. 84./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 84 ):


5 lý do nên kinh doanh trc tuyến để kiếm thêm thu nhp:
1./ T Do: bn có th làm vic vào bt c lúc nào và bt c đâu tùy thích, ch cn mt máy tính và có kết ni Internet.

2./ Có thi gian chăm sóc Gia Đình: vì bn có th làm vic ti nhà, bn có nhiu thi gian hơn đ chăm sóc gia đình và con cái, ông bà, ba m.

3./ Cn Ít Vn: vì bn không phi tn chi phí thuê mt bng, nhân viên, bo v, kho hàng, chi phí qun lý khác. Các công c Marketing Online li hoàn toàn min phí như: Facebook, Twitter, Youtube, WordPress, Blogger.

4./ Có th marketing sn phm ca bn đến vi hàng triu người khp nơi vi kh năng tăng trưởng mnh m.

5./ Bán Hàng 24/7: kinh doanh online s không b gii hn bi thi gian và sn phm ca bn vn có th được qung bá đến khách hàng vào bt k gi nào, k c khi mình đang ng.


85./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 85 ):Tp trung làm vic cao đ s là chìa khóa giúp chúng ta vượt qua nhng cám d và đt được các mc tiêu trong công vic và hiu sut làm vic s tăng giúp rút ngn con đường s nghip.
Đt bit đi vi nhiu người mi khi nghip hay startup thay vì tp trung làm sn phm và dch v ca mình cho tt thì h li làm thêm nhiu sn phm hay vic khác gây mt tp trung.  

Khi làm vic hãy: tt đin thoi smartphone, Facebook, game, Internet, tán gu… Khi kinh doanh hãy tp trung vào 1 sn phm và làm cho nó tt nht. Khi hc và thc hành k năng hãy tp trung rèn luyn cho đến khi bn thành 1 chuyên gia.

86./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 86 ):


Trong kinh doanh chúng ta nên cm ơn nhng đi th cnh tranh.
Nh có đi th cnh tranh mà chúng ta mi thay đi đ phát trin hơn ln mnh hơn.
Đi th cnh tranh cũng rt mnh nên chúng ta hãy tôn trng đi th ca mình, hc hi t h.

Đng thi tìm hiu các phương pháp tt nht đ phân tích nhng đi th cnh tranh ca mình đ tìm cách vượt qua h mt cách lành  mnh.


87./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 87 ):


Nghiên cu th trường, xác định đối th cnh tranh và phân tích đối th cnh tranh ca doanh nghip:
Nn tng: nhà máy, mt bng, mô hình t chc, sn lượng, vn đu tư.
Phân phi: phân khúc th trường, th phn, khách hàng, t l tăng trưởng, chiến lược tiếp th qung bá, khuyến mãi, đ ph v mt đa lý.
Sn phm: Cht lượng, ci tiến sn phm, đ sâu và rng ca các dòng sn phm, thương hiu, bng sáng chế và giy phép.
Tài chính: chính sách chia c tc, li nhun, kh năng thanh khon, quá trình gia tăng li nhun.
Ngun nhân lc: tng s nhân viên, cung cách qun lý, người tài.

Chiến lược hin ti ca đi th, kh năng đi th chuyn dch và đi hướng chiến lược ca h. Điu gì các đi th mun đt ti trong tương lai, tim năng và kh năng cnh tranh ca doanh nghip.88./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 88 ):


Xây dng h thng và quy trình hot đng t đng ca Công ty đ khi không cn có mt bn Công ty vn vn hành và hot đng. Khi đó chúng ta không còn làm nô l cho vic làm và kiếm tin ca mình na. Bao gm:
Xây dng được bng dòng tin doanh nghip: Doanh s, doanh thu, công n, chi phí cho tng phòng ban, kế hoch đu tư, li nhun và dòng tin.
Xây dng cơ cu t chc, h thng Qun tr, tr lý và nhân s, quy đnh, chính sách ca Công ty, hp giao ban và đào to.
Xây dng phn mm quy trình qun lý công vic và báo cáo kết qu.

Tư vn, chăm sóc khách hàng t đng bng email, phn mm, app, website, tng đài tr li t đng.89./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 89 ):


Người khi nghip thường cô đơn khi tht bi ln thành công?
Không còn nhiu thi gian vui chơi cùng bn bè, gia đình và nhng s thích cá nhân.
Đng trước các thách thc to ln mt mình lèo lái mt con thuyn lênh đênh trên bin vi nhiu khó khăn như ngun lc vn, vt cht, kinh nghim, nhân lc, đi th cnh tranh, tìm th trường.
Rt nhiu kh nhc không th chia s cùng ai k c người thân và gia đình.

S cô đơn, m hôi và thm chí nước mt phi chu đng trong mt thi gian dài và kèm theo nhiu tht bi. Khi có thành công thì càng cô đơn vì không ai có th đng hành cùng họ trên mt con thuyn c90./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 90 ):


Khi nghip có th thành công chm nhưng mt tht nhanh:
Làm vic 16 tiếng mi ngày, nhiu năm không có doanh thu, thành công đến chm, mt tin rt nhanh, nhn ăn, nhn mc đ ct gim chi phí, gia đình người thân ly tán, công vic không n đnh.
Thuê người không ai chu gn bó lâu dài, nên phi t làm nhiu th, không có thi gian cho bn thân.

Nhiu chi phí như: nhân viên, mt bng, đin, nước, kế toán, kim toán, lut sư, đin thoi, laptop, tin quan h, ăn ung, qung bá, bo trì website, hàng tn kho, máy móc nhà xưởng, hàng li, chăm sóc khách hàng, giy t kim đnh, xây dng thương hiu91./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 91 ):


Inbound Marketing là gì? là cách tiếp cn khách hàng da trên vic tư vn ni dung, bài viết mang li giá tr cho khách hàng, v nhng vn đ mà khách hàng đang gp và cn gii quyết có liên quan đến sn phm ca bn.
Bn tư vn giúp khách hàng gii quyết các vn đ mà h gp phi, và bn tiếp cn được khách hàng, tư vn h khiến h tin tưởng vào bn, vào sn phm và cui cùng biến h thành người mua trãi nghim sn phm.

Khách hàng s là người ch đng tìm kiếm thông tin ca bn thông qua các kênh như blogs, facebook, youtube, google, các công c tìm kiếm và các mng xã hi.92./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 92 ):


Cách trin khai chiến dch Inbound Marketing:
1./ Kho sát th trường, tìm kiếm thông tin v các vn đ khách hàng đang gp phi.
2./ To ra ni dung có giá tr, cht lượng chuyên môn, dùng SEO đưa bài viết lên Internet v trí Top đ thu hút.
3./ Th thính, biến khách hàng thành bn, trò chuyn xây dng nim tin vi khách hàng.
4./ Thu thp thông tin ca khách hàng: email, đa ch, s đin thoi và đc đim nhu cu, vn đ ca khách hàng.
5./ Khéo léo gii thiu sn phm khiến khách hàng tr thành người mua hàng.

6./ Chăm sóc khách hàng, luôn gi liên lc và h tr khách hàng đ xây dng lòng tin. 93./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 93 ):


Outbound marketing là gì?
Outbound marketing hay Marketing truyn thng, là doanh nghip ch đng đi tìm kiếm khách hàng qua các kênh tiếp th, qung cáo, truyn hình, báo chí, Banner, trc tiếp gp mt, telesales, gi email marketing, spam…nhm gi ti khách hàng thông tin v sn phm.

Ngày nay Outbound marketing chiếm ngân sách ln, t l ROI không kim soát. S gia tăng phòng chng, t chi nhn thông tin qua đin thoi, spam… t khách hàng.


94./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 94 ):Đ phát trin sn phm hay hot đng kinh doanh ca mình tt, hãy bt đu t nghiên cu th trường.
Nhm xác đnh, thu thp, x các thông tin, nhu cu nhu cu mong mun và các phn ng ca người tiêu dùng, khách hàng tim năng, t đó có th nm bt được nhng cơ hi kinh doanh xut hin trên th trường bng cách đưa ra các sn phm, ci tiến hoàn thin hàng hoá dch v nhm tho mãn ti đa người mua.
Nghiên cu th trường có vai trò cc kỳ quan trng trong hot đng kinh doanh ca doanh nghip, là công c giúp doanh nghip hiu nhu cu ca khách hàng và có th chinh phc khách hàng.

Cn thu thp và x lý thông tin khác như: ngun hàng, t chc sn xut, phương thc bán, ngun cung ng, mi quan h bán hàng, chi phí vn chuyn, nhu cu khách hàng s, th trường bán hàng ca doanh nghip.

95./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 95 ):


Nghiên cu Th Trường là nghiên cu nhng vic gì?
Quy mô th trường, xác đnh và đng thi nghiên cu đi th cnh tranh.
Xu hướng th trường có kh năng tăng hay thay đi trong tương lai.
Hành vi, s thích, nhu cu, nhng vn đề, nhân khu hc ca khách hàng và xác đnh phân khúc khách hàng.
Nhng tiến b công ngh đ phát trin dch v, sn phm, ngun nhân lc, đa dng dòng sn phm, giá sn phm.
Dòng tin, li nhun ca th trường, kh năng sinh li và đ hp dn.
Kênh phân phi hin ti và tim năng, qung bá, các th trường con, đi lý.
Chi phí c đnh và biến đi mà thương hiu phi chu.96./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 96 ):


Các phương pháp nghiên cu khách hàng:
Điu tra, kho sát, bng câu hi, đ kho sát khách hàng mu.
T chc hi tho nhóm khách hàng, đt câu hi, thu thp được nhiu ý kiến ​​và phn hi, cm xúc đi vi thương hiu, sn phm hoc dch v ca Doanh Nghip.
Quan sát hành đng ca khách hàng được ghi li trong h thng camera đt ti ca hàng, nơi công cng nhm tng hp chính xác nht v các thói quen thông thường cũng như hành vi mua sm ca khách hàng.
Th nghim nhng sn phm mi vào mt vài ca hàng đ th phn ng ca khách hàng trong thc tế. Vic này giúp Doanh nghip chnh sa và hoàn thin sn phm, ci tiến bao bì, giá.

Nghiên cu khách hàng qua các mng xã hi, Internet, google, form đăng kí, truyền thông, báo chí, các nhóm câu lc b hay s thích, nhân khu hc


97./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 97 ):Nhân khu hc là gì? Nhân khu hc trong marketing là gì?
Nhân khu hc hay dân s hc hay thng kê dân s (demography) là chuyên ngành nghiên cu dân s v quy mô, nhng thay đi v dân s theo thi gian do sinh, t và di cư; phân b đ tui và gii tính ca dân s; phân b đa lý và ngh nghip, các tiêu chí như giáo dc, quc tch, tôn giáo và dân tc, phân tích mi quan h gia nhng quá trình kinh tế, xã hi, văn hóa và sinh hc có nh hưởng đến dân s.

Nhân khu hc trong marketing là s liu đc đim ca mt nhóm người như đ tui, thu nhp, chng tc, gii tính, quc tch, cung cu, kh năng chi tiêu, hành vi… nhm xác đnh phân khúc th trường và giúp thương hiu tìm ra đi tượng khách hàng cho mình. 


98./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 98):


ERP là gì? là Enterprise Resource Planning – hoch đnh ngun lc doanh nghip. Ngun lc doanh nghip là có hn, thường xuyên b tác đng bi môi trường kinh doanh và yếu t thi gian. Doanh nghip cn hoch đnh đ khai thác ti ưu ngun lc có sn ca mình.
Ngun lc doanh nghip bao gm:
  1. Tài sn hu hình như: vn, hàng hóa, nhà xưởng, máy móc, kho bãi, mt bng
  2. Tài sn vô hình như: mi quan h khách hàng, đi tác, uy tín sn phm, thương hiu, thông tin…
  3. Nhân tài, con người.
  4. Công ngh.
  5. Năng lc qun lý, năng lc kinh doanh...99./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 99):


Th trường mc tiêu là gì? Là mt hoc vài đon th trường mà Doanh Nghip la chn, hướng ti tp trung n lc marketing vào đó nhằm đt được mc tiêu kinh doanh.
Th trường mc tiêu được la chn phi là đon th trường hp dn và phù hp vi mc tiêu, ngun lc ca Doanh Nghip.
Có nhng đon th trường có tim năng phát trin, nhu cu đa dng, lượng cu cao, nhưng Doanh Nghip không có kh năng đáp ng. 
Có nhng đon th trường Doanh Nghip có kh năng đáp ng tt nhưng không có li nhun hoc có nhiu ri ro hoc không phù hp. 


100./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 100):Đc Pht dy cho dù chúng ta hoàn toàn tay trng không có cái gì, vn có th b thí hay cho đi 7 điu này :
1. Nhan thí - B thí Cho đi n cười
2. Ngôn thí - B thí ái ng, Cho đi nói li hay
3. Tâm thí - B thí tâm hoà ái, Cho đi lòng biết ơn
4. Nhãn thí - B thí ánh mt nhìn thng hin t
5. Thân thí - B thí hành đng nhân ái
6. To thí - B thí nhường ch cho người cn
7. Phòng thí - B thí lòng bao dung
Ghi chú m rng: Nếu dùng mng xã hi thì Cho đi 1 like honhng bình lun khích l, tích cc.
.
.
.
.
.

365./ 
>>> CÒN TIẾP ....

XEM MỖI NGÀY MỘTCÂU NÓI HAY VÀ Ý NGHĨA - PHẦN 1 - TẠI ĐÂY:


http://www.truonglamson.com/2018/11/moi-ngay-mot-cau-noi-hay-y-nghia.html0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US