Thứ Tư, 8 tháng 6, 2022

QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI - ĐỂ CÓ CUỐC SỐNG NHƯ Ý MUỐN


QUN TR CUC ĐI
ĐỂ CÓ CUỐC SỐNG NHƯ Ý MUỐNMt quc gia thnh vượng và văn minh là mt quc gia được qun tr tt, mt doanh nghip thành công là mt doanh nghip được qun tr tt, mt gia đình hnh phúc cũng là mt gia đình được qun tr tt, mt cuc đi ca con người thành công và hnh phúc chc chn là mt cuc đi được qun tr tt.

Hóa ra cuc đi này con người có th qun tr được và khi biết cách qun tr cuc đi h thì chc chn cuc đi s thành công hơn, hnh phúc hơn và đáng sng hơn. Nhng nhà lãnh đo thành công vì h rt biết cách lãnh đo mình, qun tr mình trước khi biết cách giúp người khác biết cách t lãnh đo h.
Như vy hiu rng thì qun tr cuc đi không ch là qun tr bn thân, mà còn là nn tng ca mi qun tr khác như: qun tr gia đình, qun tr con cái, qun tr đi ngũ, qun tr doanh nghip, qun tr xã h
i…
I./ Qun tr cuc đi là gì – Life Management?
Qun tr cuc đi là cách thc chúng ta lãnh đo, điu khin đnh hướng qun lý chính mình như thế nào đ có được cuc đi như mong mun. Đó là nhng điu đc bit cn thiết cho cuc đi nhưng li chưa hoc rt ít được dy trường, nht là bc ph thông trước khi bước vào đi hc.
Đ qun tr cuc đi tt bn hãy dành chút thi gian đ dng li và t hi: Mình là ai? Mình sng đ làm gì? Cuc đi mình s đi đâu v đâu? Rt cuc là mình s dùng cuc đi mình vào vic gì và vic đó có đáng đ dùng hay không? Mình mun có mt cuc đi ra sao? Làm sao đ có mt cuc đi như thế? Cuc đi mình nên được "qun tr" như thế nào? Mình đang đâu? Mình sng vì điu gì? Mình mong mun cuc đi ra sao? Và cách mình thc hin đ đt được điu đó như thế nào?
Khi chúng ta tr li hết tt c các câu hi trên là chúng ta có th hình dung v tt c nhng gì liên quan đến qun tr cuc đi. Như vy qun tr cuc đi liên quan đến nhng cách thc: đnh v được bn thân hay khám phá và thu hiu bn thân và năng lc ct lõi ca bn thân, xác đnh các giá tr quan trng ca cuc đi mình, xác đnh và hoch đnh mc tiêu cuc đi mình.

II./ Các mc tiêu mi cá nhân cn qun tr trong cuc sng:
Ging như bánh xe cuc đi có sáu nan hoa: s nghip, tài chính, gia đình, sc khe, hc vn, quan h, tinh thn. Bn nên thiết lp mc tiêu da trên nhng danh mc này đ có th bao quát và cân bng mi mt trong cuc. Nếu không, cuc sng ca bn s mt s cân bng, như chiếc bánh xe b vênh vy.

1./ S nghip:
Bn mun phát trin s nghip ca bn ti mc nào? Bn có mc tiêu s là người thành đt? bn s có chc v cao trong công vic?. Nhìn chung ngh nghip là mc tiêu được rt nhiu người thiết lp và ưu tiên. Thông thường chúng ta dành 30 năm cuc đi ca mình cho mt ngh nghip mà mình yêu thích.
Thc ra, làm sếp hay làm lính, làm ch hay làm thuê… đu không quan trng, mà quan trng là bn làm ngh gì mà mình gii nht, phù hp vi tính cách ca mình nht, ngh mà mình thích nhất và có th to ra giá tr, c giá tr tài chính và giá tr xã hi.

2./ Tài chính:
Mc tiêu bn mun kiếm được bao nhiêu tin trước mt thi gian nht đnh nào đó. K năng kiếm tin rt quan trng và vic hướng ti t do v tài chính là t do ln nht, h tr cho tt c mi loi t do khác, đ thc hin ước mơ ca bn.

3./ Hc vn:
Bn có mc tiêu nâng cao kiến thc và bng cp ti mc đ nào? Bn cn hc thêm k năng, kiến thc gì, cn tham gia các khóa hc như thế nào đ đt được mc tiêu đó? Kiến thc là điu cn có và càng hiu biết thì cuc sng chúng ta càng d dàng hơn, kiến thc bao gm kiến thc chuyên ngành và ngoài ngành, ngoi ng, tin hc.

4./ Gia đình - Tình yêu:
Bn có mun có mt gia đình hnh phúc vi nhng đa con? Làm sao đ tr thành ông b, bà m tt. Khi nào bn s lp gia đình? Bn s có bao nhiêu người con? Bn s giáo dc con mình như thế nào?

5./ Sc khe:
Bn có mc tiêu tp th dc, sng lành mnh, ăn ung ng nghĩ khoa hc đ nâng cao th cht không? Bn có mun v già mình vn khe mnh không? Bn s làm gì đ đt được điu đó? Chúng ta dành thi gian như thế nào cho vic phát trin th cht.

6./ Mi quan h:
Bn có mc tiêu đ có các mi quan h giao tiếp tt vi đng nghip, bn bè và nhng người thân trong gia đình và xã hi không? Bn có mong mun nhng người xung quanh yêu quý bn không? ngưỡng m và kính trng bn không? Bn cn làm gì đ đt được nhng giá tr y.

7./ Tinh thn:
Đi sng tinh thn gii trí ca bn ra sau? Bn có mun hưỡng th nhng gì mình làm ra sau? Bn có mun di du lch khp nơi không? Bn có đam mê nhng môn s thích nào không?

III./ Quan đim v s thành công và hnh phúc trong cuc sng:
Có người quan nim rng người thành đt trong s nghip, có đa v xã hi, ni tiếng, kiếm được nhiu tin, giàu sang, sung túc mi là người thành công và hnh phúc.
Tht ra thành đt có th mang li hnh phúc, nhưng điu đó không có nghĩa là con người ch hnh phúc khi thành đt. Có nhiu người không ni tiếng, h cũng không kiếm được nhiu tin nhưng h sng rt hnh phúc, mãn nguyn vi mt gia đình đm m, mt cuc sng tương đi đy đ, hài lòng vi công vic và các mi quan h ca mình.
Ngược li, có không ít người thành công trong s nghip, giàu có, ni tiếng, nhiu người ngưỡng m nhưng li tht bi trong đi sng hôn nhân gia đình, hoc không tìm thy hnh phúc trong giàu sang danh vng. H có th cô đơn, bun bã, chán nn, thm chí b stress, trm cm.
Vì vy thành công và hnh phúc tùy thuc vào quan nim, cm nhn ca con người ch không tùy thuc vào các giá tr tin bc, danh vng, s nghip. Làm công vic mình yêu thích là yếu t quan trng giúp chúng ta có được s hài lòng trong công vic. Tin bc, danh vng, s nghip, thành công, ni tiếng… ch góp phn to nên hnh phúc.
Khi trng thái tinh thn thoi mái, trong lòng nh nhàng, thanh thn là lúc con người có được an vui, hnh phúc. Hnh phúc luôn có mt trên nhng chng đường ta đi qua ch không phi cui con đường. Hnh phúc có th được tìm thy trong tng phút giây ta sng ch không phi t nhng gì ta đt được. Hnh phúc là mt trng thái cm xúc thiên v tâm lý, là giá tr tinh thn ch không đơn thun là giá tr vt cht.
Do vy, to được s cân bng, hài hòa gia đi sng vt cht và tinh thn, gia đi sng cá nhân và xã hi, gia gia đình và s nghip, ly điu thin làm gc, chăm lo cho đi sng tâm linh, biết cm nhn nim an vui trong hin ti, chính là căn bn ca hnh phúc và cũng là s thành đt đích thc mà mi người đang cn.

IV./ Đnh v bn thân:
Người xưa có câu Biết người, biết ta, trăm trn trăm thng”, đ khng đnh sc mnh ca kh năng thu hiu bn thân và thu hiu người khác trong cuc sng. Đ được thành công, hnh phúc trong cuc đi thì vic đu tiên và vô cùng quan trng đó là phi đnh v bn thân hay thu hiu bn thân. Có th dùng phân tích SWOT bn thân hoc phương pháp đánh giá 360 đ đ đnh v bn thân.
Quá trình đnh v bn thân và thu hiu bn thân là quá trình t vn, t đc câu hi và tr li cho chình như: Tôi là ai? Tính cách, thái đ ra sao? Nim đam mê ca tôi là gì? K năng, kiến thc, kinh nghim, đim mnh đâu, đã làm được gì và mun cng hiến gì cho cuc sng? Ý chí, lòng quyết tâm, dám đương đu đ vượt qua khó khăn, th thách, có dám mo him và có sn sàng tr giá khi tht bi?
Đnh v bn thân đ nhìn nhn nhng đim yếu ca bn thân đ có th ci thin nhng đim yếu ca chính mình, phát huy nhng đim mnh vn có. Bên cnh thu hiu bn thân cũng nên thu hiu v các ngun lc bên ngoài, tình hình tài chính, hoàn cnh ca nhng người thân, các mi quan h sn có đ biết nhng cơ hi, thách thc, nguy cơ, đ quyết đnh la chn tương lai mt cách phù hp nht.
V./  Tm nhìn, s mng và giá tr ct lõi ca bn:

1./ S mng - Mission:
S mnh được hiu là câu hi Why: ti sao hay lý bn sng cuc đi, hay mc tiêu cuc đi ca bn. 

2./ Tm nhìn – Vision:
Tm nhìn tr li câu hi What và Where: chúng ta s là gì và đi v đâu trong tương lai. ( 10 năm na tôi s như thế nào? 10 năm na tôi s làm gì hàng ngày? Cuc sng mà tôi mong mun khi tôi 40 tui là gì?

3./ Giá tr ct lõi - Core Values:
Giá tr ct lõi bao gm nhng đim mnh ca bn là li thế cnh tranh đ bn có th làm công vic ca mình mt cách tt nht. Cách mà tôi có th làm vic tt nht vi người khác là gì? Cách mà tôi có th hc tt nht? Đim mnh ca tôi là gì?

VI./ Thiết lp mc tiêu cuc đi và kế hoch thc hin:
Va vào các mc tiêu cá nhân trong cuc sng ca bn phn II, các quan đim v thành công và hnh phúc phn III, tm nhìn, s mnh ca bn phn V, va vào kết qu đnh v bn thân ca bn mc IV. T đó bn viết ra giy đ thiết lp nhng mc tiêu ca mình theo nguyên tc thiết lp mc tiêu (SMART), bn có th chia nh mc tiêu thành nhiu mc tiêu nh hơn đ d dàng thc hin và hoàn thành chúng.

Sau khi có mc tiêu cuc đi bn thì bn lên bng kế hoch thc hin các mc tiêu ca bn đ ra. Đ đt mc tiêu bn phi kiên trì thc hin chúng hàng ngày bng k năng gii quyết vn đ ca mình. Bên cnh đó bn phi biết k năng làm ch bn thân.

Khi thc hin kế hoch ca mình bn phi biết cách: to đng lc cho bn thân, có ý chí ngh lc, tinh thn lc quan, t tin, dám nghĩ dám làm, th thách dám tht bi, phát trin kiến thc và các k năng gii quyết vn đ, các k năng sáng to, k năng qun lý thi gian, k năng hc hi, k năng giao tiếp, k năng làm vic nhóm...
Hc cách thư giãn và t thưởng công cho mình, tinh thn lc quan, vui tươi, trao đi nhiu hơn vi người khác, có th tìm mt người thy, kết giao vi nhng người có suy nghĩ tích cc và tránh xa nhng người luôn có nhng suy nghĩ tiêu cc và u ám.
Khi thc hin kế hoch cuc đi bn mi ngày bn nên có k năng phân tích, đánh giá kết qu đt được cui ngày, cui tun, cui tháng, cui năm. Sau đó bn có th điu chnh kế hoch và mc tiêu li cho phù hp, đánh giá các nguy cơ ri ro xy ra đ tìm cách giài quyết chúng, hc thêm kiến thc và các k năng đ gii quyết các mc tiêu khó hoc nh người tr giúp. Nếu mc tiêu tht bi thì xem như bài hc và tiếp tc đánh giá, làm li đ đt chúng.  
Tóm li không có mt công thc, hình mu chính xác cho mi người v vic nên sng mt cuc sng thế nào đ thành công và hnh phúc, nhưng có nhng quy lut đ chúng ta điu khin cuc sng ca chính mình. Hãy rèn luyn các k năng đ xác lp mc tiêu cuc đi mình và qun tr cuc đi ca bn t bây gi đ phát trin bn thân mình tt nht nhm đt nhng gì bn mong mun.
Giá tr sng ca mi cá nhân thông qua vic chn người đ ly làm chng v, chn vic đ làm, chn thy đ hc và chn bn đ chơi. Và mt tâm trí rng m, tnh táo trong nhn đnh người đó s biết đón nhn, giao thoa nhng lung quan đim khác nhau, t đó tìm ra được gii pháp c th cho mi vn đ ca bn thân mình.
Hãy qun tr cuc đi đ có cuc sng mà mình mong mun!0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US