Thứ Ba, 7 tháng 6, 2022

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN MỚI - CHO DOANH NGHIỆP NHỎ


HƯỚNG DN QUY TRÌNH ĐÀO TO NHÂN VIÊN M
DÀNH CHO DOANH NGHIP NH - ÁP DNG CHO ĐA NGÀNH NGHVi các doanh nghip nh thì chi phí hn hp, nên vic thuê được nhng người gii và gi chân h thì là mt điu khó khăn. Vì vy gii pháp là luôn tuyn nhân s mi và đào to cho các nhân viên mi đ h có th phát trin các k năng và làm vic tt nht.
Vi chi phí đào to ti thiu đ thiết kế mt kế hoch đào to hiu qu nht cho doanh nghip.
Mi ln tuyn dng, nhân s s phi làm vic vi b phn đào to và lên quy trình đào to nhân viên mi cho công ty. Quy trình đào to nhân viên mi là du n ban đu vô cùng quan trng, giúp loi bt b ng, ngi ngùng, gim thiu ti đa nhng sai sót, li lm trong quá trình nhân viên m
i công tác.
I./ MC ĐÍCH ĐÀO TO NHÂN VIÊN MI:
Đnh hướng nhân viên đúng hướng s giúp nhân viên tăng tc trong công vic mi, t đó các chi phí và thi gian đào to nhân s mi cũng được gim thiu nhiu.
Quy trình đào to nhân viên mi được đnh hướng đúng ngay t ban đu, nhân viên s được gim áp lc khi nhn công vic mi. Nhân viên s tiếp thu tt hơn các hướng dn, không cn phng đoán, tránh căng thng.
Doanh s nhân viên s tăng lên khi nhân viên cm thy v trí làm vic phù hp vi năng lc. Doanh nghip cn đnh hướng rõ ràng, cung cp đ các công c đ nhân viên hoàn thành công vic.
Khi đào to tt ban đu, người hướng dn s không tn thi gian và công sc đ hướng dn cho nhân viên v sau. Người qun lý s ch cn cng c các khái nim này, trong cách qun lý nhân viên hiu qu trong doanh nghip.
Khi nhân viên chưa được đào to, h thường có th vn thc hin các nhim v, nhưng không hiu qu, nên vic đào to nhân viên mi s giúp làm vic đt năng xut tt hơn và ít tn công sc hơn.
Vic đào to đ có mt nn văn hoá hc tp trong mt t chc là đng lc s mt cho s gn kết và lòng trung thành ca các nhân viên.
Vic đào to các nhân viên hin ti ca bn tt s làm cho h có nhiu kh năng bám tr vi doanh nghip ca bn.
Trong thế gii thay đi nhanh chóng này đt bit là cuc cách mng công nghip 4.0 thì các công ty phi nhanh nhn đ đi trước nht là đào to nhân viên đ đui kp tc đ phát trin mi.

II./ NI DUNG ĐÀO TO NHÂN VIÊN MI:

 1. Đào to v môi trường làm vic ti doanh nghip, đ giúp h thoi mái hơn ngay ngày đu tiên.
 2. Đào to v nhng chính sách cũng như quy đnh nào cn ph biến ti nhân viên, cn được nhân viên ghi nh đ tránh phm li.
 3. Đào to v các công c và thiết b nào cn cung cp cho nhân viên mi.
 4. Đào to kiến thc và k năng chuyên môn đi vi tng v trí t cơ bn đến nâng cao. Đào to các k năng mm đ nâng cao k năng và kinh nghim làm vic, nghip v và tác phong làm vic tht chuyên nghip và hiu qu cao nht. Đào to k năng lãnh đo đ có l trình thăng tiến cho nhân viên có năng lc. cho các nhân viên mi.
 5. Bên cnh chương trình đào to ngn hn thì Doanh nghip cn có chương trình kèm cp đào to dài hn gia các nhân viên vi nhau.
 6. Có nhng tri nghim tích cc cho nhân viên ngay ngày đu tiên đi làm.
 7. Người đào to có th to cu ni giúp gn kết nhân viên mi vi môi trường tp th mi.
III./ CÁC BƯỚC XÂY DNG QUY TRÌNH ĐÀO TO NHÂN VIÊN MI:

1./ Chun b đón tiếp nhân viên mi:

 • Đu tiên b phn tuyn dng phòng nhân s s gi mail thông báo cho tt c các phòng ban liên quan, cho b phn đào.
 • B phn đào to s làm vic vi các trưởng phòng ban đ có kế hoch đào to đnh hướng cho nhân viên mi.
 • Trước ít nht mt ngày nhân viên mi đi làm, cn chun b: bàn làm vic, thư chp thun nhn vic làm ca tng giám đc, máy tính, dng c văn phòng phm …
2./ Đón tiếp nhân viên mi:

 • Thường thì nhân viên cũ đón tiếp nhân viên mi. Có b trí sp xếp người chào đón h ngày t phút đu tiên, đ h yên tâm và cm thy được tôn trng, treo bang ron, màn hình có ch chào đón nhân viên mi.
 • Sau đó hướng dn nhân viên mi đến bàn làm vic, nhà v sinh,… có th đi chào và gii thiu vi tt c các phòng ban trong công ty. To ra văn hóa người cũ đón chào người mi mt cách chân tình, nng m.
3./ Đào to v công ty cho nhân viên mi:

 • Mc tiêu hat đng kinh doanh, b máy t chc, chính sách ca Công ty, ni quy Công ty, tr lương và phúc li làm vic, chính sách ngh phép, v.v ... lch s công ty, doanh nghip bn làm gì, ti sao bn làm điu đó,... Triết lý ca bn là gì?
 • Tìm hiu khách hàng ca Công ty? H là ai và h mun gì t công ty ca bn?
 • Gii thiu cho người mi đến nhng sn phm/dch v ca công ty.
 • H thng thông tin ca công ty, Các quy trình / Phn mm đc bit: email, file server, web, CRM,…
4./ Đào to kiến thc và k năng chuyên môn đi vi tng v trí:

 • Gii thiu tng quan v th trường, ngành, sn phm, dch v, mc tiêu trong lĩnh vc mà công ty đang hat đng. Ph biến nhng thông tin cơ bn, kiến thc t cơ bn đến nâng cao cho v trí tng công vic, ni dung công vic và các đc trưng riêng ca tng v trí.
 • Đào to k năng mm theo tng v trí như: k năng giao tiếp và thuyết phc khách hàng (đi vi nhân viên kinh doanh), K năng qun lý thi gian, K năng đàm phán, K năng làm vic nhóm, k năng gii quyết vn đ, k năng lng nghe và hc hi, k năng viết email hay viết báo cáo,...
IV./ CÁC LOI HÌNH ĐÀO TO NHÂN VIÊN KHÁC NHAU:

1./ Hun luyn ni b đơn gin:

 • Đây là hình thc đào to đơn gin nht và ít chi phí nht là đ nhân viên ca bn đào to ln nhau. Mõi nhân viên ca bn có nhng k năng khác nhau, nên khuyến khích h chia s nhng k năng đó vi nhau.
 • V hình thc thì mt nhân viên ngi vi mt người khác và chia s kinh nghim nhau. Hoc thuyết trình mt nhóm, mt nhân viên có các k năng có th chia s cho mt s lượng ln nhân viên khác vào mõi bui sang đu gi hoc gi nghĩ trưa. Hoc đào to trc tuyến qua email, các khóa hc video, các ebook, tài liu ca công ty....
2./ Gi nhân viên tham gia các hip hi trong ngành:

 • Nhiu hip hi ngành ngh cung cp đào to cho các thành viên ca h cũng như cung cp các tp chí, sách đin t và các ngun tài nguyên khác có th giúp nhân viên ca bn phát trin các k năng mi.
 • Ngoài vic tr thành mt thành viên ca hip hi trong ngành cũng có nhng li ích khác, như các cơ hi kết ni mng lưới giao thương, tăng đ tin cy, cp nht các xu hướng ca ngành, ... Sài Gòn có BNI - Business Network International .
3./ Gi nhân viên đến các chương trình đào to:

 • Có nhiu chương trình đào to hi tho, hi ngh, … Đây có th là điu tuyt vi cho các nhân viên vì đây thường là các s kin cht lượng cao được cung cp bi các nhà đào to chuyên nghip và h to cơ hi đ kết ni vi nhng người khác trong ngành.
4./ Thuê các công ty đào to ngoài:

 • Mt la chn tích cc là thuê mt công ty đào to chuyên nghip bên ngoài đến nơi làm vic và đào to cho các nhân viên ngay ti công ty. Theo cách này, bn s tránh được chi phí đi li, nhưng cũng đt tin. Bù li nhân viên s có được s đào to t các chuyên gia có kinh nghim.
5./ Đi hc hoc Giáo dc Chính quy:

 • Nhân viên có th được đào to chương trình giáo dc chính quy, như bng các cp kinh doanh, Cao học, hoc chng ch kế toán. Tt nhiên các chi phí khá cao, công ty nên óng góp mt khon tin nht đnh và nhân viên phi tr s tin còn li. Và ch đu tư đào to khi bn mun thăng chc cho h trong ni b thay vì phi thuê nhng vai trò cp cao bên ngoài.
Mt chương trình đào to tt đòi hi phi có thi gian. Chúng ta không th nhi kiến thc cho người mi đến mt lúc được. Nhng thông tin được đưa theo phương thc nh git trong nhiu ngày s giúp người mi đến tri nghim và nh lâu hơn. Sau khi kết thúc chương trình đào to hay chia s nên có bui nói chuyn ci m đ lng nghe nhân viên mi nói lên suy nghĩ ca mình và nhng gì h hc được.
Chúc công ty ca bn thành công!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US