Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

ĐỊNH NGHĨA KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CPM – CPC - CPI – CPA – CPS - CTR


ĐỊNH NGHĨA KHÁI NIỆM CƠ BN VỀ CPM – CPC - CPI – CPA – CPS - CTR


Khái nim CPM – CPC - CPI – CPA - CPS – CTR trong qung cáo là gì? Chúng có nhng li ích gì?
Ngày nay qung cáo hin th tr thành mt trong nhng kênh marketing trong bt kỳ chiến dch marketing nào. Bài viết s gii thiu các khái nim cơ bn v 5 loi hình tính phí qung cáo thông dng là: CPA, CPC, CPM, CPS, và CPI.


I./ CPM LÀ GÌ?
CPM viết tt t Cost Per Mile: là loi hình qung cáo tr tin theo s ln hin th, s người xem, s trang mà khách hàng xem. Qung cáo CPM phù hp cho các chiến dch nhm xây dng hình nh thương hiu, qung bá cho mt sn phm hay dch v mi cho nhiu người biết đến.
  • Ưu đim: d dàng làm và d dàng ước tính chi phí cn đ chy CPM.
  • Nhược đim: khó đo đếm hiu qu chiến dch nếu s dng CPM vì người dùng đôi khi không click vào đăng kí mua hàng mà ch lướt xem qung cáo.
II./ CPC LÀ GÌ?
CPC viết tt t Cost Per Click: Giá mi ln nhp chut là s tin phi tr qung cáo mi ln người dùng nhp chut vào qung cáo. Tùy vào sn phm, th hng, v trí mà giá tin qung cáo khác  nhau cho mi ln nhp chut.
  • Ưu đim: có th chn qung cáo hin th da trên mt s t khóa t chn.
  • Nhược đim: giá thu qung cáo cao vì cnh tranh vi nhiu đi th cho các t khóa hot. Chu ri ro cao nếu đi th cnh tranh to ra các click nhm tn chi phí qung cáo ca bn.
III./ CPI LÀ GÌ?
CPI viết tt t Cost Per Install: tr phí qung cáo theo lượt cài đt ng dng. Nhà cung cp s tr tin khi có khách hàng thc hin hành đng ti và cài đt ng dng, phn mm, game thông qua link qung bá ca h thng.
  • Ưu đim: có kh năng đo đếm lượng người ti ng dng mt cách nhanh nht.
  • Nhược đim: phi tr phí cao vì s cnh tranh.
IV./ CPA LÀ GÌ?
CPA viết tt t Cost Per Action: là phương thc qung cáo trên Internet mà người thuê qung cáo phi tr tin cho mi hành đng hoc s chuyn đi đ điu kin t khách hàng viếng thăm trang web và click chut vào qung cáo như: hoàn thành mu đăng ký, tham gia 1 s kin, ti phn mm ng dng…
  • Ưu đim: s tin qung cáo chi ra theo hình thc CPA s mang tính đo đếm hiu qu cht ch hơn so vi các hình thc khác. CPA s rt hiu qu nếu khách hàng ca bn là tim năng và có kh năng chuyn đi cao, t l ra đơn hàng thành công cao.
  • Nhược đim: chi phí tr cho mt click ra hiu qu là khá cao.
V./ CPS LÀ GÌ?
CPS tiếng anh là Cost Per Sale: là phương thc qung cáo mà chi phí qung cáo được tr trên doanh thu bán hàng. Khi khách hàng chuyn t link qung cáo, đến website ca nhà qung cáo, ri khách hàng mua sm trên trang ca nhà qung cáo. Nhà qung cáo s trích mt phn doanh thu ca mình đ chi tr cho các trang web liên kết đã qung cáo tìm khách hàng.
  • Ưu đim: CPS là hình thc có ri ro thp và li nhun cao và ch tr qung cáo khi đơn hàng thành công.
  • Nhược đim: qun lý và đánh giá v hiu qu CPS phc tp, tn kém.
VI./ CTR LÀ GÌ ?
CTR viết tt t Click Through Rate: là t l nhp chut ca nhng người thy qung cáo ca bn và nhp vào qung cáo đó. T l nhp chut (CTR) có th được s dng đ đánh giá quá trình hiu sut ca t khóa và qung cáo ca bn. CTR (%) được tính bng cách ly “S ln nhp chut” chia “s ln hin th” ca nhng người dùng mt qung cáo nhân 100.
Ngày nay nếu kinh doanh mà không qung cáo thì khó có đơn hàng, nên bn cn có thêm nhiu thông tin tham kho đ la chn cho chiến dch marketing qung bá cho thương hiu ca mình. Tuy nhiên bn cn phân tích chy th nhiu chiến dch, đ đánh giá phương án nào có hiu qu hơn, tiết kim hơn. T đó đưa ra các phương án ti ưu hiu qu qung cáo phù hp đ thương hiu bn tn ti lâu dài.
Ngoài qung cáo trên internet, trên di đng, còn có các phương pháp qung cáo trên báo giy truyn thng, qua đài phát thanh truyn hình, pano qung cáo ngoài tri, hi ch trin lãm, xe buýt… đ tăng người dùng thy và biết đến thương hiu ca bn.
Chúc bn có phương án ti ưu và đng ngn ngi, hãy th làm.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US