Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018

SALES KIT LÀ GÌ? HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ BỘ SALES KIT HIỆU QUẢ


SALES KIT LÀ GÌ? HƯỚNG DN THIT K B SALES KIT HIU QUNếu làm sale, ch doanh nghip hay kinh doanh thì bn cũng đã tng nghe đến thut ng Sales kit. Vy chc rng bn cũng có biết Sales kit là gì ri? Chúng ta cùng tìm hiu k và sâu hơn v Sales kit nhé.
I./  SALES KIT LÀ GÌ?
Sales Kit là b công c được s dng đ tiếp th, qung cáo cho mt doanh nghip. Sales kit tht ra là b tài liu bán hàng, h tr nhân viên sales cung cp mt cách đy đ nht thông tin v sn phm, dch v ca doanh nghip đến vi khách hàng. Sales Kit là công c giúp b phn kinh doanh m li vi khách hàng. Sales kit là công c giúp làm tăng cơ hi thành công trong vic thuyết phc khách hàng và giúp ci thin doanh s bán hàng.
B công c Sales kit còn giúp Cty hướng khách hàng tim năng, giúp khách hàng hiu rõ hơn v thông tin doanh nghip, nhng li ích, giá tr ca sn phm hay dch v mà công ty cung cp. B sales kit cũng đng thi cũng làm tăng nhn din thương hiu ca công ty. 

II./ SALES KIT GM NHNG TÀI LIU BÁN HÀNG GÌ?

Mt b tài liu Sales kit bán hàng đy đ bao gm:

1./ Danh thiế
p - Name Card:
Name Card là vt bt li thân ca người làm Sales, giúp gii thiu bn thân và doanh nghip vi đi tác khách hàng cũng như thông tin đ liên lc.

2./ Kp tài liu - File Folder:
File Folder là mt bìa h sơ được dùng đ kp nhng tài liu sales kit, giúp qun lý và sp xếp tài liu mt cách gn gang, có trt t, mang tính chuyên nghip, k lut.

3./ Brochure:
Brochure không th thiếu trong b Sales Kit, giúp người bán hàng gii thiu các thông tin v công ty cũng như sn phm, dch v mà doanh nghip mình đang cung cp.

4./ Catalogue:
Sau Brochure, thì Catalogue đ cho khách hàng xem các mu sn phm. Catalogue s cung cc thông tin chi tiết ca tng chng loi sn phm, giúp khách hàng có th tham kho và đi sánh đ la chn.

5./ Báo giá – Quotation:
Sau khi gii thiu Brochure và Catalouge cho khách hàng thì cn mt báo giá đy đ, chi tiết trên mt t báo giá chuyên nghip có đy đ thông tin, hình nh sn phm, đa ch liên lc ca công ty. Có th ghép báo giá chung vào Catalogue.

6./ Đơn đt hàng, đt cc - Hp đng mua bán:
Luôn mang theo sn hp đng mua bán, đơn đt hàng hay hp đng đt cc mà có con du, ch ký, được thiết kế đp, thông tin rõ ràng s làm gi chân khách hàng ngay lúc bn cht hp đng tránh khách hàng s đi ý sau này.

7./ Nhng tài liu liên quan khác trong b sales kit:
Phong bì thư đ đng tài liu cho khách hàng và giúp làm tăng nhn din thương hiu ca doanh nghip.
T rơi là mt mu giy ngn gn giúp gii thiu v sn phm, công ty và c các chương trình khuyến mi thay cho Catalougue và Brochure.
Đĩa CD hoc phát trên youtube: vi k nguyên cách mng công nghip 4.0 thì đĩa CD cha thông tin sn phm, dch v ca công ty cũng làm cho doanh nghip ca bn tr nên chuyên nghip hơn trong mt khách hàng. Nếu bn có mang theo smartphone, laptop, ipad thì hãy phát video ca công ty trên youtube hay trong dĩa cng cho khách hàng cm nhn.
Sn phm mu: giúp nhân viên kinh doanh mô t v sn phm d dàng hơn, có th mi khách hàng dùng th trãi nghim.

III./ HƯỚNG DN XÂY DNG MT B SALES KIT HIU QU:

1./ Lên ý tưởng và b cc (concept):
Bn cn nghiên cu th trường đ hiu rõ khách hàng mà mình nhm ti: khách hàng là ai, đâu, đ tui, gii tính, thu nhp, s thích, hc vn…
T đó xác đnh các hng mc, ý tưởng t màu sc, hình nh, cht liu … cho b Sales Kit đ hướng ti khách hàng mc tiêu.

2./ Xây dng ni dung:
Xây dng ra các outline, ni dung chi tiết, dch thut… cho tng tài liu trong b tài liu bán hàng sales kit.

3./ Thiết kế:
Sau khi đã có ý tưởng và ni dung, thì tiến hành chp hình thiết kế b Sales Kit. Cn k thut thiết kế đ ha tinh xo, đc l, bt mt, gây chú ý … cho tng hng mc da trên ý tưởng và ni dung phn trên. Cn thiết nên thuê các đơn v thiết kế chuyên nghip.

4./ In n:
Bn chn công ty in n uy tín và cht liu phù hp nht vi ngành ngh, vi khách hàng tim năng và tiến hành in vi s lượng Sales Kit va đ vi ngân sách, tránh in quá nhiu gây lãng phí.

5./ Đánh giá b Sales Kit:
Hãy ly ý kiến đóng góp ca khách hàng và nhân viên sale đ đánh giá s thành bi ca mt b Sales Kit. Nếu mt b Sales Kit không h tr được cho vic cht sales, thì đó là b tài liu bán hàng kém hiu qu cn chnh sa và thay thế cho phù hp đ có kết qu tt hơn.
Tóm li, B Sales Kit rt quan trng vi nhân viên kinh doanh và c công ty. B Sales Kit giúp nhân viên sale tiếp xúc và cung cp thông tin đến khách hàng d hơn, qua đó cht hàng nhanh hơn và làm cho công ty tr nên chuyên nghip hơn trong mt khách hàng.
Ngoài ra đ có s tăng trưởng đt phá v doanh thu, doanh nghip cn kết hp tt c Marketing Online và Marketing Offline. Nếu online có website thì b Sales Kit s là mt th vũ khí ti thượng trong m
ng Marketing Offline.
Chúc bn kinh doanh thành công!


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US