Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

ĐỊNH NGHĨA - KHÁI NIỆM TỶ LỆ NHẤP CHUỘT CTR - CLICK THROUGH RATE


ĐỊNH NGHĨA - KHÁI NIỆM T L NHP CHUT CTR - CLICK THROUGH RATE


CTR - CLICK THROUGH RATE – T L NHP CHUT LÀ GÌ?
Click through rate - viết tt là CTR là t l nhp chut, là t l người dùng Internet thy qung cáo ca website bn ri nhp vào đường link qung cáo xut hin hay hiển thị trước h.
S ln hin th là s ln mà website ca bn đt được xếp hng cao trên trang tìm kiếm và được người dùng nhìn thy thông qua SEO hay qung cáo.
Cách tính Click Through Rate (%) như sau: Click through rate được tính da trên s ln nhp chut (Number of clicks) chia cho s ln hin th (Number of Impression) sau đó nhân cho 100. Ví d: nếu đường link ca bn đã có 6 ln nhp chut trong 100 ln hin th qung cáo, thì CTR ( %) s là: 6/100*100= 6%.
T l nhp (CTR) có th được s dng đ đánh giá hiu sut ca t khóa và qung cáo ca bn. Mi qung cáo và t khóa có CTR ca riêng chúng mà bn có th thy được lit kê trong tài khon ca bn.
Th hng trên các công c tìm kiếm mt phn da trên mc đ ph biến ca trang web ca bn và theo lượt xem trang. S ln nhp chut - CTR càng cao thì công c tìm kiếm càng có giá tr. Vì vy, trang ca bn s được xếp hng cao hơn, tương đương vi SEO tt hơn.
T l CTR cao s mang li nhiu li ích, làm tăng lưu lượng truy cp trang web, tăng chuyn đi, tăng đim cht lượng và gim giá cho cost-per-click (giá mi ln nhp chut).

CTR BAO NHIÊU LÀ TT?
T l Click chut CTR s khác nhau và ph thuc vào rt nhiu yếu t tùy vào lĩnh vc, ngành ngh, t khóa, s hp dn ca qung cáo, tiêu đ, mô t, thương hiu, thiết b

  • T l nhp chut trung bình trong Google Adwords là: ~2% cho tìm kiếm và ~ 0,35% cho hin th.
  • T l nhp chut trung bình trong Facebook Ads là: ~ 0,12%.

CÁCH TĂNG CTR - CLICK THROUGH RATE?
Đ tăng Click through rate thì vic đu tiên mà bt c SEOer cn làm đó là tăng th hng ca web đó trên bng kết qu tìm kiếm, tăng cường SEO.
Ni dung qung cáo tt hơn s tăng CTR vì mi người click vào link qung cáo ca bn vì h thy qung cáo hp dn hoc thú v. S dng thêm nh, logo, video … khiến website ca bn ni bt hơn trên kết qu tìm kiếm.
Hãy s dng tiêu đ làm sao cho hp dn, kích thích s tò mò ca người dùng khiến h phi nhp vào. Dùng k thut git tít, s dng con s, dùng hot theo xu thế trend, gim giá, khuyến mi, người ni tiếng…
Biết chn cho mình bng các t khóa phù hp vi người dùng, và t khóa phi c th. Hiu khách hàng mình, hãy nghĩ nhng t khóa như khách hàng đang nghĩ, nghĩ v cách mô t dch v hoc sn phm mà khách hàng đang tìm kiếm.
S dng th meta title hp dn, description thu hút,… n tượng hơn s thu hút được người dùng hơn. Cũng ging như viết tiêu đ, nên có nhng t kêu gi hành đng, call to action.
Xây dng thương hiu cá nhân, sn phm, doanh nghip tt thì khi 1 bài viết được xut bn bi mt chuyên gia uy tín, mt nhãn hiu ni tiếng, mt website có lượt view cao, mt fanpage có hàng ngàn hàng triu theo dõi thì s nhn được s quan tâm nhiu hơn t người dùng.
Tóm li qua bài viết chia s v ch s CTR là gì? Hy vng t đó có th giúp bn hiu và biết cách tăng CTR lên cao hơn, h tr SEO cũng như nhng chiến dch marketing hiu qu hơn, tăng lượt truy cp cho website ca bn.
Tuy nhiên hãy bt đu bng cách th nghim nhiu chiến dch qung cáo mi có th thành công. Hãy trin khai các thay đi cn thiết cho mõi qung cáo ca bn đ đt kết qu tt hơn. T đó dn ti ưu hóa các chiến dch ca mình và gia tăng CTR.
Ch s t l nhp chut CTR Click-Through Rate cao thì Website được xếp hng cao. Vì vy hãy viết nhng ni dung có giá tr đ  gi chân người dùng nhm đem đến thông tin tt nht cho h. Nh thế mà bn có th đnh hướng ti người search và nhn được nhng click t nhiên ca khách hàng mà không dùng bt kỳ tool hay k xo nào.
Chúc bn kinh doanh thành công!

------------------------------------

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com


****************

Cty TNHH BE THE RICH – www.BeTheRich.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US