Thứ Ba, 10 tháng 5, 2022

NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU LÀ GÌ? BÍ QUYẾT ĐỂ XÂY DỰNG BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆUNHN DIN THƯƠNG HIU LÀ GÌ?
BÍ QUYT Đ XÂY DNG B NHN DIN THƯƠNG HIU


I./ NHN DIN THƯƠNG HIU LÀ GÌ?
Nhn din thương hiu bao gm mt h thng các hình thc và cách thc mà mt thương hiu th hin ti khách hàng. Nhn din thương hiu thường được nhìn nhn theo mt h thng như: logo, slogan, bao bì, nhãn hiu, đi s thương hiu, các loi hình qung cáo, t rơi, catalog
Nhn din thương hiu chính là nhng gì khách hàng nhìn thy v công ty đó. Mt doanh nghip có nhn din thương hiu tt to s khác bit, đc thù, ni bt s làm cho khách hàng nh đến h nhiu hơn, t đó làm cho h có đng cơ mua hàng.
Vic s dng các phương tin truyn thông s làm cho mi quan h gia mua và bán tr nên d dàng và gn gũi hơn nh nhn din thương hiu. Khách hàng quyết đnh mua hàng bi vì h tin vào nhng giá tr mà hương hiu mang đến cho h.

II./ NHNG HÌNH THC H THNG NHN DIN THƯƠNG HIU:
H thng nhn din ca mt thương hiu là tt c các loi hình và cách thc mà thương hiu có th tiếp cn vi Khách hàng như: Logo công ty, khu hiu - slogan, danh thiếp, phong bì, thip mi, chng t, dĩa CD, túi xách, bao bì, nhãn mác, băng rôn qung cáo, t rơi, poster, catalog, brochure, áo, mũ, đng phc, các phương tin vn ti, bng hiu công ty, các loi n phm văn phòng; h thng phân phi, chui các ca hàng và các hình thc PR, …
Ngoài ra đi vi doanh nghip kinh doanh dch v thì b nhn din thương hiu còn là cung cách phc v khách hàng, thái đ phc v khách hàng, quy trình làm vic khoa hc bài bn mang đm bn sc văn hoá ca doanh nghip đó.

III./ NHNG LI ÍCH CA H THNG NHN DIN THƯƠNG HIU:

1./ H thng nhn din thương hiu giúp người tiêu dùng nhn biết và mua sn phm d dàng:
Mt h thng nhn din thương hiu tt s mang tính thu hút và hp dn cao, mang mt hình nh thương hiu chuyên nghip, khác bit và d dàng nhn biết đi vi người tiêu dùng.
H thng nhn din thương hiu còn mang đến cho người tiêu dùng nhng sn phm có giá tr như cht lượng tt, mu mã đp, chuyên nghip, đng cp, phù hp… t đó nó to mt tâm lý người tiêu dùng mong mun được s hu sn phm có giá tr này.

2./ H thng nhn din thương hiu giúp thun li hơn cho nhân viên sale:
H thng nhn din thương hiu s làm cho mi quan h gia mua và bán tr nên d dàng và gn gũi hơn. Người tiêu dùng tìm và mua sn phm mt cách ch đng, h t tin ra quyết đnh mua hàng bi vì h tin vào nhng giá tr ưu vit mà hương hiu mang đến cho h.

3./ H thng nhn din thương hiu giúp to nim t hào cho nhân viên ca công ty:
H thng nhn din thương hiu tt to cho nhân viên, c đông nim tin, d dàng gi vn đu tư, có nhiu thế mnh trong vic nâng cao và duy trì giá c phiếu. Danh tiếng ca Thương hiu là mt trong nhng tài sn giá tr nht ca công ty.
Mt h thng nhn din thương hiu mnh s giúp tăng trưởng lòng trung thành ca người tiêu dùng đi vi thương hiu mt cách bn vng.

4./ H thng nhn din thương hiu mnh giúp to li thế cnh tranh:
Nhn din thương hiu mnh s to được các thế mnh và ưu thế cnh tranh vi các đi th hay khi thương lượng vi nhà cung ng, nhà phân phi, đi lý.

5./ H thng nhn din thương hiu giúp gim chi phí qung cáo và khuyến mãi:
H thng nhn din thương hiu tạo ra ấn tượng tốt về sn phm, dch v, cách phc v… t đó cộng hưởng sẽ tạo ra hình ảnh một thương hiệu lớn mạnh, khách hàng s t qung cáo dùm nhng giá trị với người thân và công chúng.

6./ H thng nhn din thương hiu giúp xây dng giá tr thương hiu, to lp giá tr cá bit ca doanh nghip và đi th s khó đ gt b bn ra th trường.

IV./ CÁCH XÂY DNG NHN DIN THƯƠNG HIU:
Kho sát th trường xem đi tượng khách hàng mc tiêu là ai? Đi th cnh tranh là ai? Nghiên cu xem thương hiu này s được tinh chnh thế nào đ phù hp vi nhng mc tiêu phát trin trong tương lai. Nhng giá tr và ct lõi ca thương hiu này mang li cho khách hàng.
Logo thng nht và ging nhau trên tt c các bao bì, mu mã sn phm. Đm bo hình nh ca Logo phi có sc mnh đ đ truyn ti thông đip.
Màu sc: mang yếu t cm xúc, th hin đim khác bit ca mình.
Các chi tiết đơn gin, d nh, bao gm ch cái, font ch, kí t đt bit, hình nh, màu sc ni bt nhưng phi d đi vào tim thc. Ví d: Toyota, Ohui, Suzuki, Sony…
Chú ý khi s dng nhn din thương hiu:

  • Nhn din thương hiu cn đc nht và không ging vi nhn din thương hiu ca đi th cnh tranh.
  • Nếu có điu kin thì doanh nghip đăng ký quyn s hu trí tu cho các thiết kế nhn din thương hiu đ các công ty khác không làm gi.
Tóm li: bt k doanh nghip bn nh hay ln, v ngành ngh gì, thì b nhn diên thương hiu luôn cn được ưu tiên xây dng t lúc sơ khai ban đu. Thương hiu ca doanh nghip cn truyn thông đi ti được vi khách hàng, được khách hàng tin tưởng s dng qua năm tháng t đó ngày càng nâng cao giá tr ca thương hiu.
Chúc các bn thành công xây dng b nhn din thương hiu ca mình.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US