Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

CÁC KHÁI NIỆM - ĐỊNH NGHĨA VỀ TÂM LINHCÁC KHÁI NIM - ĐNH NGHĨA V TÂM LINH


Tâm linh là mt lĩnh vc phc tp, cn tiếp tc nghiên cu nhiu góc đ. Khái nim và đnh nghĩa v tâm linh hin nay là rt khác nhau, do có nhiu cách tiếp cn khác nhau v tâm linh như: v lĩnh vc tôn giáo đo pht, đo chúa… , hoc v s giao tiếp vi cõi âm, hoc v lĩnh vc bí n siêu vit, hoc tt c các lĩnh vc nêu trên. Vy tâm linh là gì, Chúng ta cùng tìm hiu các đnh nghĩa khác nhau v tâm linh hin nay nhé.


I./ TÂM LINH LÀ GÌ? CÓ NHIU KHÁI NIM KHÁC NHAU NHƯ SAU:
Theo T đin tiếng Vit xưa, tâm linh có hai nghĩa: tiên tri và tinh thn.

  • Tâm: tình cm, ý chí, ham mun... mi hot đng hay đi sng tinh thn.
  • Linh: linh thiêng là tác dng vt cht lên cuc sng ca con người hay tn ti ca vt th hoc nói chung là tri thc mà ta đã tích tp.
1./ Tâm linh là mt thut ng bao hàm v trí tu, ý thc, tinh thn, linh hn ca con người. Tâm linh còn là nhng hin tượng kỳ bí, nm ngoài phm vi hiu biết ca con người như: ngoi cm, thn giao cách cm, lên đng, ma nhp, mng du, bóng đè, thôi miên, cha bnh bng tâm linh,... mà nhng vn đ này khoa hc chưa khám phá, gii thích và chng minh được.
2./ Có ý kiến cho rng t tâm linh có ngun gc các tôn giáo thn quyn, vi truyn thuyết Thượng đế to ra con ngườ ri thi hơi th ca Ngài vào đy, và hơi th đó chính là linh hn, là cái thiêng liêng, cái  bt t trong con người.
Linh hn trong con người s dĩ linh thiêng và bt t, chính là nó được Thượng đế to ra vi hơi th ca Ngài. Do đó, theo tôn giáo thn quyn, thân người thì có sanh có dit, có sng có chết nhưng linh hn thì sng mãi, bt t vì là linh thiêng. Tâm linh có th được hiu là ch cho cái gì cao c nht, sâu sc nht trong tâm người. Đó là hàm ý ca t tâm linh, hay linh thiêng.
3./ Còn quan đim Pht giáo, con người được hình thành t năm un. Con người là ch nhân ông ca nghip, là người tha t nghip. Do đó không có linh hn bt t, tùy theo nghip nhân, nghip qu mà sau khi mng chung được sanh vào đi sng này hoc đi sng khác.
Mc đích ca đo Pht là gii thiu cho mi chúng sinh v con đường đon tr kh đau, thành tu gii thoát đi này và đi sau. T tâm linh theo Pht giáo được hiu là cuc hành trì ni tâm; con đường tr v vi t thân tu tp, t thân chng ng, thành tu Niết bàn.
4./ Tâm linh là cái thiêng liêng cao c trong cuc đi thường, là nim tin thiêng liêng trong cuc sng tín ngưỡng tôn giáo.
5./ Tâm linh được hiu như đi sng tinh thn đy bí n ca con người, bao gm cái phi lý tính, cái tim thc, vô thc, bn năng thiên phú có th nhn mnh phn trc cm, linh giác, nhng kh năng bí n.
6./ Nếu tin rng có linh hn vn còn sau khi người ta đã chết? Có tn ti thế gii bên kia? vi nim tin y, người ta mi tha nhn ý nghĩa ca nhng hành vi giao tiếp vi thế gii siêu thc bí n, tc là đi sng tâm linh.
7./ Tâm linh liên quan ti cõi âm, mt hin tượng có nim tin vào:

  • S tn ti ca vong.
  • Vong có kh năng nhn thc, mách bo, giúp người sng biết thông tin đang và s din ra giúp được con người hot đng có hiu qu hơn.
  • Mt s người có kh năng tiếp xúc và giao tiếp vi vong.

II./ TÂM LINH ĐI SNG NGƯỜI HIN ĐI:
Nim tin vào mt thế gii siêu thc tn ti song song vi thế gii hin thc có không ch nhng tc người kém phát trin trước đây, mà còn ngay c nhng cng đng người văn minh trong xã hi công nghip hóa hin nay. T đó kiến đi sng tâm linh ca nhng cng đng người xung quanh ta như mt thc ti khách quan.
Quan đim duy vt tin rng trong t đin không có tn ti tâm linh vì:

  • Ch nhng người đang sng mi có đi sng trí tu, tư duy, tâm hn.
  • Con người khi chết đi thì mi th trí tu, tư duy, tâm hn đu mt hết.
  • Không h có thế gii bên kia và không th giao tiếp vi thế gii tn ti trong nim tin y.
Ngày nay con người hin đi va tha nhn nhng xác đnh duy vt như trên, va tin vào cõi thiêng. Theo tp quán, ít ra cũng thc hành nghi thc th cúng ông bà cha m, dù có tin hay không tin linh hn nhng thế h quá c vn tn ti đâu đó thế gii bên kia.

Do vy, đi sng tâm linh cũng là mt phương din có tht ca đi sng con người hin đi. Tâm linh nên được hiu là siêu thc trong đi sng tinh thn con người, bên cnh khu vc trí tu, tâm hn vn được xem là nhng hot đng bình thường. Nhu cu ca đi sng tâm linh khiến người ta to ra nhng cơ s th t, cúng và h thng nghi thc, l thc đ có th thc hin nhu cu y.


Ngun sưu tm!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US