Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

NGUỒN GỐC Ý NGHĨA NGÀY LỄ VU LAN BÁO HIẾU 15-7


NGUN GC Ý NGHĨA NGÀY L VU LAN BÁO HIU 15/7L vu lan là ngày l vào ngày 15/7 âm lch hay còn gi là rm tháng by hng năm. Vu Lan báo hiếu luôn là mt trong nhng ngày l có sc sng văn hóa mãnh lit nht trong đi sng tinh thn ca mi người dân Vit Nam chúng ta. Ngày l Vu Lan báo hiếu ca Pht giáo đã tr thành ngày l mang đm nét nhân văn, làm rng r đo lý đn ơn đáp nghĩa ca dân tc.
Ngày l Vu Lan là mt trong hai l ln nht ca Pht giáo, nhm báo hiếu công ơn sinh thành dưỡng dc ca cha m, nay không ch là ngày l ca các Pht t mà đã tr thành mt l hi văn hóa tinh thn chung ca xã hi, mang đến thông đip v lòng biết ơn và đn ơn như mt biu hin và cư x văn hóa đáng được con người lưu tâm, thc hin.
Vit Nam mình thì l vu lan hay còn được gi là vu lan báo hiếu là dp đ mi người bày t lòng thành kính, báo hiếu vi cha m và các bt sinh thành, ông bà t tiên. Trong truyn thng đo lý ung nước nh ngun, ăn qu nh người trng cây ca dân tc ta, báo hiếu, báo ân t tiên, ông, bà, cha, m là mt trong nhng cm ơn quan trng nht trong cuc đi mi con người.
Theo dân gian, 15/7 AL là ngày m ca ngc, ân xá cho vong nhân nên có l cúng Cô Hn cho các vong linh không nhà ca không nơi nương ta, không có thân nhân trên Dương thế đ th cúng, và là ngày mi tù nhân đa ngc có cơ hi được xá ti, được thoát sanh v cnh gii an lành.
Ngày L Vu Lan, ngày rm tháng by cũng được gi li ngày “Xá Ti Vong Nhân” hay còn được gi là ngày Cúng Cô Hn. Ngày này là Phóng Diu Khu hay b thí và cu nguyn cho loi qu đói ming la. Theo truyn thuyết dân gian thì t mùng 2/7 âm lch, Diêm Vương ra lnh bt đu m Qu Môn Quan đ cho ma qu túa ra t phương và đến sau 12h đêm ngày 14/7 âm lch thì s đóng li, ma qu phi quay li đa ngc.
Do đó, dương thế quan nim rng tháng 7 s có rt nhiu qu đói nên phi cúng go, mui, giy tin, vàng bc đ chúng không quy nhiu cuc sng trên dân gian. Ngoài ra, Vi quan nim tháng by là không may mn nên hu như các công vic cưới hi, xây dng, đi xa ít được din ra vào tháng này.

NGUN GC L VU LAN:
L Vu Lan xut phát t s tích B tát Mc Kin Liên đi hiếu đã cu m mình ra khi kiếp ng qu (qu đói). Theo ghi chép xưa, B tát Mc Kin Liên là đi đ t ca Đc Pht, ngài là mt người đ t xut chúng sau khi đã chng qu A La Hán, ông tưởng nh và mun biết bây gi m như thế nào nên dùng thn thông đ tìm.
Thy m vì gây nhiu nghip ác nên rơi vào ngc A Tỳ làm qu, b đói khát hành h kh s và ông đã dùng phép thn thông ca mình đem cơm xung tn cõi qu đ dâng m. Tuy nhiên do đói ăn lâu ngày nên m ca ông là bà thanh đ khi ăn đã dùng mt tay che bát cơm đi không cho các cô hn khác đến tranh cướp, vì thế khi cơm đưa lên ti ming đã hóa thành la đ.
Quá thương cm, Mc Liên quay v tìm Pht đ hi cách cu m. Pht dy rng: dù ông thn thông qung đi đến đâu cũng không đ sc cu m. Ch có mt cách nh hp lc ca chư tăng trong 3 tháng an cư kiết h. Ngày rm tháng by là ngày thích hp đ cu nguyn, mi chư tăng th thc. Trước khi th thc, các v này s chú tâm cu nguyn cho cha m được siêu thoát. Và ngày rm tháng 7 hng năm tr thành ngày vu lan báo hiếu và cũng là ngày cô hn được t do lên trn gian.
T đó Vu Lan tr thành ngày l hng năm đ tưởng nh công ơn cha m và t tiên nói chung, nhc nh mi người biết trân trng nhng gì mình đang có, nhc nh bn phn làm con phi luôn nh đến công ơn sinh dưỡng ca cha m mà làm nhng vic hiếu nghĩa đ th hin tình cm, lòng biết ơn.

Ý NGHĨA L VU LAN:

  1. Ý nghĩa thc s ca l Vu Lan chính là báo hiếu. Ngày l này nhc nh các thế h con cháu nh ti công ơn dưỡng dc sinh thành ca cha m, ông bà, t tiên cũng như nhng thế h người đi trước.
  2. L Vu Lan cũng giúp mi người tiếp cn được nhng ý nghĩa giáo dc đy nhân bn ca văn hoá Pht giáo đó là “T, bi, h, x”, “vô ngã, v tha”, “ung nước nh ngun”, “ăn qu nh người trng cây”…
  3. Ý nghĩa na là ngày giúp các cô hn được t do lên trn gian, được ăn nhiu đ ăn ngon và không b kh cc nơi đa ngc.

TH CÚNG NGÀY VU LAN:
Ti Vit Nam, vic cúng Rm tháng By bao gi cũng phi cúng chùa trước, ri mi đến cúng trong nhà. L này thường được làm vào ban ngày, tránh làm vào ban đêm, khi mt tri đã ln. Mi nhà có mâm cơm cúng trước nhà, đ cúng nhng vong linh bơ vơ không gia đình, còn gi theo dân gian là cúng cô hn.
Vào ngày này, mi gia đình đu cúng hai mâm: cúng t tiên ti bàn th t tiên và cúng cô hn sân trước nhà hoc trên va hè, thi gian cúng có th là vào bui sáng, trưa hoc chiu, không được cúng vào ban đêm.
Mâm cúng t tiên gm mt mâm c mn, tin vàng, nhng vt dng dành cho người cõi Âm như: vàng mã giày dép, qun áo… đến nhng vt hin đi: nhà cao tng, xe ô tô, xe máy, đin thoi… đ cho người cõi Âm có được mt cuc sng tin nghi ging như người Dương trn.
Mâm cúng cô hn thì l vt gm có: qun áo cô hn vi nhiu màu sc, các loi bng ngô, chè lam, ko vng, mía, bánh quế, cháo, tin vàng, cc nước lã hoc rượu, cc go trn ln vi mui, ngô, khoai lang luc, cháo hoa… và nhng l vt khác dành cho nhng cô hn, ma đói không nơi nương ta.
Vào ngày l Vu Lan Vit Nam thường có hình nh Bông hng cài áo, là cài bông hng cho nhng ai còn m và bông trng cho nhng ai mt m, nhc nh v lòng hiếu tho và tình người.
Đi l Vu Lan vi tinh thn đn ơn đáp nghĩa ca Đc Pht, khuyến khích con người tri ân, đn ơn bn ngun ân đc, đó là tri ân và đn ơn cha m sinh thành; thy cô giáo nhng người dy d, truyn đt tri thc cho con người; tri ân các bc tin bi đã dng xây đt nước, các Anh hùng Lit s đã hy sinh mang li đc lp, ch quyn thiêng liêng cho toàn đt nước và cui cùng là tri ân chính đng loi con người.
Trong thi đi ngày nay, tinh thn đo hiếu cn được đ cao, biu dương mnh m hơn đ truyn thng đó luôn được bi đp, ngày càng tr thành sc mnh văn hóa ca dân tc hôm nay và mãi mãi v
sau.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US