Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2022

NGÀNH F&B LÀ GÌ? PHÂN BIỆT NGÀNH DỊCH VỤ VÀ NGÀNH F&B


NGÀNH F&B LÀ GÌ? PHÂN BIT NGÀNH DCH V VÀ NGÀNH F&BNgành F&B hin nay đang dn tr thành xu hướng ngh nghip hàng đu, ph biến ca các Startup t Doanh Nghip vừa và nh SME đến các Startup khi nghip sáng to. Chính vì s phát trin mạnh mẽ ca ngành dch v.
Tuy nhiên ít người chưa thc s hiu rõ v ngành F&B đc bit này hay ngành dch v? Hãy cùng chúng tôi tìm hiu ngành F&B là gì qua bài viết và cách Phân bit ngành Dch v và ngành F&B.

NGÀNH F&B LÀ GÌ?
F&B là mt thut ng viết tt t Tiếng Anh ca t: Food and Beverage Service. Tiếng Vit là mt loi hình dch v v phc v m thc cho thc khách, là mt b phn không th thiếu trong mi khách sn, nhà hàng, fast food,... F&B có nhim v đáp ng nhu cu ăn ung, t chc tic, buffet theo yêu cu ca khách ngh ti khách sn.

PHÂN BIT NGÀNH DCH V VÀ NGÀNH F&B (FOOD AND BEVERAGE):
Câu hi là ngành F&B và ngành dch v có gì khác nhau không? Nếu khác thì làm sao đ phân bit 2 ngành này, nếu ging thì như thế nào? Hãy cùng tìm hiu đ biết các phân bit ngành F&B và Ngành dch v.
Hin nay rt nhiu người có s hiu lm rng ngành F&B và ngành Dch v là ging nhau. Nhưng thc cht câu tr li là: đây là 2 ngành ngh khác nhau.

NGÀNH DCH V:
Dch v là lĩnh vc phc v bao gm các ngành sn xut, quá trình lưu thông hàng hóa và phc v nhu cu ca con người. Dch v cũng là giao dch và phc v, nhm tha mãn trc tiếp nhng nhu cu ca tng cá nhân, nhóm xã hi, cng đng dân cư. Như vy dch v không ch trong lĩnh vc phi sn xut mà có dch v sn xut.

Ngành dch v ra thành 3 nhóm:

1/ Các dch v kinh doanh:
Bao gm vn ti, thông tin liên lc, tài chính, bo him, kinh doanh bt đng sn, các dch v ngh nghip, ...
2/ Các dch v tiêu dùng:
Bao gm các hot đng bán buôn, bán l, du lch, khách sn, các dch v cá nhân như: y tế, giáo dc, th dc th thao,...
3/ Các dch v công:
Bao gm các dch v hành chính công, các hot đng đoàn th,...

NGÀNH F&B:
F&B là viết tt ca cm t Food and Beverage Service, là ngành dch v nhà hàng, khách sn, khu du lch và quy ăn ung. F&B cung cp các dch v kèm theo như: t chc tic sinh nht, liên hoan, buffet cho hi tho, t chc tic theo yêu cu ca khách,…
Trong khách sn, F&B Service là b phn đm nhn nhim v đáp ng nhu cu v ăn ung cho du khách khi h lưu trú ti khách sn. Ngoài ra, b phn F&B còn chu trách nhim v vn đ ăn ung cho nhân viên ti khách sn.

CÁC CÔNG VIC TRONG NGÀNH F&B C TH NHƯ:
- Đu bếp
- Ph bếp
- Phc v
- Đt bàn
- L tân
- Bung phòng
- Bán hàng
- Nhân viên kho
- Nhân viên thc phm

NGÀNH F&B KHÁC NGÀNH DCH V ĐIM NÀO?
Như vy có th xem F&B là mt ngành nh trong ngành Dch v to ln, F&B là mt tp con ca ngành dch v. Ngành dch v là mt t chuyên nghành, bao gm tt c các th loi dch v như dch v vn chuyn, tuyn dng, qung cáo, ăn ung, khách sn... Như vy các thông tin trên giúp ta phân bit được s khác nhau ca 2 ngành này cũng như tr li được câu hi ngành F&B là gì hay ngành Dch v là gì.
Nói chuyên sâu hơn thì ngành F&B là mt phân h trong ngành dch v, nó đm nhn nhim v cung ng nhu cu ăn ung cho các thc khách trong các ngành du lch, khách sn, khách đa phương và trong khách sn 3, 4 sao hay tp đoàn ln. F&B được coi là b mt ca nhà hàng, khách sn, có nhim v tăng tri nghim ca khách sn.

VAI TRÒ CA NGÀNH F&B:

1./ Đáp ng nhu cu ăn ung ca khách hàng:
Giúp nâng cao cht lượng dch v và là mt trong nhng yếu t hàng đu đưa v thế ca khách sn lên cao.
2./ Thúc đy doanh thu:
Không th ph nhn F&B là mt ngun khá cao mang v li nhun không h nh so vi các dch v khác trong khách sn.
3./ Tăng kh năng nhn din thương hiu:
Nếu mt khách sn có giá c tt, đ ăn ngon và cht lượng phc v tuyt vi thì khách hàng s không ngn ngi đ li nhng feedback hay review tích cc, qung bá gii thiu người thân cho khách sn. T đó đưa thương hiu ca khách sn mình vào tâm trí khách hàng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US