Thứ Tư, 23 tháng 3, 2022

MÔ HÌNH KINH DOANH DROPSHIPPING LÀ GÌ?


MÔ HÌNH KINH DOANH DROPSHIPPING LÀ GÌ?


Drop Ship là gì?

Drop Shipping (hay Drop Ship) là mt thut ng tiếng Anh, theo t đin là giao hàng b qua khâu vn chuyn. Dropshipping là phương pháp kinh doanh thc hin bán l mà mt ca hàng không lưu gi sn phm trong kho ca mình. C th là h mua sn phm t mt bên th 3 và vn chuyn bán trc tiếp cho khách hàng dùng do mt đi tác thc hin. Như vy, nhng người bán hàng theo mô hình kinh doanh Dropshipping không bao gi nhìn thy sn phm hoc x lý sn phm.
Mô hình kinh doanh MMO Drop Ship hin rt ni tiếng và ph biến trên thế gii. Các đi lý đăng ký làm Drop Shipping ch cn làm marketing online đ tìm kiếm khách hàng. Khi người tiêu dùng đt mua sn phm, Drop Ship s chuyn đơn hàng đến bên cung cp sn phm, sau đó s giao hàng đến người tiêu dùng thông qua công ty giao hàng. Cui cùng nhà sn xut trích hoa hng hay li nhun cho các bên nhà phân phi làm Drop Shipping. 

ƯU VÀ NHƯỢC ĐIM CA MÔ HÌNH DROP SHIP:

ƯU ĐIM CA DROP SHIP:

1./ Kinh Doanh Drop Ship không cn nhiu vn:
Li thế nht ca Dropshipping là bn có th bt đu kinh doanh trc tuyến mà không cn vn cho hàng nhp và lưu kho, khác vi kinh doanh theo hình thc truyn thng, bn s phi mt mt khon vn cho vic nhp hàng lưu kho.

2./ Kinh Doanh Drop Ship tht D dàng đ bt đu:
Vic bt đu t mt doanh nghip bán hàng trc tuyến vi Drop Shipping thường d dàng hơn khi bn không phi đi phó vi các hàng hóa: qun lý kho hàng, đóng gói và vn chuyn các đơn hàng, nhp hàng mi…

3./ Kinh Doanh Drop Ship có chi phí thp:
Vì bn không phi đi phó vi vic mua hàng lưu kho, và thuê mt bng làm kho nên chi phí s khá thp. Nhiu doanh nghip dropshipping đang đt văn phòng ngay ti nhà trong khp ng hm và ch làm vic online.

4./ Kinh Doanh Drop Ship linh hot đa đim và thi gian:
Mt doanh nghip dropshipping có th di chuyn làm vic đến bt kỳ đâu, bt kỳ thi gian nào, vi mt thiết b kết ni Internet.

5./ Kinh Doanh Drop Ship đa dng sn phm:
Bi vì bn không phi b tin ra mua các mt hàng mà bn bán, bn có th cung cp mt lot sn phm cho khách hàng tim năng ca mình bng cách có th lit kê tt c lên website ca mình mt cách min phí.

6./ Kinh Doanh Drop Ship D m rng quy mô:
Bng cách tn dng m rng thêm các nhà cung cp dropshipping, cho phép bn m rng quy mô bán hàng mà công sc b ra ít hơn cho vic gia tăng doanh s này.

 7./ Kinh Doanh Drop Ship phù hp cho mi đi tượng:
Vi mô hình Drop Shipping thì bt c ai, t bà m bm sa đến anh sinh viên, … bt kỳ đ tui nào, không phân bit gii tính hay trình đ hay nơi … cũng đu có th bt đu làm và thành công vi Drop Ship.

NHƯỢC ĐIM CA DROP SHIP:

1./ Li nhun thp:

Li nhun thp là nhược đim ln nht đi vi môi trường kinh doanh dropshipping có sc cnh tranh cao. Bi vì Drop Ship rt d đ bt đu và các chi phí đu tư và vn hành rt ít, nhiu thương nhân s thiết lp mt ca hàng Online và bán các mt hàng vi giá khuyến mãi nhm tăng doanh thu bán hàng.

2./ S cnh tranh cao và khc lit:

Vì ai cũng có th làm được mô hình Drop Ship này, t đó xy ra cnh tranh cao và nhanh chóng tiêu dit các li nhun phù hp.

3./ Không theo dõi được hàng hóa: 

Drop Ship s khó theo dõi được hàng hóa ca mình đang đâu, đang tình trng nào, còn nhiu hay ít…

3./ Vn chuyn phc tp:

Nếu mt khách hàng đt mt đơn hàng vi 5 sn phm 5 nhà cung cp khác nhau, bn s phi chu 5 chi phí vn chuyn cho tng sn phm gi cho khách hàng.

4./ Li t nhà cung cp:

Nhà cung cp hàng hóa cht lương kém s gây ra s không hài lòng cho khách hàng. Dn đến uy tín bn có th gim sút.

Tóm li dropshipping không phi là mt mô hình hoàn ho hay là mt cách min phí đ xây dng mt doanh nghip thành công. Mô hình này có mt s li thế nht đnh nhưng đi kèm vi mt s vn đ phc tp mà bn cn phi gii quyết. Bn cn cân nhc t ngun sn phm ca các nhà cung cp, các công ty vn chuyn có uy tín, các phương pháp marketing Online tt nht cho mình.   


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US