Thứ Ba, 2 tháng 6, 2020

MÕI NGÀY MỘT CÂU NÓI HAY VÀ Ý NGHĨA - PHẦN 3


MÕI NGÀY MT CÂU NÓI HAY VÀ Ý NGHĨA - Phần 3MÕI NGÀY MT CÂU NÓI HAY VÀ Ý NGHĨA PHẦN 1: https://www.truonglamson.com/2018/11/moi-ngay-mot-cau-noi-hay-y-nghia.html

MÕI NGÀY MT CÂU NÓI HAY VÀ Ý NGHĨA PHẦN 2: https://www.truonglamson.com/2019/03/moi-ngay-mot-cau-noi-hay-y-nghia.html101./ Mõi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 101):

Cách chi tiêu tiết kim và phân b thu nhp gia đình theo quy tc 50/20/30: là cách phân b tin lương hàng tháng theo t l 50%, 20% và 30%.
  • 50% dành cho nhu cu thiết yếu: tin thuê nhà/ tr góp nhà, đin nước, ăn ung, đin thoi, xăng du đi li, tin hc cho con cái, chăm sóc y tế
  • 20% dành cho tiết kim, qu d phòng, đu tư
  • 30% còn li cho nhu cu cá nhân: mua sm, gii trí, th thao, làm đp, giao tiếp, du lch

102./ Mõi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 102):

F&B là gì?
F&B là viết tt ca t: Food and Beverage Service, dch theo tiếng Vit nghĩa là “dch v nhà hàng và quy ung”.
Ti Vit Nam, F&B bao gm: ca hàng ăn ung, nhà hàng là các nhà hàng phc v thc ăn nhanh, quán cafe (tính c chui cafe nhượng quyn, chui cafe t doanh, các quy bar).
F&B khác ngành dch v đim là gì F&B là mt tp con ca ngành dch v, F&B là mt phân h trong ngành dch v, đm nhn nhim v cung ng nhu cu ăn ung cho các thc khách trong các ngành du lch, khách sn, khách đa phương v.v…


103./ Mõi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 103):

Lòng tt ca bn phi đt đúng nơi & đúng thi đim thì mi phát huy được tác dng ca nó.

Vì thế Bn đng bao gi tùy tin vi vã giúp đ người khác khi chưa thc s hiu rõ v h.104./ Mõi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 104):

Điu kin đ Khi Nghip li:

1./ Phi có đam mê, quyết tâm, không s tht bi.

2./ Tái cu trúc li Sn Phm sn có hoc ra ý tưởng sn phm khác.

3./ Chun b tài chính: cho ít nht là 6 tháng đến 1 năm vn hành.

3./ Chun b v nhân s: nhân s có năng lc và nhit huyết.

4./ Có chiến lược hay cách đ làm đúng (bao gm sn xut, ti ưu sn phm, nghiên cu th trường, Marketing, Sale, Chăm sóc khách hàng, qun lý nhân s, h thng đi lý...)


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US