Thứ Ba, 2 tháng 6, 2020

MÕI NGÀY MỘT CÂU NÓI HAY VÀ Ý NGHĨA - PHẦN 3


MÕI NGÀY MT CÂU NÓI HAY VÀ Ý NGHĨA 

Phần 3
101./ Mõi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 101):

Cách chi tiêu tiết kim và phân b thu nhp gia đình theo quy tc 50/20/30: là cách phân b tin lương hàng tháng theo t l 50%, 20% và 30%.
  • 50% dành cho nhu cu thiết yếu: tin thuê nhà/ tr góp nhà, đin nước, ăn ung, đin thoi, xăng du đi li, tin hc cho con cái, chăm sóc y tế
  • 20% dành cho tiết kim, qu d phòng, đu tư
  • 30% còn li cho nhu cu cá nhân: mua sm, gii trí, th thao, làm đp, giao tiếp, du lch

102./ Mõi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 102):

F&B là gì?
F&B là viết tt ca t: Food and Beverage Service, dch theo tiếng Vit nghĩa là “dch v nhà hàng và quy ung”.
Ti Vit Nam, F&B bao gm: ca hàng ăn ung, nhà hàng là các nhà hàng phc v thc ăn nhanh, quán cafe (tính c chui cafe nhượng quyn, chui cafe t doanh, các quy bar).
F&B khác ngành dch v đim là gì F&B là mt tp con ca ngành dch v, F&B là mt phân h trong ngành dch v, đm nhn nhim v cung ng nhu cu ăn ung cho các thc khách trong các ngành du lch, khách sn, khách đa phương v.v…

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US