Thứ Năm, 21 tháng 7, 2022

MỖI NGÀY MỘT CÂU NÓI HAY VÀ Ý NGHĨA - PHẦN 3


MỖI NGÀY MT CÂU NÓI HAY VÀ Ý NGHĨA - Phần 3MỖI NGÀY MT CÂU NÓI HAY VÀ Ý NGHĨA PHẦN 1: https://www.truonglamson.com/2018/11/moi-ngay-mot-cau-noi-hay-y-nghia.html

MỖI NGÀY MT CÂU NÓI HAY VÀ Ý NGHĨA PHẦN 2: https://www.truonglamson.com/2019/03/moi-ngay-mot-cau-noi-hay-y-nghia.html101./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 101):

Cách chi tiêu tiết kim và phân b thu nhp gia đình theo quy tc 50/20/30: là cách phân b tin lương hàng tháng theo t l 50%, 20% và 30%.
  • 50% dành cho nhu cu thiết yếu: tin thuê nhà/ tr góp nhà, đin nước, ăn ung, đin thoi, xăng du đi li, tin hc cho con cái, chăm sóc y tế
  • 20% dành cho tiết kim, qu d phòng, đu tư
  • 30% còn li cho nhu cu cá nhân: mua sm, gii trí, th thao, làm đp, giao tiếp, du lch

102./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 102):

F&B là gì?
F&B là viết tt ca t: Food and Beverage Service, dch theo tiếng Vit nghĩa là “dch v nhà hàng và quy ung”.
Ti Vit Nam, F&B bao gm: ca hàng ăn ung, nhà hàng là các nhà hàng phc v thc ăn nhanh, quán cafe (tính c chui cafe nhượng quyn, chui cafe t doanh, các quy bar).
F&B khác ngành dch v đim là gì F&B là mt tp con ca ngành dch v, F&B là mt phân h trong ngành dch v, đm nhn nhim v cung ng nhu cu ăn ung cho các thc khách trong các ngành du lch, khách sn, khách đa phương v.v…


103./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 103):

Lòng tt ca bn phi đt đúng nơi & đúng thi đim thì mi phát huy được tác dng ca nó.

Vì thế Bn đng bao gi tùy tin vi vã giúp đ người khác khi chưa thc s hiu rõ v h.104./ Mỗi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 104):

Điu kin đ Khi Nghip li:

1./ Phi có đam mê, quyết tâm, không s tht bi.

2./ Tái cu trúc li Sn Phm sn có hoc ra ý tưởng sn phm khác.

3./ Chun b tài chính: cho ít nht là 6 tháng đến 1 năm vn hành.

3./ Chun b v nhân s: nhân s có năng lc và nhit huyết.

4./ Có chiến lược hay cách đ làm đúng (bao gm sn xut, ti ưu sn phm, nghiên cu th trường, Marketing, Sale, Chăm sóc khách hàng, qun lý nhân s, h thng đi lý...)


105./ Mỗi ngày một câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 105):

Một công thức trong kinh doanh đó là: mục tiêu của người bán hàng không phải là đánh bại khách hàng mà là thuyết phục họ.

Bạn tuyệt đối không nên bác bỏ, tranh cãi với những gì khách hàng nói, mà nên để họ nói hết những gì mình muốn để họ nhận thấy rằng bạn thực sự là người bán hàng biết lắng nghe. 

Sau đó bạn hãy đồng cảm với khách hàng và hãy chộp lấy cơ hội chốt đơn sau mỗi lần như thế. 


106./ Mõi ngày một câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 106): 


Khi đại dịch hay những khó khăn bất ngờ xảy ra trong cuộc sống hay kinh doanh hay đầu tư thì tầm quan trọng của tiền mặt quyết định sự sống còn. Người ta gọi “Tiền mặt là Vua – Cash is King”.  


1./ Nguyên tắt bất di bất dịch dù bạn là công nhân, lao động tự do, viên chức, kinh doanh, Doanh Nghiệp hay nhà đầu tư thì “không bao giờ để hết tiền mặt”.  


2./ Số tiền mặt cần có để duy trì sự sống còn hay hoạt động của hệ thống dao động từ 6 tháng - 1 năm.  0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US