Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2021

CON SỐ CHỦ ĐẠO 2 TRONG THẦN SỐ HỌC

 CON S CH ĐO 2 TRONG THN S HC

THEO TRƯỜNG PHÁI PITAGOS Ch đo 2 trong Thn s hc (Nhân s hc) là con s hiếm và rt đc bit, bi ch có mt tng s ca ngày sinh cng li cho ra được s 2, đó là s 20. Chuyên gia thn S hc Lê Đ Quỳnh Hương cho biết thc tế bà cũng gp rt ít người có con s này. Thc tế s lượng người có Con s ch đo là 2 (và s 22/4) ít hơn hn so vi các Con s ch đo còn li. Vì thế chng có gì đáng ngc nhiên khi c hai Con s ch đo này đu ám ch nhng ý nghĩa đc bit.

Vy người có Con s ch đo 2 đc bit như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiu bài viết sau nhé.

NHNG ĐC ĐIM NI BT CA NGƯỜI CÓ CON S CH ĐO 2:

Nhng người có con S ch đo 2 có mt kh năng đc bit đ làm vic dưới trướng mt người lãnh đo năng đng. Nếu không có được lãnh đo như thế, h d dàng cm thy lc li. Chính vì bn thân h khó tr thành lãnh đo, không có tham vng làm lãnh đo.

Bù li người có con S ch đo 2 có mt kh năng tìm kiếm và hp tác vi nhng người, hay nhng t chc có th đánh giá cao kh năng làm vic mt cách cn cù, tn ty, trung thành ca h.

Người có con S ch đo 2 cm thy không yên tâm nếu b đt dưới áp lc làm vic cường đ cao và thường trc. Người này cn được làm vic dưới tc đ t nhiên ca h, và s phi hp nhp nhàng. Người có con S ch đo 2 cũng không thích lòng thành ca h b nghi ng.

Người có con S ch đo 2 có kh năng s dng đôi tay nhy bén ca h, như trong hi ha hoc viết lách.

Nhng người có con S ch đo 2 có đc đim ni bt là đy nhy cm, trc giác tt, đáng tin cy, tn ty và đy tình cm. H là nhng nhà hòa gii hoc người mang đến hòa bình, đôi khi có th đưa đến kh năng tái cu trúc li mt t chc và đây là mt đc tính rt quý.

Người có con S ch đo 2 là người ít b Cái Tôi chi phi nht, th hin s nhy bén và ít v k đáng quý trong nhng trường hp phi hy sinh đ hòa nhp vào tinh thn chung khi cn.

Theo tiến sĩ David A.Phillips, trong thế k 21, người có con S ch đo 2 s không còn khan hiếm như thế k 20 na. Điu này được kỳ vng là s góp phn mang đến mt thế k ca s phát trin v trc giác và hòa bình nhiu nơi trên thế gii.

NHNG NHƯỢC ĐIM CN KHC PHC ĐI VI NGƯỜI S CH ĐO 2:

Mt s người có S ch đo 2 không th nhn ra rng s phát trin trong h phi được điu chnh t chính bn thân con người ca h.

Người có S ch đo 2 đôi khi có cái tôi quá ln s khiến h tr nên nóng gin.

Người có S ch đo 2 có th da dm quá nhiu vào tính lý trí mà b qua phn trc giác, điu này s đưa h đến nhng phán đoán sai lm.

NHNG Đ XUT PHÁT TRIN ĐI VI NGƯỜI S CH ĐO 2:

Người có S ch đo 2 nên vn dng trc giác mnh m ca h đ phát trin tính t tin và chn la được nhng người bn hay đi tác làm vic nào có th đánh giá cao nhng kh năng ca h. Người có S ch đo 2 s t đng phát hin ra kh năng kim soát cm xúc, đ din đt nhng biu cm ca mình, đ phát trin các lĩnh vc liên quan đến trí não, kh năng suy lun và trí nh.

NGH NGHIP HP NHT ĐI VI NGƯỜI S CH ĐO 2:

Người có S ch đo 2 phù hp làm vic vi vai trò tr lý cá nhân cho các thành viên qun tr doanh nghip hay các t chc, đc bit là các hot đng giáo dc hay thin nguyn.

Người có S ch đo 2 cũng rt có máu ngh thut, vi mt đ nhy cm cao có th làm trong hi ha, âm nhc, ca hát hay nhy múa. Vi nhng lĩnh vc này Người có S ch đo 2 phù hp khi biu din cùng vi đám đông, tp ca, nhóm nhy… nghĩa là Người có S ch đo 2 không phù hp khi biu din mt mình.

Người có S ch đo 2 cũng đôi khi làm nhng nhà ngoi giao gii, nhà hot đng xã hi, thư ký.

Người có S ch đo 2 nếu t bé giáo dc không đy đ, có th s làm mt người công nhân.

VÍ D TRƯỜNG HP NGƯỜI CÓ THN S HC S 2:

Mt vài trường hp ví d người có Thn s hc s 2 như: người có ngày sinh:

2/9/2007 ( 2+9+2+0+0+7 = 20 = 2+0 = 2).

26/8/2011 ( 2+6+8+2+0+1+1) = 20 = 2+0 = 2).

1/2/1970 ( 1+2+1+9+7+0 = 20 = 2+0 = 2).

1/1/1980 ( 1+1+1+9+8+0 = 20 = 2+0 = 2).

 

KT LUN V NGƯỜI CÓ THN S HC S 2:

* Người có Thn s hc S 2 có tính nhy cm, có trc giác tt, có tinh thn h tr, đáng tin cy, có kh năng hòa gii, giàu lòng trc n, có tính ngh sĩ và phù hp lĩnh vc như hi ha, viết lách.

* Người có Thn s hc S 2 không th chu được áp lc khi làm vic cường đ cao và nhiu sc ép.

* Nhng người có Con s ch đo 2 rt cn s dìu dt hoc cn mt lãnh đo đ h nương theo và h có năng lc làm vic dưới trướng mt người lãnh đo năng đng. Vì vy nếu Bn là lãnh đo doanh nghip thì gp nhng người có Thn s hc là Con s 2 phi tuyn h v làm cùng bn. H rt đáng đ ta tin tưởng và h không có ý đ lt đ v trí lãnh đo ca bn. Chn bn chơi cùng cũng vy, khi gp người S 2 thì Bn c yên tâm mà kết bn và không ngi đt nim tin vào h.

 

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US