Thứ Năm, 18 tháng 3, 2021

CÁCH TÍNH SỐ CHỦ ĐẠO THEO NGÀY SINH - TRONG THẦN SỐ HỌC THEO TRƯỜNG PHÁI PYTHAGORAS

 CON S CH ĐO TRONG THN S HC LÀ GÌ?
CÁCH TÍNH S CH ĐO THEO NGÀY SINH THEO TRƯỜNG PHÁI PYTHAGORAS
Thn S Hc hay Nhân S hc (Numerology) là vic nghiên cu ý nghĩa, biu tượng ca các con s và nhng nh hưởng ca nó đi vi đi sng ca mt con người. Thn S Hc hin ti đã tr thành mt b môn huyn hc được nhiu người quan tâm và nghiên cu. Thn S Hc phn nh cuc sng ca chúng ta luôn bao hàm nhng con s, t tên ca Bn đến ngày tháng năm sinh ca Bn cũng nm trên h thng lun gii ca Thn S Hc.

S trong thn s hc có th cho ta tính toán các con s và cho ra nhng kết qu v đc đim tính cách, khao khát riêng, sc mnh và s phn ca mi người, xác đnh ta là ai ngay t khi sinh ra, nhng bài hc ta cn phi tri qua và th thách ta cn phi đi mt. Như vy Thn S Hc chính là tm gương phn chiếu hành trình ca mt con người dưới dng nhng con s.

CON S CH ĐO TRONG THN S HC LÀ GÌ?

** Con s ch đo theo Thn S Hc (Your Rulling Number) là con s xâu chui toàn b cuc sng ca bn t khi bn sinh ra cho đến lúc bn mt đi. Con s ch đo ca Bn có th tiết l cho bn rt nhiu điu v cuc sng, và là mt công thc quan trng đ bn phát huy thế mnh đ lên đnh cao ca thành công hay nhng thun li cho cuc đi bn sau này, thúc đy phát trin tài năng ca Bn.

** Con s ch đo ca cuc đi bn s tìm hướng đi cho tương lai ca mình d dàng hơn và tt nhiên cũng s phù hp và gt hái nhiu thành tu hơn nhiu. Con s ch đo ca Bn s th hin c v mt tích cc ln mt hn chế, t đó giúp Bn hoàn thin hơn nhng gì còn hn chế đng thi phát huy nhng tích cc đ có tiến b và hoàn thin bn thân.

CÁCH TÍNH S CH ĐO THEO NGÀY SINH CA BN THEO TRƯỜNG PHÁI PYTHAGORAS:

** Ly ngày sinh Dương lch ca bn theo ngày, tháng, năm sinh.

** Bn tiến hành cng tng các con s có trong ngày sinh li nhiu ln cho đến khi tng s là 1 con s và nm t s 2 đến s 11.

Ví dụ 1:

 • Ngày sinh: 11/6/1989
 • Ta tiến hành cng: 1+1+6+1+9+8+9 = 35.
 • Bn cng tiếp: 35 = 3+5 = 8.
 • Vy Con s ch đo là: 8.

Ví d 2:

 • Ngày sinh: 12/11/1984
 • Ta tiến hành cng: 1+2+1+1+1+9+8+4 = 27.
 • Bn cng tiếp: 27 = 2+7 = 9.
 • Vy Con s ch đo là: 9.

Ví dụ 3:

 • Ngày sinh: 29/ 01 / 1989
 • Ta tiến hành cộng: 2+9+0+1+1+9+8+9 = 39.
 • Bạn cộng tiếp: 39 = 3+9=12.
 • Tiếp tục Bạn cộng tiếp lần nữa: 12 = 1+2=3.
 • Vậy con số chủ đạo là: 3.


** Theo trường phái Pythagoras thì không có Con s ch đo là 1 mà các Con s ch đo s ch có t s 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.

** Riêng Con s ch đo 4 có mt trường hp trùng nhau khác na là con s ch đo 4 được to thành t s tng 22. Như vy nếu có s tng 22 thì đ phân bit vi s 4 bình thường thì Bn có th ghi là: 22/4.


Chúc bạn tìm ra được con số ch đo của riêng mình!


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US