Thứ Năm, 22 tháng 4, 2021

NHỮNG CÂU TIẾNG ANH DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

 

ENGLISH SENTENCES FOR USE IN EMERGENCIES
NHNG CÂU TING ANH DÙNG TRONG TRƯỜNG HP KHN CP

 

Trong cuc sng hàng ngày bn s có lúc chúng ta gp phi nhng tình hung khn cp. Lúc này chúng ta rt cn nhng câu tiếng Anh giao tiếp thông dng ngn gn, d hiu, mà li tiết kim thi gian, công sc đ kp thi x lý vn đ cp bách:

 

1./ Call the fire brigade!

 Hãy gi cu ha!


2./ Call the police!

 Hãy gi công an!


3./ There is a fire.

 Có đám cháy đng kia.


4./ Hurry!

 Nhanh lên!


5./ I’m here.

 Tôi đây.


6./ Are you OK?

 Bn có n không?


7./ I’ve been mugged.

 Tôi va b cướp.


8./ I’m lost.

 Tôi b lc.


9./ Don’t worry!

 Đng lo lng!


10./ Calm down!

 Hãy bình tĩnh!


11./ Help me!

 Cu tôi vi!


12./ Somebody helps!

 Ai đó giúp tôi vi!


13./ I need a doctor

 Tôi cn bác sĩ


14./ Be careful!

 Cn thn!


15. /Call an ambulance!

 Gi xe cp cu đi!

 

Hy vng qua 15 câu tiếng Anh trên s giúp các bn phn nào trong giao tiếp.

 

Chúc các bn nhiu sc khe và thành công!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US