Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

BỘ Y TẾ KHUYẾN CÁO THÔNG ĐIỆP 5K - CHUNG SỐNG AN TOÀN VỚI DỊCH BỆNH COVID-19

 

B Y T KHUYN CÁO THÔNG ĐIP 5K
CHUNG SNG AN TOÀN VI DCH BNH COVID-19Đ ch đng phòng, chng dch COVID-19 trong trng thái “bình thường mi”, B Y tế mong mun và kêu gi mi người dân Vit Nam cùng nhau thc hin Chung sng an toàn vi đi dch COVID-19. Thc hin "5K: Khu trang – Kh khun – Khong cách – Không tp trung – Khai báo y tế" đ gi an toàn cho Bn và Chúng ta trước đi dch COVID-19!

 

B Y tế gi đến Bn “Thông đip 5K vi các ni dung chính sau đây:

 

1./ KHU TRANG: Đeo khu trang vi thường xuyên ti nơi công cng, nơi tp trung đông người; đeo khu trang y tế ti các cơ s y tế, khu cách ly.

 

2./ KH KHUN: Ra tay thường xuyên bng xà phòng hoc dung dch sát khun tay. V sinh các b mt/ vt dng thường xuyên tiếp xúc (tay nm ca, đin thoi, máy tính bng, mt bàn, ghế…). Gi v sinh, lau ra và đ nhà ca thông thoáng.

 

3./ KHONG CÁCH: Gi khong cách khi tiếp xúc vi người khác.

 

4./ KHÔNG T TP đông người.

 

5./ KHAI BÁO Y T: thc hin khai báo y tế trên App NCOVI; cài đt ng dng BlueZone ti đa ch https://www.bluezone.gov.vn đ được cnh báo nguy cơ lây nhim COVID-19.

Khi có du hiu st, ho, khó th hãy gi đin cho đường dây nóng ca B Y tế 19009095 hoc đường dây nóng ca y tế đa phương đ được tư vn, h tr, hướng dn đi khám bnh đm bo an toàn.

 

Đi dch COVID-19 vn đang din biến phc tp trên toàn cu, Vit Nam chúng ta s phi tiếp tc chng dch COVID-19 trong thi gian dài và dn hình thành nếp sng, ng x phù hp trong điu kin có dch bnh.


Chúng ta hãy cùng chung tay thực hiện tốt thông điệp 5k nhé!

Chúc các bn an toàn và nhiu sc khe!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US