Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

CON SỐ CHỦ ĐẠO 3 TRONG THẦN SỐ HỌC

CON S CH ĐO 3 TRONG THN S HC

 

Trong Thn s hc theo trường phái Pitago, Con s 3, 6, 9 nm trên Trc Ngang Trí não. Nhng người có con s ch đo S 3 nhn rt mnh phn tư duy và lý lun. Người có S 3 luôn là tâm đim chú ý trong s đông hoc là đim sáng trong công vic. Tuy nhiên h li hn chế v kh năng cm nhn cm xúc ca người khác. Nhng người có ngày sinh cng li bng 12, 21, 30, 39, 48 s có Con s ch đo là 3.


ĐC ĐIM NI BT CA NGƯỜI CÓ CON S CH ĐO 3:

 

Ưu đim vượt tri ca người có Con s ch đo 3 là đu óc nhanh nhy, tư duy linh hot. Vì vy h luôn có li thế trong công vic hoc là tâm đim ca s kin hoc đám đông. Mt khi người S 3 tp trung suy nghĩ hoc chú tâm làm vic gì thì có th nói nhng người khác khó mà theo kp.

Trong mt vài trường hp, Người có Con s 3 đôi khi s dng tư duy nhy bén thành nhng khiếu hài hước, dí dm khiến người xung quanh luôn yêu quý h. Nói chung, khi làm bt c vic gì mà h s dng tư duy thì đu đt hiu qu cao hơn là th hin qua cm xúc và hành đng. H din đt bn thân thông qua kênh tư duy s thun li hơn nhiu so vi din đt cm xúc hoc nhng hành đng c th.

Nhng người S 3 s có nhng mc đích chính liên quan ti các kh năng tư duy, suy nghĩ. H đt tm quan trng lên mc tiêu thu hiu cuc sng cùng vi s phát trin cá tính, có điu nhng điu này có liên quan đến kh năng vn dung tư duy ca h nhiu hơn là các tri nghim thc tế hay vn dng trc giác. Nhng điu h phng s cuc sng được din đt thông qua vic tư duy, lên kế hoch, phân tích, ghi nh

Đi vi nhng người S 3, đu óc cc nhanh nhy, óc hài hước và s tnh táo rt lý trí nói chung khiến h d dàng đt được s thành công trong công vic. H có th tr thành linh hn ca bui tic hoc là người sáng giá trong Công ty, tuy vy khi nhà, h không phi lúc nào cũng cho thy rõ như vy.

H có th khá d thương, d chu vi nhng người quen sơ sơ, tuy vy, vi nhng người có gn bó lâu dài h d t ra hay ‘soi’ li. Điu này có th gây ra s mt mi đi vi nhng người sng gn, đc bit là bn đi. Người S 3 khá thích giúp đ người khác, min là nhng người đó có chút tương đng v tư duy và nhng người khác chu hp tác vi h.

 

NHNG ĐIM CN PHI KHC PHC CA NGƯỜI CÓ CON S CH ĐO 3:


Đi vi nhng người S 3 vì quá mnh v tư duy nên h thường t ra không hài lòng vi nhng ai kém thông minh hơn hoc thiên v tình cm. Đc bit đi vi nhng người thân trong gia đình, bn bè nhng người gn bó lâu dài thì người S 3 hay phê bình gt gng, khiến nhng người xung quanh mt mi, đc bit là người bn đi.

Nhng người S 3 d b vướng vào cm giác cm quyn, gia trưởng hoc ch đo người khác. Điu này có th gây ra khá nhiu hiu lm và mt vui. Bi tính tnh táo quá lý trí, nhiu người S 3 d t ra thiếu kiên nhn và kém bao dung vi nhng người kém may mn hơn v mt trí não, khá ch trích h v nhng mt gii hn này.

Nếu không ý thc kim soát tt phn này, trong gia đình s dn đến nhng cuc hôn nhân tan v. Trong vài tình hung, vic ch trích thường xuyên có th to nên mt áp lc nng n nơi người bn đi, khiến người bn đ b tn th.

T thế mnh tư duy, người S 3 đôi khi s b nhn xét là người trch thượng, gia trưởng hoc thích ch đo người khác, thiếu kiên nhn, ít bao dung, H luôn đòi hi cao ti mc hoàn m c trong công vic cũng như vi người khác.

 

NHNG Đ XUT PHÁT TRIN CA NGƯỜI CÓ CON S CH ĐO 3:


Người S 3 cn có ý thc kim soát tt bn tính ca mình, nht là hn chế phê bình gay gt nhng người trong gia đình, vic cn nhn người khác, thay vào đó nhìn nhn nhng tri nghim kém vui như nhng cơ hi hu ích đ phát trin. Đi vi người bn đi, S 3 cn hn chế nhng li ch trích nếu không s nh hưởng ti hôn nhân hoc làm đi phương b tn th.

Quá mnh v tư duy nên người S 3 cn hc cách phát trin kh năng cm nhn cm xúc ca người khác. Cn lng nghe nhiu hơn và suy xét s vic góc nhìn ca đi phương đ có s thu hiu và hành x hài hòa, không gây tn thương lên người xung quanh. Và điu này được ci thin tt đến ni dn dn h s hc được cách sng chung hòa hp vi người khác. Cuc sng vì thế s tích cc hơn nhiu.

Người S 3 s nhn được li ích tuyt vi nếu m rng phương thc biu đt ca mình bng cách vn dng trc giác và tr nên thc tế hơn trong các hot đng hàng ngày, đc bit là ti nhà.

 

NGH NGHIP HP NHT CA NGƯỜI CÓ CON S CH ĐO 3:

 

Nhng người S 3 hp nht vi các công vic liên quan đến trí não, bao gm các lĩnh vc hc thut, đc bit là khoa hc, kế toán, qun tr kinh doanh, lên phn mm IT, phân tích h thng, vv… H cũng có th là nhng nhà nghiên cu khoa hc gii giang, hoc din xut trong showbiz, hoc các nhà lý lun phê bình các b môn ngh thut.


TÓM LƯỢC NGƯỜI CÓ CON S CH ĐO 3:


Người S 3 có đu óc luôn tnh táo, hot đng, nhanh nhy, gii đánh giá, suy nghĩ và lên kế hoch. H cũng có óc hài hước khá thông minh, nhưng d gp các vn đ trong cuc sng hôn nhân nếu không kim soát tt các mt tiêu cc ca bn than h.


VÍ D NGƯỜI CÓ CON S CH ĐO 3

Ngày tháng năm sinh: 30/8/1990:

Cng: 3+0+8+1+9+9+9=39

Tiếp tc cng s 39: 3+9=12

Tiếp tc cng s 12: 1+2=3

Con s ch đo người này là 3. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US