Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

HÌNH ẢNH CON GÁI TRƯƠNG NGỌC GIA HÂN: 17-20 THÁNG TUỔIHÌNH ẢNH CON GÁI TRƯƠNG NGỌC GIA HÂN: 17-20 THÁNG TUỔI ĐẾN NGÀY 8-8-2013

BÉ BIẾT ĐI NHƯNG CÒN HƠN YẾU, DỄ TÉ.