Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

NHỮNG CÔNG VIỆC LÀM THÊM DỄ KIẾM TIỀN

NHỮNG CÔNG VIỆC LÀM THÊM DỄ KIẾM TIỀN


Chào bạn.

Bạn muốn cân bằng giữa làm thêm và đi học ở đại học là điều không dễ dàng. Công việc làm thêm có thể giúp bạn không phải ăn toàn mì gói trong suốt tháng, nhưng để theo đuổi công việc khi còn đang đi học đòi hỏi bạn phải khéo léo và linh hoạt nhất là thời gian.