Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI 64 TỈNH THÀNH - VIỆT NAM

MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI 64 TỈNH THÀNH

CẬP NHẬT MỚI NHẤT 2017Chào bạn.

Đôi lúc làm việc bạn cần gọi điện thoại đến các tỉnh thành mà cần các mã vùng, bạn không thể nhớ hết được nên sau đây là bảng mả vùng điện thoại các tỉnh đã thêm số 0 phía trước, bạn chỉ cần đọc và bấm như các mã bên dưới nhé.