Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016

MÃ ZIP CODE 64 TỈNH THÀNH 2017

MÃ ZIP CODE 64 TỈNH THÀNH 2017
Chào bạn

Mã Zip Code là gì?

+ Mã ZIP Code là một hệ thống mã bưu chính được sử dụng bởi Bưu điện Hoa Kỳ kể từ năm 1963. Thuật ngữ ZIP một từ viết tắt của Kế hoạch Cải tiến Khu vực, được chọn để cho thấy thư di chuyển hiệu quả hơn và do đó nhanh hơn. Mã ZIP CODE mở rộng được giới thiệu năm 1983 bao gồm năm chữ số của Mã ZIP CODE,