Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Tư, 31 tháng 10, 2018

TẦM QUAN TRỌNG CỦA KỸ NĂNG MỀM


TM QUAN TRNG CA K NĂNG MM


NGƯỜI THÀNH ĐT CH CÓ 25% KIN THC CHUYÊN MÔN, 75% CÒN LI BI NHNG K NĂNG MM  

I./ K năng mm là gì - “Soft skills”?

** K năng mm là nhng k năng có liên quan đến vic hòa mình vào sng hay tương tác vi xã hi, cng đng, tp th hoc t chc. K năng mm khác vi k năng cng đ ch trình đ chuyên môn, kiến thức chuyên môn hay bng cp và chng ch chuyên môn.