Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

NHỮNG CÂU NÓI HAY VÀ Ý NGHĨA - PHẦN 1 - BẠN NÊN ĐỌC MỘT LẦN
MÕI NGÀY MT CÂU NÓI HAY VÀ Ý NGHĨA - PHẦN 1


1./ Mõi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 1):

NGƯỜI CÓ NĂNG LỰC CÓ NHỮNG PHẨM CHẤT NÀO?


NGƯỜI CÓ NĂNG LC ĐƯỢC HIU NHƯ TH NÀO?
Đ ĐƯỢC NHÀ TUYN DNG ĐÁNH GIÁ VÀ CH
N  • Các nhà tuyn dng hin nay da trên chun k năng và năng lc (Skill-based and Competency-based Recuitment) đã được ph biến trong và s là gii pháp ti ưu tuyn dng trong k nguyên 4.0. Đây là mt phương pháp tuyn dng mi và ưu vit mà theo đó ng viên được đánh giá theo các b k năng và chun năng lc ca công vic.

FOLLOW US