Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2018

BÍ QUYẾT TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN


CÁCH THC TO ĐNG LC CHO NHÂN VIÊN


S hu mt ngun nhân lc di dào, năng đng và sn sàng hoàn thành tt công vic được giao luôn là điu kỳ vng ca mt CEO hay ch doanh nghip. Nếu được tr công hu hĩnh, nhân viên s sn sàng làm tt c vì bn, nếu bn mnh tay chi tin đ tưởng thưởng cho thành công mi đt được thì nhân viên s vô cùng hnh phúc.