Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ THƯƠNG HIỆU - BRAND


THƯƠNG HIU LÀ GÌ?
CÁC ĐNH NGHĨA CƠ BN LIÊN QUAN ĐN THƯƠNG HIUI./ Thương hiu là gì - Brand?
Chưa có mt khái nim chính thc nào có th th hin trn vn thương hiu là gì. Thương hiu ( Brand) thc ra là mt tài sn vô hình quan trng đi vi các doanh nghip ln, giá tr thương hiu ca doanh nghip chiếm mt phn đáng k trong tng giá tr ca doanh nghip.