Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

NGHỆ THUẬT QUẢN TRỊ NHÂN SỰ DÀNH CHO CEO


KIN THC QUN TR NHÂN S DÀNH CHO CEO

CEO - CHIEF EXECUTIVE OFFICER


Theo Tạp chí Havard Business Review (HBR), có khong 40% tân CEO tht bi trong vòng 18 tháng đu sau khi nhm chc. Làm sao đ mt CEO có th gây tm nh hưởng vi đi ng nhân s. CEO mun công ty n đnh, phát trin thì phi có Kiến thc K năng v Qun tr Nhân s.