Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN


CÁCH XÂY DNG THƯƠNG HIU CÁ NHÂN HIU QU


I./ Thương hiu Cá nhân là gì?

Thương hiu không ch gn vi sn phm mà nó có th gn vi bt kỳ Công ty, Doanh nghip, đa danh nào, và c con người. Mt sn phm mang thương hiu ni tiếng thì bán rt chy hàng, bn thân cá nhân con người cũng cn thương hiu đ tr nên ni bt và có giá tr hơn.