Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2019

NHỮNG LỜI CHÚC TẾT - CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019 HAY VÀ Ý NGHĨA


NHNG LI CHÚC TT - CHÚC MNG NĂM MI HAY VÀ Ý NGHĨA
NĂM KỶ HỢI 2019Tết đến, xuân v là dp mi người trong gia đình đoàn t và gi đến cho nhau nhng li chúc ý nghĩa. Nhng li chúc tết dành tng nhau chính li nét đp trong phong tc ca người vit. T li chúc đó còn th hin rt rõ tâm nguyn ca người chúc gi gm ti người nhn nhưng mong ước nguyn cu hnh phúc, bình an.

FOLLOW US