Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN MỚI - CHO DOANH NGHIỆP NHỎ


HƯỚNG DN QUY TRÌNH ĐÀO TO NHÂN VIÊN M
DÀNH CHO DOANH NGHIP NH - ÁP DNG CHO ĐA NGÀNH NGHVi các doanh nghip nh thì chi phí hn hp, nên vic thuê được nhng người gii và gi chân h thì là mt điu khó khăn. Vì vy gii pháp là luôn tuyn nhân s mi và đào to cho các nhân viên mi đ h có th phát trin các k năng và làm vic tt nht.

FOLLOW US