Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2022

GIAO TIẾP LÀ GÌ? VÀ VAI TRÒ CỦA GIAO TIẾP


GIAO TIP LÀ GÌ? 

VÀ VAI TRÒ CA GIAO TIP1./ Giao tiếp là gì?
# Giao tiếp là mt quá trình hot đng trao đi thông tin gia người nói và người nghe nhm đt được mt mc đích nào đó.
# Thông thường, giao tiếp tri qua ba trng thái:
  • Trao đi thông tin, tiếp xúc.
  • Hiu biết ln nhau to quan h.
  • Tác đng và nh hưởng ln nhau.
# Giao tiếp được coi là mt dng hot đng đc bit ca con người trong đi sng xã hi. Đó là hot đng xác lp và vn hành các quan h gia con người vi con người. Các quan h này có th din ra gia mt người vi mt người khác, vi mt nhóm người, vi tp th vi mt t chc đoàn th, giai cp dân tc hoc con người vi đi sng xã hi.

# Giao tiếp bt ngun t đc đim và yêu cu trong quá trình hot đng ca con người. Nó là nhu cu ca con người trong đi sng ca h.

2./ Nhng hình thc giao tiếp:
  • Giao tiếp cá nhân vi cá nhân.
  • Giao tiếp cá nhân vi nhóm: đến gp mt gia đình, mt nhóm bn, s giao tiếp này phc tp hơn cá nhân cùng mt lúc giao tiếp vi nhiu người nhưng mang tính cá nhân.
  • Giao tiếp gia nhóm vi nhóm.
  • Giao tiếp gia nhóm vi cng đng.
3./ Nhng phương tin giao tiếp:

# Là nhng yếu t cá nhân s dng đ giao tiếp. Nhng yếu t này rt đa dng như ngôn ng, đng tác hình th, đ vt…

a./ Phương tin giao tiếp phi ngôn ng:

# Dáng điu, điu b, ánh mt, n cười, tư thế, tác phong.

# S giao tiếp v v mt, bng mt, bng n cười, bng hành vi c ch, đng tác…được hình thành trong đi sng xã hi, quan h xã hi, hoàn cnh, điu kin, khong cách gia các cá nhân, cá tính ca các cá nhân…

# Giao tiếp bng mt (ánh mt, s thay đi hình th ca mt như m to mt, trn mt, lim dim mt…) có  tác dng rt ln. Người ta thường nói “Đôi mt là ca s ca tâm hn”.

# Giao tiếp bng n cười, v mt cũng có ý nghĩa tương t. Nhng phương tin phi ngôn ng còn mang đt tính dân tc, c giai cp. Người Nht m to mt, trn tròn mt là gin d, nhưng người Vit Nam li là s ngc nhiên, đôi khi biu th s ngây thơ, chưa biết gì.

# Phương tin giao tiếp thông qua vt cht nhng đ vt c th: quà tng, tng hoa, đ vt ý nghĩa… Nhng hình nh, hình tượng : bưu nh, nh chp. Danh thiếp, giy viết thư có tiêu đ

# Phương tin giao tiếp thông qua nhng c ch đc bit: ôm hôn, chào, v vai, bt tay, s va chm vut ve âu yếm…

b./ Phương tin giao tiếp bng ngôn ng: 
  • Ni dung ngôn ng: là ý nghĩa ca li nói, ca t.
  • Tính cht ngôn ng: din t nhp điu, âm sc….
  • Ngôn ng là phương tin đ biu đt ý nghĩ ca mi người. Khi bn mun nói chuyn hoc trao đi thông tin vi mt ai đó thì bn phi s dng ngôn ng đ truyn ti nhng thông đip mà bn mun bày t. Ngôn ng là mt công c giao tiếp mà chúng ta luôn s dng nó hàng ngày. 
4./ Vai trò ca giao tiếp đi vi con người và xã hội:

# Giao tiếp là mt hot đng đóng vai trò rt quan trng trong cuc sng hàng ngày ca chúng ta. Dù trong cuc sng hay trong công vic giao tiếp đu là cu ni gia con người vi con người giúp chúng ta hiu nhau hơn.

Giao tiếp có nhiu vai trò, mt s vai trò cơ bn ca giao tiếp mà mi chúng ta đu cn có như bên dưới:


a./ Giao tiếp là điu kin tn ti ca cá nhân và xã hi:

# Giao tiếp là điu kin tn ti ca con người. Nếu không có giao tiếp vi người khác thì con người không th phát trin, cm thy cô đơn và tr thành bnh hon. Nếu không có giao tiếp thì không có s tn ti xã hi, vì xã hi luôn là mt cng đng người có liên kết vi nhau.

# Qua giao tiếp chúng ta có th xác đnh được các mc đ nhu cu, tư tưởng, tình cm, vn sng, kinh nghim…ca đi tượng giao tiếp, nh đó mà ch th giao tiếp đáp ng kp thi, phù hp vi mc đích và nhim v giao tiếp.

b./ Là điu kin tn ti ca mi cá nhân hay cng đng:

# Giao tiếp là nhu cu sm nht ca con người t khi tn ti đến khi mt đi. T khi con người mi sinh ra đã có nhu cu giao tiếp, nhm tha mãn nhng nhu cu ca bn thân. Đ tham gia vào các quan h xã hi, giao tiếp vi người khác thì con người phi có mt cái tên, và phi có phương tin đ giao tiếp.

# Ở đâu có s tn ti ca con người thì đó có s giao tiếp gia con người vi con người, giao tiếp là cơ chế bên trong ca s tn ti và phát trin con người.

# Khi ln lên con người phi có ngh nghip nên vic đào to, chun b tri thc cho ngh nghip và hc tp tiếp xúc vi mi người thì s thông qua giao tiếp. Khi đi làm phi có ngh thut giao tiếp vi mi người thì mi thành đt trong cuc sng. Trong quá trình lao đng con người không th tránh được các mi quan h vi nhau.

# Giao tiếp giúp con người truyn đt kinh nghim, thuyết phc người khác hot đng, gii quyết các vn đ trong hc tp, sn xut kinh doanh.

# Qua giao tiếp giúp con người hiu biết ln nhau, liên h vi nhau và làm vic cùng nhau.

c./ Thông qua giao tiếp con người gia nhp vào các mi quan h xã hi, lĩnh hi nn văn hóa xã hi, đo đc, chun mc xã hi.

# Trong quá trình giao tiếp thì cá nhân điu chnh, điu khin hành vi ca mình cho phù hp vi các chun mc đo đc xã hi, quan h xã hi, phát huy nhng mt tích cc và hn chế nhng mt tiêu cc.

# Cùng vi hot đng giao tiếp con người tiếp thu nn văn hóa, xã hi, lch s biến kinh nghim đó thành vn sng. Nhiu nhà tâm lý hc đã khng đnh, nếu không có s giao tiếp gia con người thì mt đa tr không th phát trin tâm lý, nhân cách và ý thc tt được.

# Nếu con người trong xã hi mà không giao tiếp vi nhau thì s không có mt xã hi tiến b, con người tiến b. Nếu con người không giao tiếp vi xã hi thì s không biết phi làm nhng gì đ cho phù hp vi chun mc xã hi, s rơi vào tình trng cô đơn, cô lp v tinh thn và đi sng s gp rt nhiu khó khăn.

# Trong khi giao tiếp vi mi người thì h truyn đt cho nhau nhng tư tưởng, tình cm và có điu kin tiếp thu được nhng tinh hoa văn hóa nhân loi.

d./ Thông qua giao tiếp con người hình thành năng lc t ý thc:

# Trong quá trình giao tiếp, con người nhn thc đánh giá bn thân mình trên cơ s nhn thc đánh giá người khác. Theo cách này h có xu hướng tìm kiếm người khác đ xem ý kiến ca mình có đúng không. T đó h có s t điu chnh, điu khin hành vi ca mình theo hướng tăng cường hoc gim bt s thích ng ln nhau.

# T ý thc là điu kin tr thành ch th hành đng đc lp, ch th xã hi. Thông qua giao tiếp thì mi người t điu chnh, điu khin hành vi theo mc đích t giác. Thông qua giao tiếp thì con người có kh năng t giáo dc và t hoàn thin mình.

# Con người t nhn thc v bn thân mình t bên ngoài đến ni tâm, tâm hn, nhng din biến tâm lý, giá tr tinh thn ca bn thân, v thế và các quan h xã hi.

# Khi mt con người đã t ý thc được thì khi ra xã hi h thường nhìn nhn và so sánh mình vi người khác xem h hơn người khác đim nào và yếu hơn đim nào, đ n lc và phn đu, phát huy nhng mt tích cc và hn chế nhng mt yếu kém.

# Nếu con người khi sinh ra mà b b rơi, mà được đng vt nuôi thì nhng c ch và hành đng ca bn thân con người đó s ging như c ch và hành đng ca con vt mà đã nuôi bn thân con người đó.

e./ Giao tiếp tha mãn nhiu nhu cu khác ca con người:

# Nhng nhu cu ca con người như: nhu cu thông tin, nhu cu được tha nhn, nhu cu được quan tâm, nhu cu được hòa nhp vào nhng nhóm xã hi nht đnh…ch được tha mãn trong giao tiếp. Nhu cầu gp g, tiếp xúc, liên h qua đin thoi, email, đc, xem ti vi…

Chúc bạn giao tiếp thành công!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com
Tel: 0918 407070


****************
Cty TNHH BE THE RICHwww.BeTheRich.com
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US