Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2022

NHỮNG CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI MẪU KHI PHỎNG VẤN XIN VIỆC LÀM


NHNG CÂU HI THAM KHẢO THƯỜNG GẶP

PHNG VN VÀ TR LI KHI XIN VIC LÀMĐ có thông tin vic làm tt, sinh viên nên tn dng tham gia nhng dip hi ch vic làm đ tìm hiu th trường lao đng, thc tế ngành ngh mình đang theo hc cùng nhng đòi hi ca doanh nghip và quy trình tuyn dng. Tham kho vic làm trên các trang website tuyn dng.

Ngay thi gian ngi ghế nhà trường sinh viên cn xây dng mong mun ngh nghip cho riêng mình. Bên cnh chun b kiến thc trên ging đường thì sinh viên cn hc thêm các kiến thc khác như ngoi ng, tin hc, và kiến thc xã hi thông qua bên ngoài, thông qua báo chí, sách, mng xã hi, Internet, hay t nhng trãi nghim thc tế.
Ngoài ra sinh viên cn rèn luyn mt s k năng như: k năng giao tiếp, k năng lng nghe và hc hi, k năng gii quyết vn đ, k năng qun lý thi giain, k năng làm vic nhóm thông qua hot đng xã hi ti trường…
Mt thái đ lc quan, trung thành, trung thc, hp tác, cu tiến, siêng năng, cn cù, ham hc hi, nhanh nh, biết giúp đ người khác là điu kin cn thiết đ nhà tuyn dng chn cho bn.
Sinh viên nên coi trng vic trình bày h sơ xin vic vì nó th hin bn thân ng viên. H sơ xin vic đy đ giy t cn thiết theo trình t mà còn phi trình bày chnh chu nhm thm hin năng lc cá nhân và mong mun làm vic ti nơi mà bn ng tuyn. H sơ xin vic chi tiết các thông tin bn thân và thành tích cá nhân.
Trước khi xin vic, bn cn phi tìm hiu tình hình và hot đng kinh doanh ca công ty đ biết rõ công ty mình ng tuyn như thế nào, tính cht công vic thích hp vi mình không. Ngoài ra đ t tin hơn khi tham gia phng vn thì bn cn rèn luyn tr li trước các câu hi tham kho khi phng vn bi vì các câu hi nhà tuyn dng đưa ra là đ th thách ng viên đ tìm ra ng c viên hoàn ho. Nhng câu hi tưởng chng như đơn gin, nhưng thc ra h đang khéo léo tìm kiếm nhng thông tin có th bn đang c che gi
u.
Vì vy, đ tránh b bi ri và t tin hơn khi phng vn, hãy tìm hiu nhng cách tr li các câu hi đơn gin sau:

1./ Hãy t gii thiu cho chúng tôi v bn?
Đây không phi lúc đ bn k l v cuc sng cá nhân, mà phi tp trung vào giá tr tim năng ca bn thân, vào nhng gì mình có th cng hiến cho công ty. Nhà tuyn dng mun nghe v nhng thành tu ca bn trong 2-3 câu ngn gn, nhng đim mnh nht ca bn.
Bn có th gii thiu trung thc và ngn gn v bn thân như sau: bn tên gì, đã hc qua nhng bng cp gì? Đã có bao nhiêu năm kinh nghim? bn đã trãi qua nhng chc v gì? Nhng thành tích bn đã đt được thi gian qua? Nhng kinh nghim mà bn có được khi làm vic công ty gn đây nht và nhng kinh nghim đó có ích gì cho công vic mi ca bn.?
Trình bày nhng t cht, nhng k năng có th đáp ng được yêu cu ca nhà tuyn dng, phù hp vi công vic ca h, mà h đang mong đi.

2./ Thế mnh - điểm mạnh ca bn là gì?
Câu hi này giúp cho bn đưa ra nhng đim mnh mà bn thy nhà tuyn dng đang cn ng viên bao gm: Kiến thc, Kinh nghim, K năng, thái đ.
Bn nên chun b lit kê ra giy cho mình nhng đim mnh, ni bt nht ca mình, và có th đưa ra ví d t nhng thành tích gn đây nht cho thy bn đã thành công vi nhng đim mnh y.
Nhìn chung, các nhà tuyn dng đu có xu hướng mun nhìn thy nhân viên mình các đim mnh chính sau: K lng nghe và năng giao tiếp tt, nhanh nhn, k năng gii quyết vn đ, k năng làm vic nhóm, k năng qun lý thi gian, k năng hc hi,  Chăm ch, cn cù, trung thành.

3./ Ti sao bn mun b công vic hin ti:
Người phng vn mun xác đnh xem bn có vn đ khi làm vic vi người khác hay không, bn có nhanh chán hay không, hay có mâu thun gì công ty c không? Bn có than phin v sếp hoc đng nghip cũ không, bn đã không hoàn thành công vic ca mình? Vì vy hãy cn trng. Nếu bn không khôn khéo, câu tr li ca bn có th gây nghi ng hoc khiến bn mt hoàn toàn cơ hi.
Bn có tr li như: tôi luôn sn sàng tìm kiếm và đi mt vi các thách thc mi đ có cơ hi thăng tiến. Công ty đu tư lĩnh vc mi không phù hp, công ty chuyn đa đim quá xa ch ca tôi…

4./ Bn thy v trí này thế nào khi so sánh vi nhng v trí khác mà bn đang ng tuyn?
Ý ca nhà tuyn dng là: Bn có đang ng tuyn cho công vic nào khác không? Công ty nào khác không? Người phng vn mun nghe bn nói v các công ty khác hoc các v trí bn quan tâm. Bn có th tr li: tôi cũng đang ng tuyn mt s nơi, tuy nhiên, tôi vn chưa quyết đnh đâu là nơi phù hp nht cho công vic mình chn.

5./ Bn đã bao gi nghĩ đến vic tr thành mt doanh nhân chưa?
Trong hu hết các trường hp, câu hi này có nghĩa là liu bn có ý đnh b vic và t m công ty riêng không. Đng nói v mong mun m doanh nghip riêng cho mình, h s lo s t lp nghip và s b trn. Gi ý tr li: bn tng nghĩ đến vic kinh doanh hoc tng làm vic đc lp, rng bn đã tri nghim hoc suy nghĩ v nó, nhưng nó không phù hp vi bn.

6./ Nếu được nhn vào bt kỳ công ty nào, đâu s là s la chn ca bn?
Nhà tuyn dng mun biết công ty h có phi là la chn hàng đu ca bn không, nên đng đ l s quan tâm đến mt công ty ni tiếng nào đó.
Gi ý tr li: Tôi cũng đã nghiên cu rt nhiu công ty, và công ty anh ch có v phù hp vi tôi, vì công ty đang làm trong ngành mà tôi có chuyên môn và tôi rt mun vào làm cùng anh ch đ đóng góp công sc ca mình.

7./ Bn s làm gì nếu kiếm được 1 triu đô?
Ý ca nhà tuyn dng là mun biết liu bn vn s làm vic cng hiến vi công ty ngay c khi đã có tin, vì bn đam mê, bn s có nhng quyết đnh tài chính thông minh. Phn hi ca bn cho câu hi này là bn vn mong mun làm vic vì đó là đam mê, mơ ước ca bn, bn mun cng hiến nhng giá tr cho cng đng và xã hi, cho thy đng cơ và đo đc làm vic ca bn.

8./ Bn đã bao gi b yêu cu làm vic không liêm chính bi ai đó chưa?
Nhà tuyn dng đang đánh giá đo đc ca bn bng cách hi bn mt tình hung tế nh, nhy cm. Bn có x lí khôn khéo không? H mun biết bn gii quyết nhng vn đ nhy cm ra sao? Gi ý tr li rõ ràng rng bn luôn không ng h cái xu và làm vic chuyên nghip, không tiết l bt kỳ hành đng bt chính nào, ni b không liêm chính nào ca người đng nghip hay sếp cũ.

9./ Hãy cho biết lý do khiến đng nghip không thích làm vic vi bn?
Gi ý nói rng: Tôi đã c gng to mi quan h và may mn có được mi quan h tt vi tt c đng nghip đ hoàn thành các công vic ca mình. Ch nhng khi tôi mun th thách nhân viên đ h phm đu làm vic tt hơn, và đó là nhng quyết đnh cũng vì li ích ca nhân viên, đng nghip và ca công ty.

10./ Bn sp xếp thi gian đ đến bui phng vn này thế nào? Sếp ca bn s nghĩ bn đang đâu?
Nhà tuyn dng mun tìm hiu các ưu tiên ca bn: công vic hin hay bui phng vn. H cũng mun biết bn x lý nhng tình hung khó x như thế nào khi bn không th thành tht vi sếp. Câu tr li gi ý là: bn đến bui phng vn trong gi ngh gii lao sau khi đã hoàn thành công vic công ty. Hoc gii thích rng bn đến phng vn trước hoc sau gi làm vic, vào gi ăn trưa, vào cui tun, hay trong thi gian ngh phép…

11./ Có khi nào bn không đng ý vi chính sách ca công ty chưa?
Hãy nói lên ý tưởng ca bn v vic thay đi chính sách là có li cho công ty, tôi rt đng ý vi chính sách ca công ty, tuy nhiên còn nhng mt này cn thay đi hay b sung… các công ty cũng mun s có người phn ánh nhng chính sách lc hu, can đm đ xut ý kiến thay đi có li cho công ty.

12./ Mc tiêu ngh nghip ca bn là gì?
Mc đích ca câu hi này nhm kim tra kh năng và tham vng ca bn cũng, kế hoch cho tương lai, xác đnh mc tiêu ngh nghip ca bn có phù hp vi nhng mc tiêu, chiến lược lâu dài hoc nhu cu nhân s trước mt ca công ty hay không.
Gi ý: nếu bn mi ra trường mà chưa chc chn v mc tiêu ca mình: Hin ti tôi đang tp trung vào nhim v và mc tiêu ca công ty, tôi mun tìm được công vic phù hp đ th sc và phát trin hết kh năng và có th đi làm ngay.
Nếu bn đã đi làm có kinh nghim ri gi ý tr li: mc tiêu ca bn s là người gây nh hưởng, gương mu và mun thăng tiến như: tr thành trưởng phòng, trưởng nhóm hoc chuyên gia trong lĩnh vc đang làm. Mc tiêu dài hn xa hơn có th là mong mun bn tr thành giám đc kinh doanh khu vc, trưởng ban qun lý d án ...

13./ Ti sao bn li mun làm vic cho công ty chúng tôi?
Người phng vn mong đi mt câu tr li cho thy bn đã cân nhc k lưỡng v công ty mình mun làm vic.
Gi ý tr li tt câu hi này (hãy tìm hiu v công ty mà bn xin tuyn dng, v trí mà bn mong mun): công vic này là mt thách thc mi và là kinh nghim quý giá đ giúp tôi phát trin bn thân và tôi cũng đã có kiến thc và kinh nghim v ngành này, và mong mun được làm vic và cng hiến th sc trong lĩnh vc này.

14./ Đim yếu nht ca bn là gì?
Gi ý có th tr li không tht, bóng  by  kiu như: đim yếu ca tôi là người nghin công vic hoc Đim yếu ca tôi là tôi không bao gi cm thy hài lòng mc dù khách hàng đã hài lòng hoc đim yếu ca tôi là luôn luôn v tr nht công ty. Tôi là người ham vic, ôm vic tôi s không dám giao các nhim v quan trng cho người khác.
Đ thuyết phc hơn bn nói thêm cách bn đã khc phc đim yếu đó như: Tôi là người ham vic, ôm vic tôi s không dám giao các nhim v quan trng cho người khác. Nhưng tôi mun khc phc đim yếu này nên tôi s c gng tìm hiu đ chia vic phù hp vi năng lc cho tng cá nhân trong nhóm và điu đó rt tt đ to thành mt nhóm làm vic hiu qu.
Chú ý: bn hn chế nói v nhng đim yếu có liên quan ti các yêu cu quan trng ca công vic và cũng đng c gng tô v bóng by thêm cho đim yếu mt cách không thành tht. Cũng đng nói rng bn không có đim yếu vì không ai là hoàn ho.

15./ Bn nghĩ bn có th hp tác vi chúng tôi trong bao lâu, nếu bn được tuyn dng vào công ty?
Không nht thiết phi tr li chính xác khong thi gian, nếu và câu tr li gi ý bn có th s dng là: tôi mun hp tác vi công ty lâu dài và bn thân tôi t tin rng tôi làm vic hiu qu hoc tôi s còn hp tác, min là công ty cm thy hài lòng v hiu qu công vic tôi mang li hoc nếu như quý công ty luôn to điu kin tt cho công vic ca tôi thì không có lý do gì tôi phi t b nó c.

16./ Ti sao công ty nên tuyn dng bn?
Câu hi này có ý nghĩa: Ti sao chúng tôi nên tuyn dng bn hay lí do gì đ chúng tôi chn bn thay vì các ng viên khác?
Gi ý tr li: đu tiên bn lit kê nhng đim mnh ca bn, và nhng gì bn có th làm nếu được tuyn dng bng nhng kinh nghim, k năng bn có đ đáp ng nhng tiêu chí mà công ty đang tìm kiếm. Kiu như: Tôi có đy đ t cht, kinh nghim, k năng đ đáp ng được yêu cu ca v trí mà công ty đang tuyn dng; bi vì tôi đã có hơn 2 năm kinh nghim làm vic trong lĩnh vc tương này; bi vì tôi thc s tin rng mình là ng c viên tt nht cho v trí quý công ty đang tuyn dng, ngoài kh năng lc đáp ng công vic, tôi còn có thái đ làm vic nghiêm túc, chuyên nghip, sang to, luôn nhit tình trong công vic.

17./ Bn có nhng kinh nghim gì trong lĩnh vc này?
Nếu bn ch có kiến thc t quá trình hc tp phù hp vi yêu cu ca công ty tuyn dng, hãy gii thích bn đã hc nhng gì và bn s áp dng kiến thc đó vào công ty.
Nếu bn có kinh nghim, hãy k c th cho h nghe v các công vic bn tng làm, nhng kinh nghim đã có được trong quá kh, và thành qu bn đã đt được trong các công vic trước đó.

18./ Trong thi gian va qua, bn làm gì đ cng c và m mang kiến thc ca bn thân?
Bn hãy cho nhà tuyn dng thy s ham hc hi ca bn đu tiên là: hc hi và rút kinh nghim t nhng sai lm ca bn thân mình, t nhng li khuyên hu ích t đng nghip đ có nhiu kinh nghim hơn mi khi tôi mc phi sai lm trong công vic. Tôi đã tham gia các khóa hc giúp phát trin tim năng ca bn thân và nhng kĩ năng khác như: qun lý thi gian, giao tiếp, ra quyết đnh, ngh thut lãnh đo...

19./ Ti sao bn cho rng bn s làm tt công vic này?
Gi ý tr li: Tôi là người hc hi nhanh và làm vic tt trong môi trường công vic áp lc. Khi làm vic trong mt nhóm, tôi có thể truyển cảm hứng và động lực cho các thành viên khác hoàn thành công việc.
Tôi tự tin hoàn thành tốt công việc ca v trí này nh kinh nghim làm việc tôi đđúc kết được. Vi k năng hc hi nhng điu mi và nhng k năng gii quyết vn đ, tôi tin mình s hoàn thành từ công vic này.
Tôi có nhng k năng, kinh nghim, đng lc, s đam mê và mc tiêu là đt được thành công vi công vic này. Vì vy, tôi tin tưởng mình s hoàn thành tt công vic nếu được tuyn dng.

20./ Đng nghip đánh giá bn là người như thế nào?
Gi ý: Tôi luôn được tôn trng khi làm vic cùng nhng đng nghip tr, và được nhn xét là mt thành viên năng n, biết cách t chc, sp xếp công vic, hướng dn tn tâm cho nhng bn đng nghip mi và luôn được mi người trong công ty tin tưởng.

21./ Bn biết gì v công ty ca chúng tôi?
Bạn nên tìm hiểu các thông tin như lịch sử hình thành, sản phẩm thương hiệu, tầm nhìn, định hướng chiến lược hay cơ cấu tổ chức, thành tựu của công ty.
Gơi ý câu tr li: theo tôi, đây là mt công ty có môi trường làm việc tt, năng đng, đem li công việc phù hp cho nhân viên, các kỹ năng phát triển cho nhân viên, mang một tiềm năng phát triển lâu bền trong thời đại công nghệ 4.0 hin nay.

22./ Bạn mong muốn mức lương như thế nào?
Đây là một câu hỏi bẫy, vì vy tùy theo mc đ và tính cht ông vic mà bn trả lời thẳng câu hỏi này hoc né tránh.
Nếu bn chưa có năng lc và kinh nghim thc tin nhiu thì thay hãy hi thêm v quy mô, khối lượng của v trí công việc này. Với tôi tiền lương là nhu cầu quan trọng nhưng không phải là quan trọng nhất. Điu quan trng nhất là tôi có th mang li hiu qu gì trong công việc. Tôi luôn mun cống hiến cho công việc trong một môi trường làm việc tốt.
Nếu là mt nhân viên kinh doanh, hoc người có năng lc thc s thì gi ý tr li thng: điu quan trng vi tôi là có thu nhp theo kh năng, tôi s c gng n lc hết sc trong công vic nhưng cũng mong mun nhn được mc thu nhp xng đáng, công ty cho tôi biết lương theo doanh s được tính như thế nào? Hin nay vi nhng người cùng làm v trí này mc thu nhp bình quân mi tháng ca h là bao nhiêu? Còn tôi thì phi gp rưỡi, gp đôi h

23./ Điu gì khiến bn khó chu vi đng nghip?
Đây là mt câu hi by, nói xu ai đó không hay chng bao gi dành được s tin tưởng c. Có th tr li: nếu đng nghip bt đu tán gu, chơi game, làm chuyn riêng trong gi làm vic, điu đó khiến tôi khó chu và anh ta cũng không th hoàn thành được công vic mà tôi giao cho.

24./ Bn có sn lòng làm ngoài gi không?
Nếu công vic ca công ty b tn đng tôi vn đm nhn công vic ngoài gi. Điu này đm bo cho công vic công ty được đm bo. Hơn na, vic làm ngoài gi s giúp tôi có thêm thu nhp thêm.

25./ Hãy nói v đo đc ngh nghip ca bn?
Tôi rt trung thành, trung thc trong công vic. Tôi chưa bao gi làm khách hàng hay đng nghip ca mình tht vng. Tôi cũng rt cn thn trong công vic. Tôi luôn làm vic đúng gi và hoàn thành tt c các nhim v được giao. Tôi là mt người làm vic chăm ch và được th hin qua kết qu công vic.

26./ Bn có th làm vic theo nhóm không?
Câu tr li gi ý là có, k năng làm vic nhóm bao gm vic biết tôn trng lng nghe ý kiến ca người khác, làm vic có tính xây dng, không li hay da dm vào người khác, giúp đ, chia s và chu trách nhim.

27./ Nếu bn đã kiếm đ tin và có th ngh vic bây gi, bn s ngh ch?
Tôi chưa mun nghĩ vì tôi mun có nhng kiến thc và kinh nghim mình cn cho tương lai, và tôi cũng đam mê ao ước làm công vic này vì vy tôi rt cn làm vic, dù có nhiu tin hay không.

28./ Bn có quen ai làm vic trong công ty ca chúng tôi không?
Hãy tìm hiu v chính sách người thân ca công ty, điu này có th nh hưởng ti câu tr li ca bn nht là nhng người bn cùng ngành ngh vi bn có th tuyn bn v team ca h, không hn v h hàng ca bn.

29./ Hãy nói cho chúng tôi biết công vic mơ ước ca bn là gì?
Nếu như bn tr li mt cách chân tht v công vic trong mơ ca bn thì có th khác vi công vic thc s h cn và nếu có quá ít đim chung thì nguy cơ b loi ca bn s tăng lên. Vì vy hãy đưa ra nhng câu tr li khuôn mu chung chung như: mơ ước mt môi trường làm vic năng đng, được giao tiếp, được hc hi đ phát trin, là công vic phi có tính th thách cao, năng đng, sáng to, mi ngày đi làm là mt tri nghim, mt nim đam mê và thành tích phi gn vi tp th

30./ Điu gì quan trng hơn: tin bc hay công vic?
Gi ý: C hai cùng quan trng, cn có s cân bng gia n lc làm vic và tin bc đã có. Tôi tin rng chúng quan trng như nhau trong cuc sng ca chúng ta. Công vic chính là tin bc đ to ra cuc sng. Nếu thiếu mt trong hai nhân t, chúng ta s không th thành công.

31./ Kiu người thế nào s làm cho bn không mun làm vic cùng?
Câu tr li gi ý: Tôi có th làm vic được vi tt c mi người, vì tinh thn đng đi đi nhóm trong công ty. Tuy nhiên, tôi cm thy không được thoi mái nếu phi làm vic vi người không có trách nhim và không trung thc.

32./ Hãy k cho chúng tôi nghe nhng vn đ bn gp phi vi qun lý cũ?
Gi ý tr li không nói xu sếp c, Qun lý cũ ca tôi là mt người luôn có tm nhìn và gây nh hưỡng. Tuy nhiên, vi quy mô công ty như thế thì cơ hi thăng tiến ca tôi đã b hn chế và vic tìm kiếm mt v trí khác là mt s la chn tt nht cho tôi và cho nhng mc tiêu s nghip ca tôi.

33./ Cho chúng tôi biết kh năng chu đng ca bn vi áp lc công vic?
Gi ý tr li: thường xuyên phi chu áp lc v hoàn thành các công vic v sn phm cho khách hàng đúng thi hn được giao. Tht ra áp lc chính là cht xúc tác trong công vic ca tôi, càng áp lc tôi s càng tp trung toàn b năng lượng vào công vic đ tôi hoàn thành công vic tt nht.

34./ Bn có sn sàng đi công tác xa nếu được yêu cu không?
Đng nói có ch đ được tuyn dng, s rc ri cho công vic ca bn sau này, vì có khi bn phi đi công tác các tnh hàng tun hàng tháng. Bn nên trao đi vi nhà tuyn dng suy nghĩ ca bn v nhng nơi mà công ty phi c bn đi công tác xem môi trường và đa đim có phù hp vi bn không thì hãy đng ý.

35./ Hãy miêu t kh năng qun lý ca bn?
Tôi đánh giá nhân viên da vào kết qu công vic, tiến đ và chi phí phi thp nht.

36./ Bn làm gì đ bù đp cho s thiếu kinh nghim làm vic?
Nếu bn mi ta trường còn thiếu kinh nghim, hãy c gng hướng cuc nói chuyn tr li nhng kiến thc, k năng bn có, nhng đim mnh ca bn thân có liên quan ti v trí ng tuyn và tích cc th hin trong cuc phng vn. Bn hãy th hin mt thái đ cho nhà tuyn dng thy bn tht s hng thú, đam mê công vic, trung thành, chân tht. Mi th vi tôi đu mi m vì vy tôi rt hng thú đ hc hi thêm.
Mc dù tôi có rt ít kinh nghim tuy nhiên tôi tin có th làm tt công vic vì tôi đã nm vng các k năng cơ bn, có kh năng áp dng thc tế, hc hi và xây dng mi quan h vi nhng người làm vic trong cùng lĩnh vc. Vì vy tôi t tin mình có th làm tt công vic này.

37./ Bn mong gì t qun lý ca bn?
Tôi mong rng: qun lý s khích l, tôn trng, công bng, thng thn và ci m trong giao tiếp, nhn biết được n lc và giá tr ca bn thân tôi đã cng hiến cho công ty.

38./ Đim tht vng nht ca bn là gì?
Gi ý tr li: tôi đã không tiếp tc hc cao hc khi tôi đã tt nghip Đi hc khi tôi còn tr và có cơ hi.

39./ Quyết đnh khó khăn nht ca bn phi đưa ra là gì?
Gi ý tr li: Ngay khi ra trường tôi đã nhn được mt li mi công vic vi mc thu nhp gp đôi so vi hin ti. Nhưng tôi đã t chi li mi làm vic đó vì nó không liên quan đến lĩnh vc mà tôi đang phát trin hoc lĩnh vc mà tôi đam mê, mong mun th hin bn thân.

40./ Bn thích làm vic đc lp hay làm vic theo nhóm.
Gi ý tr li: tôi có th làm vic nhóm cũng như làm vic đc lp tt, mt s nhim v đòi hi k năng làm vic nhóm trong khi mt s khác đòi hi k năng làm vic đc lp mi có th hoàn thành nhanh chóng.

41./ Bn làm cách nào đ gii quyết áp lc?
Gi ý tr li: tôi có th x lý linh hot các tình hung mà tôi gp phi, nh bám vào mc tiêu và kế hoch ca công ty. Đng thi tôi chia nh các mc tiêu đ tng bước hoàn thành chúng mt cách nh nhàng mà không có áp lc.

42./ Bn hãy mô t v phong cách làm vic ca bn?
Gi ý tr li: Khi tôi làm vic, tôi tp trung hết sc vào công vic và c hoàn thành nó. Làm đúng phương pháp, làm đúng theo kế hoch và mc tiêu đ ra. Nh có kế hoch tôi có th kim tra kết qu và tránh vic b li, nếu phát hin vn đ tôi có th sa cha khi cn thiết.

43./ Bn làm thế nào đ đt được mc tiêu đt ra:
Gi ý câu tr li: tôi viết ra nhng mc tiêu và lên kế hoch chi tiết đ thc hin chúng. Tôi chia nh mc tiêu ra ri lên kế hoch thành kế hoch ngày, tun, tháng, …ri sau đó tng bước thc hin hoàn thành nhng mc tiêu. Mõi cui ngày tôi đánh giá li kết qu và có phương án đ ra tiếp theo cho ngày hôm sau.

44./ Thành tích ln nht v trí này mà bn tng đt được là gì?
Gi ý câu tr li là đưa ra mt nhim v mà bn đã hoàn thành trong mt d án công ty c. Bn và đi nhóm ca bn đã hoàn thành d án đúng thi hn mà công ty đ ra, và đã có khen thưởng tp th t Ban giám đc công ty.   
Kết lun: nhng gi ý tr li nhng câu phng vn trên ch mang tính cht tham kho đ các bn rèn luyn nhm tăng kh năng t tin, gim bi ri, hi hp khi tham gia phng vn. Ngoài ra bn cũng tp hít th sâu và th ra nh nhàng trước khi tham gia bui phng vn nhé.
Ngoài ra 3 yếu t gây n tượng vi nhà tuyn dng chính là: kiến thc được truyn đt, k năng chuyên môn và thái đ làm vic. Kiến thc bao gm kiến thc chuyên môn, ngoi ng, tin hc, kiến thc ngoài ngành. Thái đ tích cc như ham hc hi, năng đng, trung thành trung thc, đam mê th thách và chăm ch nhit tình luôn nhn được cái gt đu t phía nhà tuyn dng. K năng bao gm các k năng như: k năng làm vic nhóm, k năng giao tiếp, k năng lng nghe và hc hi, k năng gii quyết vn đ, k  năng qun lý thi gian...
Đi vi nhng bn đã đi làm thì nhà tuyn dng cn thêm kinh nghim hay các v trí mà bn đã làm qua. Vì vy các bn hãy dám đi phng vn và dám đi làm đ th thách bn thân, đ trãi nghim và có nhiu kinh nghim quý báo cho s nghip ca mình, đng thi nâng cao thêm các k năng khác như: k năng ra quyết đnh, k năng lãnh đo, k năng đàm phán, k năng lp mc tiêu và kế hoch, k năng gây nh hưỡng người khác, k năng làm vic sáng to, tm nhìn sâu r
ng...
Chúc bn rèn luyn tht nhiu k năng và hc tp nhiu kiến thc!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US